Freelancer – af lyst eller nød?

»Det giver en helt fantastisk tilfredsstillelse, når det lykkes. Og så er det SÅ meget sjovere!«

»Det giver en helt fantastisk tilfredsstillelse, når det lykkes. Og så er det SÅ meget sjovere!«

FORDOM. Vi er groft sagt trætte, mugne og fornærmede over, at vi freelancere nærmest over en kam bliver betragtet som "stakkels" og "standens proletarer". Vi får det fysisk skidt, når vi fra en fagpolitisk talerstol hører en visionsløs udmelding som "det bliver nok aldrig igen så godt, som det var engang".

Vi føler os oversete og glemte, når vi får et nyhedsbrev med titlen: "Frie fugle af lyst eller nød", der blandt andet handler om, at en del af vores konkurrenter og kolleger i det skjulte arbejder som handicaphjælper eller taxachauffør for at få økonomien til at hænge sammen.

Vi er med på, at der findes freelancere/selvstændige, som har svært ved at klare den. Det kunne skyldes, at vi ikke lærer at tænke forretning på vores uddannelser. Men det kunne også være, at enkelte – selvfølgelig ikke dig, men du kender måske en? – mangler selvdisciplin, arbejder uorganiseret og ustruktureret eller sælger sig selv for billigt.

Det er ikke nogen hemmelighed, at finanskrisen, den berygtede Aller-sag, outsourcing og meget andet betyder, at vores forretninger og vores produkter har ændret sig. Men det er de vilkår, enhver anden forretningsdrivende også må tilpasse sig. Når markedet ændrer sig, må man flytte med.

En krise er et spark i rumpen til os alle. Vi kan klynke og ynke – eller vi kan bruge det som en anledning til at se på vores forretninger med kritiske briller og spørge os selv: Lever vi op til de krav, der stilles i dag? Er vi professionelle nok? Er vi skarpe på vores niche? På vores produkter?

Skal man lykkes som selvstændig, så skal man ville det. Vælge det helt bevidst – og så gå helhjertet efter det. Ikke et slattent forsøg, fordi der ikke lige var et "rigtigt" job.
Så er det muligt at tjene en temmelig anstændig månedsløn, som vi siger i provinsen. Det gælder også i krisetider.
Vi synes faktisk, det er synd for de fastansatte.
De arbejder i en branche, der plages af oplagsnedgang, manglende annoncer, færre seere, umulig konkurrence med internettet …

De stakkels fastansatte prøver ikke at være selvstændige. Træffe egne beslutninger. Udvikle deres virksomhed. Finde på nye ideer og skæve initiativer. Prøve nyt af og brænde nallerne – og lære af den proces. Og de får heller ikke den fornøjelse, det er at hæve en løn, som man virkelig har tjent hver en krone af. Det er fedt – og kan kun anbefales.

Vi har kun skuldertræk tilovers for utvivlsomt velmenende kolleger, der sender os jobopslag og altid møder os med ansigtet lagt i bekymrede og indfølende rynker, mens de med sænket stemme spørger "hvordan går det så, har du nok at lave?"

Vores håb er, at vores fagforbund, fagblad og faggruppe indimellem vil vende blikket mod den gruppe af freelancere, der synes, at livet som egen herre er det helt rigtige.

Jo, det er hårdt at være selvstændig.
Jo, man får mange kasketter på.
Jo, det kan give bekymringer, når kassekreditten er ved at nå max.
Men … Det giver en helt fantastisk tilfredsstillelse, når det lykkes.

Og så er det SÅ meget sjovere!

Gitte Glibstrup og Jeannette Refstrup ejer sammen firmaeat Strup & Strup Kommunikation.

2 Kommentarer

Monica Jørgensen
30. NOVEMBER 2010
Re: Freelancer – af lyst eller nød?

Fuldstændig enig i, at vi har brug for at sætte fokus på, at vi er selvstændige erhvervsdrivende.

Det har jeg udnævnt mig selv til at være, da jeg etablerede mit firma. Men jeg husker tydeligt, hvordan en bekendt sagde: Hedder det ikke freelancer i din branche?

Der bør i vores muligheder for efterudannelse komme langt mere fokus på forretningsudvikling, branding, regnskabsforståelse, virksomhedsdrift osv.

Geert har ret i, at det kan diskuteres, om det er lønmodtagerorganisationen, der er rette sted for den slags. Men når man som organisation har valgt at ville have os inden for dørene, må det også være rimeligt, at tilbuddene tilpasses det. Når det er sagt, så er jeg ovenud tilfreds med, at jeg overhovedet har muligheden for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse, få sparring i juridisk afdeling osv.

Jeg står gerne til rådighed for at være med til at udvikle kurser i forbundsregi, som kan imødekomme nogen af de behov, der er.

... og i øvrigt Geert: Du har selv stået for et af de kurser i Update-regi, som jeg tror er med til at gøre folk opmærksomme på, om de er freelancere eller selvstændige. For mig var deltagelsen i det kursus tidligere i år en god og vigtig bekræftelse af, at jeg har valgt rigtigt.

Bedste hilsner fra

Monica Jørgensen

www.mojokommunikation.dk

Geert Mørk
22. NOVEMBER 2010
Re: Freelancer – af lyst eller nød?

Kære Gitte og Jeannette.

Tak for en super fed kommentar! De spørgsmål som I stiller er præcist de spørgsmål alle freelancere burde stille sig selv - og finde svar på: hvordan ser markedet ud, hvem er mine kunder, hvad er mit produkt, på hvilken måde tilfører mit produkt værdi for kunden, hvordan syner jeg i markedet, osv-osv.

Og vi er sgu ikke freelancere. Vi er selvstændige erhvervsdrivende med hud og hår. Og sagen er, at ingen i DJ ved noget særligt om at drive selvstændig virksomhed. Og det er heller ikke sikkert, at DJ som lønmodtagerorganisation SKAL vide noget om at drive professionel forretning. Og måske derfor er det bekvemt at fastholde begrebet freelancer, som så kan indtænkes i nogle traditionelle lønmodtagerkasser med lønsedler, feriepenge, dagpenge osv. Hvilket helt sikkert også er godt for de mange freelancere, der er usikre på om "bukserne holder eller springer". Det er en unik mulighed, at der eksisterer en række sikkerhedsnet i bl.a. A-kassen, hvor man kan prøve sig selv af, inden man tager springet som selvstændig på fuld tid.

Men har man valgt at smide titlen "freelancer" for at blive professionel selvstændig bliver det pludselig relevant at se sig selv som en del af et marked, hvor forretningsplaner, branding, markedsføring, visuel identitet, SWOT-analyser, konkurrent-analyser og mange andre modeller bliver relevante. Og her har vi nok i mindre grad brug for en ergoterapeut udsendt af DJ til at indstille vores kontorstol. Vi har derimod brug for noget benhård viden om at drive forretning på et professionelt grundlag, og så er det nok i de fleste tilfælde nogle helt andre sparringspartnere der er aktuelle. 

Til gengæld har vi som "freelancere" i DJ nogle muligheder, som ikke mange andre selvstændige har: vi kan søge penge fra både Ophavsretsfonden og fra PU. Det er kommet mange små, gode og veldrevne freelanceforretninger til gode igennem årene. Her arbejder DJ faktisk benhårdt for de selvstændige i forbundet. 

Freelancebegrebet bliver jævnligt diskuteret i DJ, men jeg oplever, at det næsten altid er indenfor den samme ramme, som har været eksisterende de sidste 20-25 år. Og her kan det nogle gange være svært at kende forskel på en daglejer og en freelancer.

Men herligt at nogle råber op og siger, at det er et eksistentielt valg at være egen herre, og at det faktisk er skide skægt - for det meste:-) Og så kan vi jo evt. hjælpe hinanden med at finde nogle gode netværk og sparringspartnere, der kan understøtte os i at nå både vores forretningsmæssige og personlige mål.

Fortsat held og lykke med jeres forretning.

:-) Geert Mørk