Freelancere arbejder mest – men tjener mindst

Freelancerne er en af de største og mest mangfoldige grupper i mediebranchen. Der er da også store forskelle på, hvordan freelancerne klarer sig. Samlet gælder dog, at de knap 2500 freelancere er de lykkeligste medlemmer af DJ, viser ny undersøgelse.

Freelancerne er en af de største og mest mangfoldige grupper i mediebranchen. Der er da også store forskelle på, hvordan freelancerne klarer sig. Samlet gælder dog, at de knap 2500 freelancere er de lykkeligste medlemmer af DJ, viser ny undersøgelse.

Ifølge det seneste nummer af fagbladet Journalisten er freelancere på en gang således både gladere og fattigere end de fleste.

Hele 79 procent svarer i en undersøgelse, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde.

»Freelancerne har det tilfælles, at de af den ene eller den anden grund har valgt det store sikkerhedsnet fra for at lave noget, de godt kan lide. Det er den altoverskyggende fællesnævner. Og så stikker de ellers ud i alle mulige retninger, både hvad angår løn, arbejdsvilkår og deres bevæggrunde for at være freelancere,« siger faglig konsulent i Dansk Journalistforbund Kirstine Baloti.

Blandt freelancerne finder man da også et virvar af journalister, fotografer, tekstere og layoutere. Der er både de karrierefræsende kommunikationsrådgivere, ludfattige forfattere, nyuddannede arbejdsløse og nicheorienterede perfektionister, som kun vil skrive til eksempelvis Ud og Se og Weekendavisen.

Groft sagt kan de inddeles i 3 grupper: 

  • Dem, der er meget bevidste om, at freelancetilværelsen kun er en midlertidig fase.
  • De freelancere, som har forstået, hvordan de får en freelancebiks til at hænge sammen og blive en god forretning.
  • Dem, der primært tager udgangspunkt i egne lyster og interesser, når de byder ind med artikler og ideer til magasiner og aviser.

Men mens freelancerne er de lykkeligste medlemmer af Dansk Journalistforbund, så er nok ikke samme grund til at smile, når det gælder de gennemsnitlige lønvilkår.

Gennemsnitslønnen for freelancere ligger på mellem 246 og 344 kr., viser opgørelsen.

»Tallene dækker over en meget stor spredning, men der er meget få freelancere, der reelt kan oparbejde en timeløn, der svarer til forbundets vejledende takster,« siger Kirstine Baloti og minder om, at en freelancers løn også skal dække pension, ferie, løn under sygdom, kontorhold og transport. Alle de udgifter, som mange fastansatte får dækket af sin arbejdsgiver ved siden af lønnen.

Læs her hele artiklen: Gladere & fattigere end de fleste

1 Kommentar

jens stenfeldt
24. FEBRUAR 2010
Re: Freelancere arbejder mest - men tjener mindst

 

Broadminded arbejdsmarked er ikke om hjørnet

Frihed kan ikke købes for penge, men omvendt kan frihed købes for dyrt. Balancen afgør den enkelte freelancer, der kan bruge den selvstændige status til a)reelt at udvikle en virksomhed b)fastholde tilknytning til branchen c) snuse til "arbejdspladsen" (nyuddannede). Set over et arbejdsliv når freelancelivet med en gennemsnitsbetragtning økonomisk set ikke lønmodtagerne til anklerne. Men freelancerne har det formentlig sjovere, fordi de har reel slutindflydelse og selvledelse, hvis de altså kan få smør på brødet af deres fakturering.

Det store paradoks på markedet for kommunikationsfolk er desværre, at der ikke er reel mulighed for at kombinere arbejde i begge verdener igennem et arbejdsliv: altså at freelancere kan tage ansættelse som lønmodtagere og omvendt. Både lovgivning og ikke mindst reaktionær arbejdsmarkedskultur fremmer adskillelsen og isolationen, og det er trist.

Særligt for de mange virksomheder, der kunne puste nyt liv i deres forretninger og produkter, hvis rekrutteringspolitikken blev mere nuanceret og broadminded.