Freelancere i KS ­koster det halve

Kommunikation og Sprogs vejledende freelancetakst for kommunikationsopgaver ligger på 550 kroner. Det er det halve af det beløb, DJ anbefaler sine freelance-kommunikatører. DJ-formand kan ikke oplyse, hvilke takster der skal gælde efter en fusion: »Det kommer jo an på, hvilke kommunikationsopgaver man har«  

Hvis Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog fusionerer, skal det nye forbund beslutte, hvor den vejledende minimumstakst for freelancearbejde skal ligge. I dag er 10 procent af medlemmerne i KS tidsbegrænset ansatte eller freelancere, og de bliver rådet til at tage mindst 550 kroner i timen, mens rådet fra DJ er mindst 1.157 kroner.

Freelancetaksterne har ikke været en del af det forberedende fusionsarbejde. Og DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård har umiddelbart ikke noget bud på, hvad der skal ske med taksterne, hvis det ender med en fusion.

»Det skal man analysere meget mere. Man har for det første kun vejledende takster. Vi må jo ikke have priser. Desuden afhænger taksten af, hvilke områder vi taler om.«

Freelancere bruger takster som løftestang

Selvstændig kommunikatør i DJ Majbritt Lund er bekymret over, at taksterne ligger så langt fra hinanden.

»Forskellen i taksterne mellem Dansk Journalistforbund og KS er en af grundene til, at jeg ikke klapper i hænderne over fusionen. Jeg synes, det er problematisk, at man vil lave en fusion mellem to medlemsgrupper, der har så forskellige takster,« siger hun.

Freelancer Abelone Glahn støtter en fusion. Hun siger, at hun bruger DJ’s takster som løftestang i forhandlinger. Abelone Glahn mener, at hvis KS og DJ skal fusionere, så skal taksten være den samme for kommunikatørerne.

»Jeg går ud fra, at medlemmer af KS laver et professionelt stykke arbejde, og at det er lige så meget værd som dét, DJ-medlemmer laver. 550 kroner er ikke en dårlig løn, men kan heller ikke være en løftestang for nogen. Jeg ville være ked af hver gang at skulle gå for 550 kroner. Den timetakst bør være en absolut undtagelse. Professionel kommunikation er meget mere værd end det,« forklarer hun.

En tredje selvstændig kommunikationsrådgiver, Nanna Kalinka Bjerke, støtter også principielt tanken om, at man organiserer sig stor og stærk som forbund. Men samtidig skal man i DJ og KS være klar over, at der er forskel på kommunikatører, siger hun.

»Jeg tror, at nogle af kommunikationsfolkene i KS vil få vanskeligt ved at opnå de priser, som freelance-kommunikationsrådgivere i DJ tager. Hvis det bliver til en fusion, bør man nok have forskellige takster, alt efter hvilke ydelser man leverer,« mener Nanna Kalinka Bjerke.

Formand i Freelancegruppen Sus Falch mener, at alle, der laver kommunikation i et fusioneret forbund, skal vejledes i at tage samme takst.

»Det må være et af formålene med at gå ind i en fusion, at man laver fælles aftaler. Det afgørende er ikke din baggrund, men hvilket arbejde du udfører,« forklarer Sus Falch.

Hun mener, det er ”ekstremt vigtigt”, at man efter en eventuel fusion finder de rigtige takster.

Skal for eksempel translatører og markedsføringsfolk kræve samme freelancetakst som kommunikatørerne?

»Hvis vi ikke allerede har takster for en bestemt faglighed, må vi sætte os ned og lave dem. Jeg forventer ikke, at det bliver et problem at finde det rigtige niveau. Det skal simpelthen fungere,« forklarer hun.

DJ-formand: Taksterne skal vurderes løbende

Mogens Blicher Bjerregård siger, at han ikke er optaget af forskellen i taksterne, men af at medlemmerne efter en eventuel fusion får mest muligt i løn og de bedste arbejdsvilkår.

»Det er jo ikke os, der fastsætter lønnen. Det sker ved forhandlinger ude på virksomhederne. Hvis vi fusionerer, vil vi have styrken til at kunne indgå flere overenskomster. Det er den måde, vi kan være med til at sikre bedre lønninger. For freelancerne handler det om, hvilken styrke man kommer med, og der står man stærkere, hvis man får sin vejledning det samme sted,« siger han.

Skal en sekretær, salgsassistent eller translatør, som arbejder freelance, kræve en takst på 550 kroner, eller skal de kræve 1.157 kroner ligesom kommunikatørerne?

»Jeg vil slet ikke ind på, hvor meget de enkelte skal kræve i løn. Det handler om, at man skal have så gode løn- og arbejdsvilkår som muligt, uanset om man er fastansat eller freelancer.« 

I dag er der én vejledende takst for kommunikatører, ikke to. Skal der fortsat være en, eller skal der være to?

»Det kan jeg ikke sige noget om nu, vi skal løbende vurdere, hvordan vores vejledende takster skal se ud.« 

Ledelsen i DJ er i gang med at forhandle et fælles fusionsforslag på plads med KS på baggrund af et mandat fra hovedbestyrelsen. Der er aftalt møder 10. oktober, 24. oktober og 5. november. Fusionen skal til afstemning på delegeretmødet i april 2015. 

0 Kommentarer