Freelancere og studerende uenige om bijob

Freelancegruppen vil ikke acceptere, at de studerende bijobber, heller ikke under særlige omstændigheder (Rettet).

Freelancegruppen vil ikke acceptere, at de studerende bijobber, heller ikke under særlige omstændigheder (Rettet).

Freelancegruppen og de studerende har arbejdet sammen om nye regler for de studerendes bijobberi. Og på Freelancegruppens generalforsamling kom det frem, at gruppen ikke kunne blive enige med de studerende om nye regler. Freelancegruppen vil ikke acceptere, at de studerende får lov at producere stof ved siden af deres studier.

»Vi kan ikke leve med lempelser af bijobreglerne. Det ville være som at pisse i bukserne for at holde sig varm,« lyder det fra Freelancegruppens formand, Kristian Melgaard.

Freelancegruppen har ellers i længere tid været i dialog med de studerendes organisation, DJStud, om nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med problemstillingen. Den arbejdsgruppe er Freelancegruppen stadig interesseret i at være med i, men indtil videre kommer der ikke noget fælles forslag fra de to om nye regler for de studerendes bijob.

»De studerende vil have regler for, at man kan bijobbe under særlige omstændigheder. Men Freelancegruppen vil slet ikke have bijobberi. Det koster arbejdspladser,« siger Kristian Melgaard til Journalisten.dk.

De studerende arbejder for, at det skal være lovligt at sælge artikler, der er lavet i forbindelse med skolearbejde. Men bestillingsarbejde må ikke finde sted, medmindre det sker til fuld freelance-takst.

Freelancegruppen brugte også tid på at diskutere de selvstændiges arbejdsforhold.

»Du er jo på herrens mark, hvis du brækker et ben og ikke har arbejdet nok i en given måned. Der er ingen sygedagpenge og understøttelse, lovsystemet er simpelthen ikke bygget til de selvstændige. Det skal forbundet kigge på sammen med andre relevante fagforbund,« siger Kristian Melgaard.

Rettet 16.20: Tidligere fremgik det, at de studerendes bijobberi frembragte debat på Freelancegruppens generalforsamling.