search

Freelancere og studerende uenige om bijob

Freelancegruppen vil ikke acceptere, at de studerende bijobber, heller ikke under særlige omstændigheder (Rettet).

Freelancegruppen vil ikke acceptere, at de studerende bijobber, heller ikke under særlige omstændigheder (Rettet).

Freelancegruppen og de studerende har arbejdet sammen om nye regler for de studerendes bijobberi. Og på Freelancegruppens generalforsamling kom det frem, at gruppen ikke kunne blive enige med de studerende om nye regler. Freelancegruppen vil ikke acceptere, at de studerende får lov at producere stof ved siden af deres studier.

»Vi kan ikke leve med lempelser af bijobreglerne. Det ville være som at pisse i bukserne for at holde sig varm,« lyder det fra Freelancegruppens formand, Kristian Melgaard.

Freelancegruppen har ellers i længere tid været i dialog med de studerendes organisation, DJStud, om nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med problemstillingen. Den arbejdsgruppe er Freelancegruppen stadig interesseret i at være med i, men indtil videre kommer der ikke noget fælles forslag fra de to om nye regler for de studerendes bijob.

»De studerende vil have regler for, at man kan bijobbe under særlige omstændigheder. Men Freelancegruppen vil slet ikke have bijobberi. Det koster arbejdspladser,« siger Kristian Melgaard til Journalisten.dk.

De studerende arbejder for, at det skal være lovligt at sælge artikler, der er lavet i forbindelse med skolearbejde. Men bestillingsarbejde må ikke finde sted, medmindre det sker til fuld freelance-takst.

Freelancegruppen brugte også tid på at diskutere de selvstændiges arbejdsforhold.

»Du er jo på herrens mark, hvis du brækker et ben og ikke har arbejdet nok i en given måned. Der er ingen sygedagpenge og understøttelse, lovsystemet er simpelthen ikke bygget til de selvstændige. Det skal forbundet kigge på sammen med andre relevante fagforbund,« siger Kristian Melgaard.

Rettet 16.20: Tidligere fremgik det, at de studerendes bijobberi frembragte debat på Freelancegruppens generalforsamling.

Kommentarer
19
Morten Terp
28.02.11 10:16
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Selvfølgelig skal studerende kunne sælge de opgaver, de laver på skolerne. Og det kan de da også. Den nuværende bijob-regel er ganske klar og blev vedtaget med et enormt flertal i 2003. Den gang var det heller ikke sjove tider, men det er svært at komme uden om konjunkturer. Det næste bliver vel, at man vil lukke en af de tre journalistuddannelser?

Mvh Morten Terp, best.medlem i Kreds 1

http://journalistforbundet.dk/Nyheder/2003/April/Kompromis-om-bijob/

Artikel fra 2003:

311 delegerede sagde ja til nedenstående forslag – og blot 35 stemte nej. Forslaget giver tillidsfolk og forbund et sæt retningslinier, når de skal vurdere, om der er tale om bijob.

Det vedtagne forslag indebærer, at studerendes bijob IKKE er i strid med forbundslovene (§ 27, stk. 3), hvis disse betingelser er opfyldt:

1. Tillidsmanden skal være underrettet. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på den pågældende virksomhed, skal den studerende underrette Journalistforbundets faglige afdeling.

2. Den studerende må ikke indgå i et fast vagtskema.

3. Aflønningen skal følge fastansattes eller freelanceres vilkår.

4. Arbejdet har begrænset omfang.

I det vedtagne forslag hedder det: Enkeltstående opgaver af den type, der har tilfældighedens præg (f.eks. fordi man lige kom forbi en nyhed), samt salg af eksamensopgaver og opgaver, hvor udgangspunktet er enten en specialviden eller specielt kendskab til stoffet/kilderne, vil så længe det er i begrænset omfang, ikke være at betragte som ulovligt bijobberi. Det samme gælder opdyrkning af nye erhvervsområder, hvor opgaverne ikke tidligere har været udført af journalister, hvis det ikke sker i direkte konkurrence med arbejdsløse eller underbeskæftigede freelancere.

Hvis tillidsrepræsentanten vurderer, at der er tale om ulovligt bijob, skal vedkommende først søge at løse problemet med arbejdsgiveren. Lykkes dette ikke, søges problemet løst med den studerende. Først herefter kan tillidsrepræsentanten inddrage Hovedbestyrelsen i sagen.

Fremhævet af Journalisten
Håkon Stolberg
28.02.11 11:00
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Bijobreglerne er i bedste fald en sutteklud til freelancere og arbejdsløse. I værste fald holder reglerne lønnen nede og unge journalister på afstand af fællesskabet.

1) Ingen er nogensinde sanktioneret efter reglerne. Og de færreste studerende har fantasi til at forestille sig, at deres fagforening har indført regler, der begrænser deres mulighed for at arbejde. Derfor har reglerne ingen reel værdi for freelancere og arbejdsløse.

2) Når studerende henvender sig til forbundet med behov for vejldning i.f.m. studierelevant arbejde, får de to muligheder. De kan de takke nej til jobbet, eller de kan melde sig ud af forbundet. Derfor har vi i dag en masse studerende, der bijobber til småpenge og ikke er medlemmer af forbundet.

Det ville give mest mening for alle, hvis bijobreglerne blev skiftet ud med et krav om mindstebetaling.

Bijobreglerne gælder i øvrigt ikke kun studerende. Fastansatte kan også straffes, hvis de arbejder ved siden af.

http://journalistforbundet.dk/Job--lon/Love-og-regler/Bijob/

De eneste, der kan være glade for bijobreglerne, er arbejdsgiverne. De skummer fløden, mens vi slår hinanden oven i hovedet med tomme paragraffer.

Fremhævet af Journalisten
Jens Rossen
28.02.11 11:02
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

DJStud har gjort et stort arbejde med at afdække de faktiske forhold, når de studerende arbejder journalistisk ved siden af studierne. Og det ser grimt ud. Det har FreelanceGruppen og freelanceudvalget kvitteret for ved at prøve at blive enige med DJStud om udgangspunktet for en arbejdsgruppe, der skal arbejde med problemstillingen i den kommende delegeretmødeperiode. Vi nåede også rigtigt langt i et fælles udspil til delegeretmødet. Men en grundlæggende uenighed blev den knast, der gjorde, at vi ikke fremlægger et fælles forslag til arbejdsgruppe og kommissorium. De studerende ønsker begrebet studierelevant arbejde indført om lettere redaktionelle arbejdsopgaver, der skal kunne udføres til en særlig studietakst, Vi afviser begrebet og vil bevare den nuværende bijobregel, fordi vi ser en direkte sammenhæng mellem studerendes bijob, et klemt freelancemarked og en høj dimmittend ledighed. Det, vi er enige med de studerende om, er, at vi som forbund skal agere, når DJStud undersøgelsen viser, at de studerende faktisk bijobber. Vandene skiller, når vi skal definere, hvordan.

Jens Rossen

formand for freelanceudvalget

Fremhævet af Journalisten
Sophie Bremer
28.02.11 11:55
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

I artiklen bliver det hele kaldt bijobberi, men jeg vil meget gerne have uddybet, hvad det er, som helt bestemt er problemet - for mig at se, så er der to former for bijobberi for de studerende. Vi laver nogle produkter, som nogle gange (læs sjældent) bliver solgt. To: vi får tilbudt jobs, hvor vi den vej igennem producerer artikler.

Når der gang på gang bliver talt om vores bijobberi, så synes jeg debatten er noget unuanceret - det lyder ofte som om, at det er nogle super fede jobs, som vi får kastet efter os - som om det er et slaraffenland, hver gang vi åbner jobannoncerne -  Jeg kan sagtens se problemet, hvis Politiken, Ekstra Bladet, J-P, Berlingske osv. hev i os og tilbød os at skrive kæmpe artikler for en meget lille lorte pris - men det er ikke tilfældet mig bekendt.

De job vi får tilbudt er bestemt ikke noget, som mange hopper til tastaturet for - og jeg har svært ved at se, at en freelancer vil blive fristet af de tilbud, vi får. - Jeg vil meget gerne se nogle eksempler på det.

Når vi som studerende siger ja, så er det oftest for at få erfaring etc. - og hvis vi ikke siger ja til dem, så finder de en kommunikationsstuderende eller andet. Lad os da tage dem i stedet, for  jeg nægter simpelthen at tro på, at der er nogle freelancere, som er helt vilde for de jobs.

Så er der den anden del, hvor vi sælger de produkter, som vi laver på skolen. - det er jo ikke fordi det er mange. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor vi ikke må sælge dem - vi har jo lavet dem - og vi henvender os til medierne - det er jo ikke fordi de ringer til os og spørger om, vi ikke lige kan skrive om det næste gang. Skal vi så i stedet smide vores, nogle gange rigtig gode historier, ud? 'Der er nogle freelancere, som ikke tjener nok - så må jeg hellere droppe denne skide gode historie og smide den i skraldespanden - så må det firma, som svindler, den personer der lider etc. bare hoppe og danse' - er det sådan vi skal tænke? 

Jeg tror, de fleste studerende er gået ind i journalistikken for at ændre noget – ligesom freelancerne gjorde, da de læste – vi brænder ligesom jer for at få vores historier ud, ingen kan lide at skrive til skuffen. Derfor handler vi, som vi gør. Men igen – jeg vil rigtig gerne se nogle eksempler på, hvilke jobs det er, vi tager fra jer.

Sophie Bremer

6.semester, SDU

Næstformand studienævnet, Center for Journalistik

Fremhævet af Journalisten
Jens Rossen
28.02.11 12:33
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Kære Sophie Bremer

Du spørger, hvad problemet er. De nuværende bijobregler er blandt andet udmøntet i en folder fra Dansk Journalistforbund Job i studietiden - med måde, som du finder her: http://journalistforbundet.dk/Filer/DJ/Dokumenter/Job%20og%20l%C3%B8n/Love%20og%20regler/Job_i_studietiden.pdf. Problemet er, at DJStuds undersøgelse viser, reglerne ikke bliver overholdt.

Jens Rossen

formand for freelanceudvalget.

 

 

Fremhævet af Journalisten
Sophie Bremer
28.02.11 12:39
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Kære Jens

Tak for linket - men nu har I jo haft en diskussion i weekenden - hvad er det, som I synes hovedproblemet er? Jeg kender godt reglerne - men måske er det på tide, at der kommer nogle nye? Jeg synes, det er fint, at vi tager debatten - og ikke bare henviser til nogle regler, der er lavet på et eller andet tidspunkt. Vi må da vel kunne diskutere emnet?

Sophie 

Fremhævet af Journalisten
Kristian Melgaard
28.02.11 13:40
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Jeg er den glade og genvalgte formand for FreelanceGruppen. 

 Men...

Jeg bliver træt ind i min inderste sjæl, når jeg igen-igen oplever, at Journalistens medarbejdere

1. ikke kan hitte ud af at beskrive situationen korrekt

2. ikke – som det er den grundlæggende aftale – sender  citater og kontekst til kilden inden offentliggørelse.

Det er IKKE korrekt, at FreelancGruppen (FLG) diskuterede bijobreglerne på weekendens seminar. Det var der slet ikke tid til eller basis for.

Det gjorde vi sådan set heller ikke på  gruppens generalforsamling lørdag eftermiddag.

Her nævnte jeg i min mundtlige beretning, at vi desværre ikke kunne blive enige med DJstud om et fælles forslag om bijob, men at vi så frem til at indgå i en arbejdsgruppe om det ganske alvorlige problem. 

Helt konkret om bijobberi. Vores holdning er at man som studerende af hensyn til sig selv, sine egne fremtidsmuligheder - og gerne også af hensyn til sine kommende kolleger, skal koncenterere sig om at lære noget, mens man går på skolen - tjene penge kan man snart nok blive tvunget til.

Vi ser imidlertid nogle problemstillinger - bl.a. at arbejdsgiverne kræver praktisk erfaring, før de vil indgå praktikaftaler og at mange studerende arbejder som billig arbejdskraft og dermed undergraver overenskomsterne.

Det kan vi gøre noget ved, og det var og er det, vi gerne vil samarbejde med de studerende om. Det var og er vi også langt hen ad vejen meget enige om.

Det var også hvad Journalistens medarbejder fik at vide, da han ringede til mig mandag. Men det er jo ikke så god en historie.

Sand - ja,

fagligt interessant ja - men en god historie - åbenbart ikke.

Hvis nu Journalistens ny-ansatte redaktør Øjvind Hesselager som lovet havde bevæget sig til Brejning lørdag, havde vi jo sluppet for dether. 

Jeg var i gamle dage altid bekymret, når mit eget fagblad ringede og ville have en kommentar. Der er meget sjældent researchet på baggrunden - og endnu mere sjældent  citeret korrekt og i den korrekte kontekst.

Derfor har jeg  før pålagt mig selv et tavshedsløfte overfor Journalisten.

Jeg blev så af den nye redaktør overbevist om, at nye tider ville betyde nye skikke.

Det er tilsyneladende ikke tilfældet, hvorfor jeg må overveje at  genoptage mit selvvalgte tavshedsløfte overfor Journalisten.

 

Med venlig hilsen

 

Kristian Melgaard 

 

Kristian 

 

 

Fremhævet af Journalisten
David Wedege
28.02.11 13:45
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Danske Journaliststuderende stiller et lødigt forslag på Delegeretmøde, som jeg absolut synes, Freelancegruppen skulle tilslutte sig. Jeg kan ikke forstå at FG afstår fra at være medforslagstiller. DJStuds forslag indeholder ingen krav om, at bijobreglen ændres her og nu, omend det ganske vist er de studerendes erklærede politik. Forslaget er at undersøge. Ganske holdningsneutralt.

Vores forslag har til formål at komme til bunds med en undersøgelse af hele området, blandt andet for at opklare, om studierelevant arbejde eller bijobberi (det er helt underordnet, hvad vi kalder det) overhovedet udgør et reelt problem og om bijobreglen har relevans for nogen.

Vores mål her er ikke primært at få ret. Vores mål er at blive afklaret for at kune træffe en endelig konklusion på et oplyst grundlag. Viser den tilbundsgående undersøgelse, at FG har ret i, at studiejob udgør et problem, så vil alle selvfølgelig forholde sig til den erhvervede viden.

Men FG vil hellere beskytte en udokumenteret myte fra at blive udfordret. Eller hvad?

 

Mvh David Wedege Petersen

Netop afgået formand, KaJ, som henviser til sin netop afholdte beretning, der meget snart er tilgængelig på djstud.dk

Fremhævet af Journalisten
Fred Jacobsen
28.02.11 15:12
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Kære Håkon

Virkeligheden er ikke, som du beskriver. Når studerende henvender sig til DJ, får de råd og vejledning som ethvert andet medlem. Og det er vigtigt for mig at understrege, at man naturligvis trygt kan henvende sig til DJ, hvis man som studerende har spørgsmål om prissætning. Helt på linje med alle andre medlemmer, der henvender sig.

Så alternativet er naturligvis ikke enten at sige nej til en opgave eller at melde sig ud. I DJ får medlemmerne selvfølgelig hjælp.

Jeg synes, at man i debatten om bijobreglen skal respektere, at der i 2003 rent faktisk blev lavet et godt stykke fagpolitisk arbejde, hvor studerende og andre grupper i DJ kunne nå frem til en måde at leve med biojobreglen på. En måde, der de facto ikke har generet nogen.

Når det er sagt, synes jeg, at bijobreglen, som den står skrevet, er en anakronisme. Men den blev i sin tid skrevet i ægte solidaritet. Revisionen i 2003 var, som jeg er inde på, en måde at finde ud af, hvordan man kan leve i fred og fordragelighed med en regel, der er gammeldags, men i sin oprindelige substans og tanke også er smuk.

Jeg vil i min stillingtagen udvise respekt for det arbejde, der blev lavet i 2003. Fordi det virkede: Det, jeg oplevede som en "klapjagt" på studerende, er holdt op. For det er helt korrekt, Håkon, når du skriver, at bijobreglen ikke specifikt retter sig mod hverken studerende eller freelancere. Den gælder nemlig lige præcis alle medlemmer - og tager i sit solidariske udgangspunkt afsæt i at beskytte de absolut svageste i fællesskabet. Det er de medlemmer, der er blevet ledige.

 Men det er naturligvis helt fint at røre i suppen og diskutere det, der generer. Uden at have set de studerendes forslag i detaljer, lyder det i mine ører fornuftigt at indhente viden, så der kan tages en beslutning på et oplyst grundlag.

Sådan noget synes jeg det er svært at sige nej til:-)

Mange hilsner

Fred Jacobsen

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
28.02.11 15:58
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Kære Kristian

Du skriver, at Journalistens medarbejder i forbindelse med interviewet med dig har brudt en "grundlæggende aftale" om at sende citater og kontekst til kilden inden offentliggørelse.

En sådan aftale har jeg som ansvarshavende redaktør ikke indgået med nogen kilder.

Journalisten lader gerne kilder gennemlæse egne citater for at fange faktuelle fejl.

Med venlig hilsen

Fremhævet af Journalisten
Håkon Stolberg
28.02.11 16:05
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Kære Fred,

tak for et velfunderet indlæg i debatten. Du læser mig desværre en smule forkert.

Selvfølgelig får studerende vejledning, når de henvender sig i forhold til prissætning af artikler. Det angriber jeg slet ikke. Jeg har jo selv været med til at yde den vejledning som aktiv i KaJ.

Diskussionen handler her om studerende med studiejob, der ikke lever op til kravene i DJs reglsæt. Oftest er det fordi, den studerende indgår som en fast del af et vagtskema. I de situationer har jeg som repræsentant for forbundet rigtig mange gange været med til at sende potentielle medlemmer væk fra folden.

Det er urealistisk, at studerende - i en meget teoretisk solidaritet - takker nej til et relevant studiejob. Derfor mister vi medlemmer. Og derfor mister vi muligheden for at løfte lønningerne på de sjældent OK-dækkede arbejdspladser.

Sådan er virkeligheden ude på uddannelserne. Og det er det, der er min pointe.

Saml tropperne og ret kanonerne mod arbejdsgiverne. 

Fremhævet af Journalisten
Kristian Melgaard
28.02.11 16:18
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Kære David - vi har ikke set jeres forslag, hvilket jeg også sagde til Journalisten, da jeg henviste enhver diskussion om bijob til Thilde Andersen fra DJstud's bijobgruppe.

Vi afstår aldrig fra et konstruktivt samarbejde - og har da også gennem Jens Rossen takket ja til at sidde i den arbejdsgruppe, der måtte blive resultatet af jeres forslag. 

Jeg vil meget gerne have forslaget tilsendt, så vi kan forberede os - men som jeg sagde - vi har ikke set det, og jeg er uden skyld i at debatten er opstået på et forkert og for løst grundlag.

Mvh

 Kristian Melgaard 

Fremhævet af Journalisten
Kristian Melgaard
28.02.11 16:23
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Jeg ser netop nu, at Journalisten har ændret i den oprindelige artikel - den som startede hele denne tråd. 

Det er da bekymrende, for så har man jo ændret udgangspunktet for debatten. Nu ser det ud som jeg er en tåbe, der svarer i øst, når jeg bliver spurgt i vest. Det er lidt urimeligt at man ændrer den grundlæggende artikel - endda uden at gøre opmærksom på det.

Men hele humlen er: Vi har ikke set de studerende forslag - og hvis vi ikke kan får det inden fristen udløber på onsdag kan vi jo af gode grunde ikek være forslagsstillere. Men vi vil støtte en arbejdsgruppe.

 

vh mel-

 

Fremhævet af Journalisten
Jens Rossen
28.02.11 16:50
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Hvorfor står indlæggene i denne debat hulter til bulter i stedet for at være tidskronologisk lagt på?

Jens Rossen

Formand for freelanceudvalget

Fremhævet af Journalisten
Fred Jacobsen
28.02.11 16:58
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Kære Håkon

Mine kanoner er ikke rettet mod mine egne. Jeg synes såmænd slet ikke, vi skal bruge sådan en krigerisk retorik, men arbejde på internt at finde en løsning, som alle kan leve fint og godt med. Det er ét fokus.

Et andet er, at jeg på længere sigt ser et potentiale i at hente tabt land hjem: Der er en del (små)journalistisk arbejde derude, som vi gennem årene har undladt at beskæftige os med. Det er interessant for alle - studerende, freelancer - at få en fornuftig betaling for det. Så et eller andet sted tror jeg vi vil det samme:-)

Mange hilsner

Fred

Fremhævet af Journalisten
Håkon Stolberg
28.02.11 17:49
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Stryg kanoner. Indsæt opmærksomhed i stedet. Det var ment i en meget overført betydning. Og ikke specielt rettet mod din person. Jeg beder om, at vi som forbund bruger kræfterne på at sikre ordentlige arbejdsforhold.

Vi vil helt sikkert det samme. Freelancerne har bare ikke helt fanget det endnu ;) 

Fremhævet af Journalisten
Jakob Andresen
28.02.11 18:36
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob
Fordi nogle af dem er oprettet som svar på andre indlæg.
Fremhævet af Journalisten
Asbjørn Andersen
01.03.11 12:12
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Kære alle

 Jeg skriver af to årsager. 

1. Jeg mener, at det vigtigt med dialog. Det hjælper slet ingenting, at vi står i hver sit hjørne og råber. Jeg går fuldt ind for DJStud's politik, men det ekstremt vigtigt at finde en løsning. Når de studerende bliver mødt med tilfredstilles i branchen, hvis de har lavet noget, der er relevant. Vi skal have en dialog. Det skal dog være begge veje, for man får ikke noget ud af at blive sure. Der er ingen tvivl om, at en løsning ville gavne alle. 

2.Vi skal have branchen og uddannelserne med for at finde en løsning. Vi skal simpelthen have bredt viften ud.

 Med Venlig Hilsen

Asbjørn Andersen

Nyvalgt formand for KaJ

Fremhævet af Journalisten
Monsar Hansen
01.03.11 12:30
Re: Freelancere og studerende uenige om bijob

Alle har evl copyright på det materiale de selv skriver. Om det er i skoletiden, arbejdstiden, mens de rider på hesten eller mens de sidder på toilettet: Den tekst man selv forfatter, har man selv rettighederne til og bestemmer derfor selv, hvorvidt man vil publicere, sælge eller brænde den.

Mvh.

 

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen