Freelancere får adgang til efteruddannelse

Fra 2010 skal Dansk Journalistforbund etablere en efteruddannelsespulje for medlemmer, der ikke har mulighed for at få betalt efteruddannelse.

Fra 2010 skal Dansk Journalistforbund etablere en efteruddannelsespulje for medlemmer, der ikke har mulighed for at få betalt efteruddannelse.


Forslaget blev vedtaget på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde i Nyborg. Det er primært rettet mod freelancere, kommunikationsfolk og andre medlemmer uden efteruddannelse i overenskomsten eller som ikke har adgang til ophavsretsmidler.
»Det her er udtryk for belåning af hovedstolen i en faglig forening. Solidaritet er, at vi arbejder for at alle får en ordentlig aftale med arbejdsgiveren. Ikke at man skal gå til fagforeningen og få penge. Det er hattedamepolitik, og derfor skal vi stemme nej,« advarede det nyvalgte hovedbestyrelsesmedlem Lars Werge fra Ekstra Bladet.

Men flertallet af de delegerede lyttede mere til næstformand Fred Jacobsen, der betegnede sikring af efteruddannelse for alle medlemsgrupper som en kerneopgave i Dansk Journalistforbunds arbejde. Derfor havde et flertal i hovedbestyrelsen stillet forslaget.
»Der kan virkelig komme til at ske noget på det område, hvis I har mod til at støtte oprettelsen af en efteruddannelsespulje. Det er et usædvanligt forslag, for det er solidarisk med de medlemmer, som ikke gennem overenskomster har adgang til at få finansieret efteruddannelse. Vi må handle, når vi mener, at det er så vigtigt,« sagde Fred Jacobsen med henvisning til en undersøgelse, som viser, at mange DJ-medlemmer ikke bliver efteruddannet.

Puljen skal etableres som et forsøg, som evalueres efter to år. I forsøgsperioden er 500.000 kroner det årlige maksimumsbeløb for de samlede udbetalinger fra puljen. Efter forsøgsperioden er det op til hovedbestyrelsen at bestemme, om ordningen skal gøres permanent.

Se også tv-indslaget: Vi vil ha' efteruddannelse

 

0 Kommentarer