Freelancere kan jo ikke researche

Det nye dagblad Effektivt Landbrug sætter bundrekorder for freelancehonorarer. Ingen betaling for fotos og ingen betaling for de første 80 kørte kilometer. FRILANDS. Freelancejournalist Per Borgaard har været journalist i 47 år. Han har arbejdet for Aktuelt, Jydske Tidende, Sønderjyden og har i det hele taget prøvet lidt af hvert.

Det nye dagblad Effektivt Landbrug sætter bundrekorder for freelancehonorarer. Ingen betaling for fotos og ingen betaling for de første 80 kørte kilometer.

FRILANDS. Freelancejournalist Per Borgaard har været journalist i 47 år. Han har arbejdet for Aktuelt, Jydske Tidende, Sønderjyden og har i det hele taget prøvet lidt af hvert.

Men aldrig noget, der kommer på højde med det løndiktat, han for nylig modtog i posten.

Afsenderen var en af hans gode kunder, et fynsk bladhus, der udgiver de tre landbrugsblade Effektivt Landbrug, Landbrug FYN og Landbrug SYD.

I kuverten lå en 'prisaftale om levering af tekst og fotos'. Per Borgaard kunne blandt andet læse, at han fremover ville få 2.000 kroner for en artikel på 6.200-6.800 anslag og 500 kroner for en artikel på 1.500-1.800 anslag.

Hidtil havde Per Borgaard været linjebetalt. Syv kroner per linje. Betalingen var klart i underkanten. Men han kan godt lide at tage ud på gårde og tale med landmænd. Per Borgaard konstaterede hurtigt, at betalingen var nogenlunde lige så ringe som tidligere.

Men så kom chokket.

For i den nye aftale stod der, at fotos var inkluderet. En artikel på 6.200-6.800 anslag skulle ledsages af 3-4 fotos. Uden merbetaling. Tidligere havde han trods alt fået 400 kroner for det første foto og 300 for hvert af de næste.

Under punktet 'transportgodtgørelse' kunne Per Borgaard også konstatere, at han fremover ikke ville få kilometerpenge for de først 80 kilometer. Farvel til 248 skattefrie kroner per artikel.

Som gammel tillidsmand forstod han ikke, hvordan man kunne lave en aftale uden en forhandling.

Prisaftalen ville skære en tredjedel af den 66-årige freelancejournalists i forvejen ringe hyre. Hvor meget han end havde lyst til at besøge landmænd, så gik det ikke.

Og det skrev han til direktør Per Jørgensen. Brevet slutter således:

»Det er ganske enkelt uanstændigt over for loyale og seriøst arbejdende freelancemedarbejdere. Jeg håber derfor, at oplægget – eller diktatet? – er en bad joke, og håber at få at vide, at det var et spøgefuldt udkast, der ved en fejltagelse er blevet sendt ud til Deres freelancekontakter.«

Men prisaftalen er ingen spøg, kan direktør Per Jørgensen bekræfte over for Journalisten.

»Jeg har bare ensartet vores system. Vi er blevet så mange freelancere, så vi kan ikke have, at der er forskellige lønninger,« siger Per Jørgensen, der afviser, at han skulle have sænket priserne.

Han har bare taget et gennemsnit af honorarerne, siger han.

Det ene af de tre blade, Effektivt Landbrug, er blevet dagblad den 3. oktober. Det kræver mere stof, og heri ligger en del af forklaringen på de nye priser, erkender Per Jørgensen, der flere gange gentager, at de omkring syv andre faste freelancere har sagt ja til aftalen.

»Og,« tilføjer han pludseligt, »de får det så også serveret på et sølvfad, det de skal lave. Det er jo det, der er problemet med freelancere, de kan jo ikke selv finde ud af at researche en historie,« siger Per Jørgensen.

Er det generelt? spørger Journalistens freelancer nervøst.

»Ja,« svarer Per Jørgensen.

Freelancere kan ikke finde ud af selv at researche en historie?

»Nej, det synes jeg ikke. De kommer i hvert fald ikke med ret mange idéer. Hvis jeg siger 'vi skal bruge så og så mange artikler, har I nogle gode idéer?' Uha, så kniber det noget,« siger Per Jørgensen med et grin.

FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund (DJ) morer sig til gengæld ikke over Per Jørgensens forretning.

»Vi er dybt rystede over, at en arbejdsgiver byder sine tilknyttede underleverandører så ringe vilkår,« siger Jens Rossen, der er bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen.

Direktør Per Jørgensen fastslår over Journalisten, at prisaftalen »stemmer godt overens med det aftaleniveau, som findes i branchen på nuværende tidspunkt«.

Det har Jens Rossen meget svært ved at forstå:

»Jeg har aldrig hørt om nogen steder, hvor man beder journalister tage billeder uden at betale. Jeg har aldrig hørt om steder, hvor man skal køre 80 kilometer uden at få penge for det,« siger Jens Rossen, der til gengæld ikke vil afvise, at der findes blade, der har lige så lav stykbetaling.

»Der er flere i branchen, der presser freelancerne,« konstaterer Jens Rossen.

Han vil nu sammen med faglig afdeling i DJ forsøge at komme i kontakt med alle freelancerne, der leverer til fynboen og hans tre landbrugsblade.

0 Kommentarer