Freelancere kan blive afgørende for mediestøtte

Freelancerne kan blive tungen på vægtskålen, når det skal afgøres, om redaktioner skal have mediestøtte. Spændende, lyder det fra FreelanceGruppen i DJ.

Freelancerne kan blive tungen på vægtskålen, når det skal afgøres, om redaktioner skal have mediestøtte. Spændende, lyder det fra FreelanceGruppen i DJ.

Hvis Dyremose-udvalget rapport om fremtidens mediestøtte, der snart offentliggøres, holder hvad Journalistens research hidtil har peget på, kan den sætte freelancere, der arbejder med journalistik, i en meget afgørende og gunstig situation.

Den del af de seks milliarder støttekroner, som udvalget har at lege med, skal angiveligt følge journalistikken. Journalisten.dks oplysninger peger på, at cirka fem journalistiske årsværk kan udløse mediestøtte, og her skal freelancernes redaktionelle bidrag angiveligt tælle med.

Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen, understreger, at der stadig er lang vej, før udvalgets tanker bliver omsat til politik – men:

»Det, jeg har set og hørt, virker meget interessant og perspektivrigt, selv om vi jo ikke kender resultatet endnu. Netop det at freelancerne skal tælle med som en del af den redaktionelle gruppe, der samlet kan udløse mediestøtte, lyder godt. Det er jo spændende, hvis freelancere pludselig bliver tungen på vægtskålen for om mediestøtten udløses til den enkelte redaktion.«

En række lokalaviser og webbaserede medier har i dag så små redaktioner, at brug af freelancere kan udløse det ekstra årsværk, der udløser mediestøtte.

»Små lokalaviser og andre redaktioner, der har 3-4 journalistiske arbejdspladser, kan komme inden for i varmen, hvis de bruger freelancere. Det kan også giver redaktionerne luft under vingerne,« siger Iben Danielsen.

En række medier har de seneste år skåret ned på freelancebudgettet, men hvis freelancernes arbejde kan udløse støttekroner, er det muligt, at tiderne vender for freelancerne igen. Samtidigt kan støttekronerne måske være med til at højne de honorarer, der mange steder er presset i bund.

»Mon ikke vi kan få nogle gode aftaler hjem med de arbejdspladser, der bliver berørt af det her,« siger Iben Danielsen, der opfordrer Dansk Journalistforbund til at gribe chancen og gå i offensiven og sikre bedre aftaler.

»Der er mange freelancere, der har opgivet at arbejde for nyhedsmedier, på grund af dårlige honorarer. Jeg vil da opfordre Dansk Journalistforbund til at presse på fremover over for disse medier, hvis mediestøtten ender med at blive afhængig af freelancernes arbejde,« siger Iben Danielsen – med det forbehold, at intet endnu er afgjort.

4 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
28. SEPTEMBER 2011
Re: Freelancere kan blive afgørende for mediestøtte

 

Når man læser det der skrives om mediestøtten her på Journalisten.dk, så kan man ikke undgå at få den tanke, at medierne og journalisterne er som en flok narkomaner, der er dybt afhængige af den årlige dosis stoffer - støttekroner, og de går tilsyneladende højere op i om der kommer nye forsyninger af stoffer - støttekroner, end at komme ud af afhængighedforholdet. Og derfor er der virkelig et akut behov for nytænkning.

Der bliver tilsyneladende produceret mange flere aviser og blade, end der faktisk er købere til, og så vidt jeg kan bedømme, så er der hen over de sidste 20-30 år blevet uddannet måske op mod dobbelt så mange journalister, som der reelt er behov for, og job til.

Derfor vil en reel nytænkning da være, at man viskede tavlen helt ren, og brugte milliarderne i mediestøtten til en slags ophugningsstøtte eller afviklingsstøtte, så alle de store dagblade kunne få stoppet produktionen af papiraviserne, og få flyttet nyhedsformidlingen over på de digitale og elektroniske medier. Og så skulle der naturligvis reserveres en pose penge, så alle de overflødige journalister kunne blive omskolet til andre erhverv. 

Hvis det bliver grebet rigtig an, så vil man i løbet af en fire-fem år kunne få ryddet op i avisbranchen, der med rette kan betegnes som en stor ineffektiv og forældet branche, der hænger uhjælpeligt fast i nogle antikverede produktionsmetoder. Og samfundet ville reelt få noget for de mange milliarder det giver i støtte, for når det alt det overflødige og ineffektive er skåret væk, så vil vi stå med en mediebranche, der er optimeret til fremtiden, og som på lang sigt kan overleve ved egen kraft.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Lasse Jensen
28. SEPTEMBER 2011
Re: Freelancere kan blive afgørende for mediestøtte

hej Ø

Jeg er helt opmærksom på, at i er opmærksomme på det. Jeg opfatter dagens tekst som en stramning i anslaget! Lasse

 

Øjvind Hesselager
28. SEPTEMBER 2011
Re: Freelancere kan blive afgørende for mediestøtte

Kære Lasse Jensen.

Tak for kritisk og opmærksom læsning.

Du har ret i, at man skal huske på, at slaget kun handler om 7 procent af støtten. Derfor har jeg fjernet ordet "primært" i artiklen. Det er dog ikke noget, vi ikke er opmærksomme på, hvilket fremgår tydeligt af denne artikel fra i går

Med venlig hilsen
Øjvind

Lasse Jensen
28. SEPTEMBER 2011
Re: Freelancere kan blive afgørende for mediestøtte
"De seks milliarder støttekroner, som udvalget har at lege med, skal angiveligt primært følge journalistikken." står der. Tja, når man har trukket 4,2 milliarder fra til DR og TV2-regionerne, omkring 1,2 millarder fra til nulmomsen, så er der de ca 4-500 millioner tilbage, som Dyremose-udvalget ændrer støttekriterier for. Midt i al virakken omkring Dyremose skal vi lige huske, at udvalget næppe kommer til at røre ved meget mere end de 7-8% af den samlede mediestøtte. Det er i den store sammenhæng krusninger på overfladen!