Freelancere i oprør: Hvornår får vi en overenskomst?

DEBAT: "Det, der begyndte som en simpel fejl i vores vagtplanssystem på TV Syd, endte i sidste uge i tårer, trusler om sort skærm og en principiel diskussion om freelancernes rettigheder," skriver ni freelancere i et fælles indlæg. Direktøren beklager forløbet, men mener, det blev håndteret på bedste vis

Af TV Syds snart forhenværende freelancere: Kasper Larsen, Louise Mandrup Andersen, Thomas Lund, Kristoffer Hauervig Frederiksen, Betina Frey Jessen, Esben Jensen, Ina Clausen, Andreas Peter Als og Runa Ammitzbøll Flügge.

 

DEBAT: Det, der begyndte som en simpel fejl i vores vagtplanssystem på TV Syd, endte i sidste uge i tårer, trusler om sort skærm og en principiel diskussion om freelancernes rettigheder. Eller rettere manglen på samme.

Historien kort: Torsdag den 30. november får samtlige freelancere en mail fra TV Syds direktør. Der er blevet brugt en forkert skabelon til at lægge decembervagtplanen med det resultat, at der er sat for mange på arbejde, og derfor vil freelancerne blive pillet af en række vagter igen. Da ændringerne kommer, har nogle mistet helt op til seks-syv vagter svarende til 15-18.000 kr. brutto. Og da flere af freelancerne har sagt nej til arbejde andetsteds på baggrund af den oprindelige vagtplan, vi fik den 20. november, gør den tabte arbejdsfortjeneste endnu mere ondt.

Situationen bliver kun mere ømtålelig af, at TV Syd tilbage i september opsagde 13 faste freelancere med udgangen af 2017. Vi har altså ikke mulighed for at indhente de forsømte timer senere, men må blot se os selv sparket ud på røv og albuer. Med vagtplansændringer i 11. time som afskedsgave og en påmindelse om, at vores faggruppe ingen rettigheder har.

Konflikten blev delvist løst. Men kun fordi vores fastansatte kolleger stod op for os ved at holde fagligt møde og afgive vagter i løbet af december, som ledelsen indvilgede i at give freelancerne tilbage.
Havde vi ikke fået den opbakning, havde vi sammenlagt mistet arbejde for 90.000 kroner med en enkelt dags varsel.

Og vi kunne intet gøre. Sådan er vilkårene bare, når man er freelancer hos TV 2 og de tilhørende regioner. De har – i modsætning til DR – nemlig ingen overenskomst.

Men mange af os er freelancere af nød, ikke af lyst. Jobbene hænger ikke på træerne, og det bliver kun sværere at score sig en fastansættelse. Fremtiden er formentlig, at endnu flere af os bliver løsarbejdere og ansættes i tidsbegrænsede stillinger.

Til den tid er det for sent at tage kampen. For det er jer, kære fastansætte kolleger, der skal kæmpe for freelancernes rettigheder ved de forestående overenskomstforhandlinger. Det er jer, der skal sætte kravet om en freelanceoverenskomst på dagsordenen – også over kravene om højere løn, flere feriedage og mere efteruddannelse.

I første omgang handler det om solidaritet. Men med den måde, hvorpå branchen udvikler sig i øjeblikket, er det formentligt kun et spørgsmål om tid, før I selv får brug for den overenskomst.

Hvor længe tør I vente?

 

Betina Bendix, adm. direktør i TV Syd, er blevet forelagt kritikken. Hun har fremsendt følgende svar til Journalisten:

Det var en virkelig beklagelig situation, der opstod omkring freelancerne på TV SYD i forbindelse med decembervagtplanen, og jeg kan bekræfte det skitserede forløb. Efter det faglige møde mødtes ledelsen på TV SYD med medarbejderne og opfordrede dem til at holde et par ekstra feriedage i december, så vi kunne give deres vagter videre til freelancerne, ligesom vi bemandede nogle projekter i december med ekstra arbejdskraft for at skaffe timer til freelancerne. Så vi synes faktisk at konflikten er løst, og endda løst på bedste vis – fastansatte brugte en dag eller to af deres opsparede frihed og fik til gengæld lidt ekstra fri i julemåneden, freelancerne var konstruktive og tog de vagter, der blev ledige, og seerne i Syd- og Sønderjylland får tv i lidt bedre kvalitet i december. 

Når det er sagt, vil jeg understrege, at TV SYD har overholdt freelanceerklæringen, både når det handler om at varsle freelancerne, at der ikke er mere arbejde til dem fra nytår, og når det handler om at fjerne vagter. Det gør selvfølgelig ikke situationen mere behagelig for freelancerne, men det er alligevel en vigtig detalje. En af grundene til at TV SYD i en periode ikke længere har behov for freelancere, er, at vi har valgt at fastansætte to journalister i to nye funktioner. Disse job har været slået op og tilgængelige at søge for såvel freelancere som alle andre. Vi har opfordret freelancerne til at søge, men modtog ingen ansøgninger fra dem.

Endelig hører det også med, at ingen af freelancerne har haft en fuld årsnorm på TV SYD.

3 Kommentarer

Runa Ammitzbøll Flügge
14. DECEMBER 2017
Niels: De to stillinger,
Niels: De to stillinger, Betina Bendix omtaler, var VJ-stillinger i henholdsvis Aabenraa og Horsens - med bopælspligt de nævnte steder. Så for mit eget vedkommende skyldes den manglende interesse, at jeg hverken er VJ eller kan se mit privatliv forenligt med at bo et af de to steder. Jeg vil gætte på, situationen er den samme for mange af de andre.

Morten: Hvor lyder det godt! Det gør mig oprigtigt glad, at der forhåbentligt snart er udsigter til bedre vilkår for freelancerne i TV 2-systemet.
Morten Bergholt, næstformand, FreelanceGruppen
14. DECEMBER 2017
Det er rigtigt, at det er
Det er rigtigt, at det er fastansatte tillidsrepræsentanter, der her i foråret skal forhandle en fornyelse af overenskomsterne mellem TV2 Danmark, TV2 Regionerne og Dansk Journalistforbundt. Der ER dog også en repræsentant for freelancerne med i forhandlingsdelegationer. Nemlig undertegnede. Tillidsrepræsentanter fra begge TV2-overenskomster har allerede holdt møder for at vurdere og udvælge, hvilke krav man vil stille ved forhandlingerne. Og jeg kan her glæde mine kolleger blandt freelancere, at ønsket om at få konverteret TV2´s såkaldte "freelanceerklæring" til en rigtig overenskomst rangerer meget højt blandt de fastansatte. Jeg er faktisk forbløffet over, i hvor højt de fastansatte prioriterer forbedrede vilkår for freelancerne. Så det er ikke mod de fastansatte kolleger at skytset skal rettes, når kampen for forbedrede vilkår for freelancerne sætter ind. Det er mod ledelsen. Og mod den står vi stærkest samlet.
Niels R. Hansen
14. DECEMBER 2017
Stor respekt for at de
Stor respekt for at de fastansatte på TV Syd er solidariske med freelancerne - flot.
Et spørgsmål:
TV Syds "snart forhenværende freelancere" skriver: "mange af os er freelancere af nød, ikke af lyst. Jobbene hænger ikke på træerne, og det bliver kun sværere at score sig en fastansættelse".
Hvordan hænger det sammen med, at den administrerende direktør Betina Bendix skriver: "vi har valgt at fastansætte to journalister i to nye funktioner ... Vi har opfordret freelancerne til at søge, men modtog ingen ansøgninger fra dem"?