FREELANCER VINDER OVER DR

Efter fem år som fast freelancer, blev Karen Lumholdts ansættelse ikke forlænget, da hun blev gravid. Efter et års tovtrækkeri har DR nu måttet betale hende løn under barselsorloven.
Efter fem år som fast freelancer, blev Karen Lumholdts ansættelse ikke forlænget, da hun blev gravid. Efter et års tovtrækkeri har DR nu måttet betale hende løn under barselsorloven.

 

»Det er da ansvarsløst at behandle folk på den måde. Og det er jo ikke ligefrem noget, der får mig eller andre DR-folk til at have kærlige følelser over for virksomheden. Det kunne de ellers godt have brug for.«
Sådan siger freelancer Karen Lumholdt i dag, efter hun har været gennem en årelang kamp med DR om ret til fuld løn under barsel.
Hun arbejdede i fem år på forskellige kontrakter, både som midlertidigt ansat, freelancer, og såkaldt fastlancer, altså freelancer ansat på kontrakt.
Men da Karen Lumholdt i 1998 blev gravid, sagde DR stop.
»Selvom min chef sagde, at han ville have brugt mig i 1999, ville DR ikke forlænge min kontrakt, da jeg blev gravid.«
Efter Dansk Journalistforbund har truet med retssag har DR dog besindet sig og tilbudt Karen Lumholdt otte måneders løn. DR havde svært ved at bevise, at hendes manglende forlængelse ikke havde noget at gøre med, at hun var blevet gravid. Og i den slags sager er det omvendt bevisførelse. DR skulle altså bevise, at »fyringen« ikke havde noget med Karen Lumholdts graviditet at gøre.
»Hun havde jo været forlænget så mange gange, at hun var at betragte som fastansat. Derfor skal hun heller ikke have dårligere vilkår end de faste. Jeg tror, der er mange sager blandt de løstansatte og freelancerne i DR, der minder om den her, og de folk skal være mere end velkomne til at ringe,« siger jurist og faglig sekretær i Dansk Journalistforbund, Lone Amtrup.
Der er ingen faste regler for, hvornår en freelancer eller løst ansat kan betragtes som fastansat. Men tidligere domme viser, at er man er blevet forlænget tre gange over en periode på to år, er man at betragte som fastansat og kan altså også forvente nogle af de samme goder.

0 Kommentarer