Freelancere for Ingeniøren efterlyses

 Har du skrevet freelance-artikler til Ingeniøren, så kan du få del i 60.000 kroner.

 

Har du skrevet freelance-artikler til Ingeniøren, så kan du få del i 60.000 kroner.

Dansk Journalistforbund (DJ) har netop lavet en omfattende aftale med Ingeniøren om de freelancear-tikler, som Ingeniøren har sendt videre til artikelarkivet Infomedia – uden freelancernes viden.

DJ og Ingeniøren er blevet enige om, at Ingeniøren skal betale 100 kroner for hver artikel, der er havnet på Infomedia. Ingeniøren kan dog højst komme af med 60.000 kroner. Freelancejournalister, der har skrevet for Ingeniøren, kan sende en liste over deres Ingeniøren-artikler til DJ inden den 1. oktober. Det er lige meget, hvornår de er skrevet, bare de har ligget på Infomedia.

100 kroner lyder ikke af meget i forhold til individuelle erstatningssager, hvor regningen for 'artikeltyveri' kan havne på flere tusinde kroner. Men faglig sekretær Hans Jørgen Dybro er ovenud tilfreds. Han mener ikke, at man kunne have fået mere, hvis sagen var ført for en domstol. Blandt andet fordi Ingeniøren ikke har tjent ret meget på at videresælge artiklerne.

»Desuden har vi fået mere med,« pointerer Hans Jørgen Dybro.

Ingeniøren har også underskrevet den såkaldte O-aftale (se http://www.journalistforbundet.dk)./ Desuden skal Ingeniøren fremover dele sin check fra Infomedia ligeligt med freelancerne. I praksis får Ingeniøren hvert år et beløb af Infomedia, der er udregnet efter, hvor mange hits der er på Ingeniøren-artikler. Det beløb skal Ingeniøren dele med DJs ophavsretsfond fremover.

»Der er stadigvæk tale om forholdsvis beskedne beløb, derfor kan det ikke betale sig at fordele 3.000 kroner til 65 freelancere,« siger Hans Jørgen Dybro.
DJ har lavet et tilsvarende forlig med blandt andet Ugeskrift for Læger og Danske Kommuner./ jbm

 

0 Kommentarer