Freelancere i oprør over samkøring af artikler

En række store norske aviser, som indgår i samarbejdet Media Norge, vil gøre brug af freelancestof på kryds og tværs - men kun betale én gang. Freelancejournalister er i oprør.

En række store norske aviser, som indgår i samarbejdet Media Norge, vil gøre brug af freelancestof på kryds og tværs – men kun betale én gang. Freelancejournalister er i oprør.

Med eller uden godkendelse fra det norske Medietilsynet planlægger det forholdsvis nye selskab Media Norge ASA at samkøre alt indkøbt stof, sådan så freelancere fremover kun kan afsætte deres artikler en gang.

Media Norge, som startede som et samarbejde mellem de fire store aviser Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad har tilmed indgået aftale med Adresseavisen om stofudveksling. Og mens planen i starten alene var at udnytte egenproducerede artikler på tværs af bladhusene, så skal aftalen nu også gælde al freelancestof, melder Media Norge.

Men den tanke afvises af freelancejournalisterne i det norske Journalistlaget. Ifølge norske Journalisten.no, mener freelancerne, at det er underligt, at de ikke er blevet konsulteret og informeret om de store avisers stordriftsplaner for indkøb af freelancestof.

Tanken er at tage udgangspunkt i kollektivaftalen med de fastansatte, som blev indgået i 2007.

»Mig bekendt er der ingen, som har forhandlet med Media Norge på freelancernes vegne. Jeg spekulerer på, hvem de har forhandlet med. Og man kan undre sig over, at de ønsker en fælles prispolitik for alle Media Norge-aviserne,« siger Jørn Wad, bestyrelsesformand for freelancejournalisterne i NJ til Journalisten.no.

Han sætter samtidig spørgsmålstegn ved, at man efter sigende har brugt kollektivaftalen med de fastansatte som udgangspunkt.

»Forskellen på aftalen, de allerede har fået på plads med de fastansatte, og en eventuel aftale med freelancere, er, at mens de fastansatte traditionelt bare arbejder for en medieorganisation, arbejder freelancere altid for flere forskellige og er i høj grad afhængig af udnyttelsen af materialet i mere end en sammenhæng for at få hjulene til at løbe rundt. Dette er en meget vigtig sag for freelancere,« præciserer Jørn Wad.

Media Norge, der blev etableret for et par år siden, blev skabt med henblik på at sælge store annoncepakker, for dermed at gøre forretningen mere rentabel for alle de store aviser. Siden etablerede man sidste år den første redaktionelle aftale med alle fastansatte om stofudveksling. Efterfølgende blev aftalen udvidet til også at gælde alle vikarer. Og nu ønsker man så tillige at gøre samkøringen gældende for freelancere.

Enkelte freelancere har allerede oplevet den ny praksis. Freelancer og rejseskribent Solveig Thiis-Evensen siger til norske Journalisten, at hun fik besked om den ny ordning efter at have solgt rejsestof til Aftenposten. Meldingen var, at det muligvis også ville blive brugt i Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisen.

Solveig Thiis-Evensen bad om kompensation, men fik besked på, at der ikke var taget højde for det, da »honorarer ikke bliver fastsat ud fra oplagstal,« som det hed.

»Jeg blev meget overrasket. Der var ikke nævnt noget om dette på forhånd, og det er jo normalt, at man bliver kompenseret for genbrug,« udtaler Solveig Thiis-Evensen.

Aftenposten melder, at man i fremtiden ikke har tænkt sig at betale dobbelt på baggrund af oplagsstørrelser.

Læs mere om problematikken på norske Journalisten.

 

 

I øvrigt holder Dansk Journalistforbund netop i disse dage startkursus for danske journalister, der har besluttet at arbejde freelance. Og på fredag er der Freelance Forum 08.

FreelanceGruppen, som er en del af DJ, er forbundets største specialgruppe med 1.600 medlemmer.

0 Kommentarer