Freelancere må strejke

 Freelancerne har nu Konkurrencerådets ord for, at de kan strejke og lave blokade over for arbejdsgiverne.

 

Freelancerne har nu Konkurrencerådets ord for, at de kan strejke og lave blokade over for arbejdsgiverne.

Omkring 100 freelancejournalister har i snart et år ligget i konflikt med Berlingske Tidende. Avisen vil have lov til at videreudnytte freelancernes artikler, men vil ikke lave en fælles aftale med freelancerne om, hvad det skal koste.

Hidtil har det ikke været muligt for freelancerne at slå sig sammen og true med konflikt. Arbejdsgiverne mener nemlig, at freelancere er selvstændige erhvervsdrivende, som ikke må aftale ens priser. Derfor har DJ heller ikke kunnet organisere blokader og strejker på freelancernes vegne.

Det er med et slag blevet ændret af Konkurrencerådet, som 30. januar fastslog, at freelancernes arbejde er at sidestille med de fastansattes, og dermed ikke er omfattet af Konkurrenceloven.

"Det er en meget afgørende sejr, fordi vi nu har mulighed for at forhandle på vegne af freelancerne. De står ikke længere alene over for arbejdsgiverne. De er simpelthen blevet ligestillet med de fastansatte," siger DJs formand Mogens Blicher Bjerregaard.

Afgørelsen får ikke direkte indflydelse på konflikten med Berlingske Tidende, fordi forhandlinger allerede er i gang, siger forbundsformanden. Men den vil få stor betydning for alle fremtidige forhandlinger.

"Konkurrencerådets beslutning har selvfølgelig en generel indflydelse på alle de forhandlinger, vi går ind i på freelancernes vegne. Vi kan gå meget mere håndfast til forhandlingerne, fordi de arbejdsretslige regler nu også gælder for freelancerne."

Arbejdsgiversiden, blandt andet TV 2 og Danske Dagblades Forhandler Organisation, har endnu ikke officielt taget stilling til, om de vil anke sagen. Men TV 2 skrev i deres høringssvar til Konkurrencerådet, at de ville anke sagen til Konkurrenceankenævnet, hvis de tabte den.

DJs direktør, Anne Louise Schelin, som har ført sagen for DJ, vurderer, at en anke ikke vil få virkning i den periode, ankesagen kører. Det betyder, at DJ uanset en anke nu kan forhandle og strejke på freelancernes vegne.

0 Kommentarer