FreelanceGruppens bestyrelse tabte afstemning til ”tosser, originaler og kværulanter”

FreelanceGruppens generalforsamling forløb noget mere fredeligt end tidligere år, men bestyrelsens forslag om, at enkeltmedlemmer ikke skulle kunne stille forslag, fik debatten i gang. ”En af de ting, jeg også holder af i DJ, det er alle de tosser, originaler og kværulanter, der er her,” lød det    

”Det var ikke så dramatisk i år.”

Sådan lød det fra en af de medlemmer, der var mødt op til FreelanceGruppens generalforsamling.

Og generalforsamlingen, som fandt sted i lørdags på Kobæk Strand Konferencecenter med udsigt over Storebælt, var ganske udramatisk. Faktisk kunne de omkring 70 medlemmer af FreelanceGruppen, der var dukket op, forlade generalforsamlingen tidligt, da den kun varede små fire timer.

FreelanceGruppens generalforsamling har tidligere været scene for store diskussioner. I 2015 beskrev Journalisten generalforsamlingen som et ’maratonmøde’.

Tidligere har diskussionerne handlet meget om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og såkaldt ”fagligt frikøb” til bestyrelsen – beløb, som bestyrelsen sidste år såvel som i år lagde frem for medlemmerne i årsregnskabet. Journalisten beskrev sidste år i deltaljer, hvad politisk arbejde koster i Freelancegruppen.

Tosserne, kværulanterne og det direkte demokrati

Morten Bergholt, næstformand i bestyrelsen, præsenterede dog på vegne af bestyrelsen et forslag til vedtægtsændring, som langtfra huede alle fremmødte medlemmer. Et forslag, som trak tråde tilbage til forgangne års maratonmøder.

”Pt. kan alle medlemmer stille forslag på generalforsamlingen som enkeltpersoner. Bestyrelsen foreslår, at man skal have opbakning fra fire andre medlemmer for at kunne stille et forslag,” sagde han fra talerstolen.

Den første kritiker var freelancejournalist og tidligere formand for Kreds 1 Morten Friis Jørgensen.

”Tak til bestyrelsen for et rigtig godt stykke arbejde – det her er bare ikke godt. Det er en indskrænkning af vores medlemsdemokrati. Vi er individuelle medlemmer, og det giver os nogle rettigheder, som i mine øjne er umistelige – som at stille sig her på talerstolen og begrunde sit forslag. Jeg vil i hvert fald stemme imod, og jeg opfordrer andre til at gøre det samme,” sagde han.

Den opfordring fik et stort bifald fra salen, og næste medlem på talerstolen, freelancejournalist Bjarne Jensen, bakkede op.

”Jeg har altid været glad for det her forbund, men en af de ting, jeg også holder af i DJ, det er alle de tosser, originaler og kværulanter, der er her. Nogle gange er der nogen af dem, nogen af os, der stiller mærkelige forslag. Men så stiller man sig op og argumenterer for det. Det kan ikke passe, at det er os, der skal gå foran med at begrænse demokratiet,” sagde han, og også han blev klappet ned af talerstolen.

Mere magt til dirigenten

Flere medlemmer af bestyrelsen var oppe for at forklare og forsvare forslaget. Blandt andet med argumentet, at generalforsamlingerne nogle år havde føltes som spild af tid, når enkeltpersoner kunne argumentere for forslag i evigheder.

Det blev også foreslået, at i stedet for at indskrænke medlemmernes demokrati skulle man give dirigenten, som i år var DJ’s direktør, Linda Garlov, udvidede beføjelser til at stoppe en diskussion og lave en vejledende afstemning.

”Man kan jo se, at det forslag ikke bliver til noget,” lød det lavmælt fra den stolerække, som Journalistens udsendte havde placeret sig på. Og ganske rigtigt.

”Hvis der ikke er flere kommentarer til det her punkt, så vil jeg stramme op som dirigent og gå videre til afstemningen,” lød det spøgefuldt fra Linda Garlov, og da hun spurgte, hvor mange der stemte imod, lød et sus fra salen, da næsten alle hænder i røg i vejret. Forslaget blev nedstemt.

Metoo for freelancere

Et af de emner, der har fyldt mest i den brede, offentlige debat hen over vinteren, var #metoo bevægelsen og seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Og det emne dukkede også op på FreelanceGruppens generalforsamling.

Cecilie Meyer, som senere blev valgt som førstesuppleant til bestyrelsen, spurgte, om FreelanceGruppen arbejdede for at synliggøre hendes rettigheder, hvis hun oplevede lignende krænkelser fra en kunde.

”Det kan du tro, vi gør,” svarede formand for bestyrelsen, Sus Falch, som medgav, at det var en særlig udfordring for freelancere, der hverken har arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsmand at gå til. Hun lovede, at det var noget, gruppen ville have fokus på i det kommende arbejde.

Bagefter gik det menige medlem Michael Martensen på talerstolen og sagde, at han var ”træt af det her”, og at han ikke mente, snak om seksuelle krænkelser var noget, forbundet skulle bruge en halv million på.

Uventet overskud i regnskabet

Selv om bestyrelsen havde regnet med et underskud i regnskabet for 2017 på grund af afholdelse af gruppens 40 års jubilæum, kunne den alligevel præsentere et overskud på knap 50.000 kroner. Det skyldtes blandt andet, at der kom omkring 100 nye medlemmer til sidste år.

Et menigt medlem gik på talerstolen og bad Sus Falch fortælle, hvor meget der var blevet brugt på henholdsvis transport, møder, lokaler og overnatning, og det gjorde hun.

I 2017 var der således blevet brugt 24.739 kroner på fortæring, 33.820 kroner på transport og 16.435 kroner på opholdsudgifter til bestyrelsen.

Der blev sidste år udbetalt 207.900 kroner i barselslegater fra Barselsfonden. Det betød, at der var et overskud på 4.492 i fonden i forhold til indbetalingerne i 2017. Derudover står der en formue på 480.979 kroner. Formand Sus Falch fortalte, at der var seks eller syv medlemmer, der havde fået udbetalt penge fra Barselsfonden i 2017.

Bestyrelsesmedlem Lise M. Schilder foreslog, at FreelanceGruppens vedtægter skulle ændres, så medlemmer fremover kunne søge Barselsfonden, når de havde været medlem i et år, i modsætning til nu, hvor man skal have været medlem i to år på fødsels- eller adoptionstidspunktet. Det blev vedtaget.

Arbejdet fremover

I det kommende år vil bestyrelsen arbejde med at forbedre freelanceres vilkår på en række områder, som står beskrevet i gruppens arbejdsprogram – blandt andet overenskomster, betalings- og arbejdsvilkår, efteruddannelse, ophavsret og organisering.

Derudover blev fire punkter tilføjet under generalforsamlingen. Bestyrelsen vil arbejde med de udfordringer, som konkurrencelovgivningen giver selvstændige – noget, som Journalisten tidligere har beskrevet.

Derudover vil de arbejde med at forstå og klarlægge betydningen af den kommende ændring i persondataloven og undersøge, hvordan DJ kan rådgive selvstændige om det. Derudover vil bestyrelsen kigge på at ændre sin inkassovirksomhed og se på, hvordan man kan forbedre samarbejdet med de tekniske freelancere i DR, som i slutningen af 2017 måtte gå ned i løn.

”Er der nogen, der mangler mellem 5.000 og 10.000?”

Freelancejournalist Morten Friis Jørgensen gik på talerstolen under punktet ”Eventuelt” og annoncerede, at han som formand for Journalistgårdens Hjælpefond havde en pose penge, han gerne ville dele ud af. Fonden skal yde social støtte til danske medborgere, og Morten Friis Jørgensen forklarede, at de gerne ville give dem til medborgere, som var journalister.

”Vi kommer fra journalistikken, og vi vil gerne blive der. Jeg kunne også have sagt det kort ”Er der nogen, der mangler mellem 5.000 og 10.000 kroner skattefrit, og som kan godtgøre, at de mere eller mindre er på spanden, så kom hen til mig bagefter,” sagde han og blev mødt med klap fra salen.

Et nyt medlem af bestyrelsen

Sus Falch blev genvalgt som formand uden modkandidat. Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Laurvig, Nina Trige Andersen (som ikke var til stede), Vagn Majland og Marianne Bækbøl var på valg. Thomas Arnbo, som det sidste år har været suppleant, stillede også op. De blev alle valgt. Freelancejournalist Michael Martensen stillede også op, men blev ikke valgt.

Førstesuppleant blev Cecilie Meyer, andensuppleant blev Lis Kelså, og tredjesuppleant blev Naia Bang.

Jens Utoft og Bo Sørensen blev valgt som revisorer, og Michael Martensen blev revisorsuppleant.

Gunvor Bjerre stoppede som kritisk politisk revisor, Lars Rugaard blev valgt igen, og Mette Wallach blev valgt til at fortsætte arbejdet sammen med ham.

Bestyrelsen består desuden af Morten Bergholt, Lise M. Schilder, Anne Anthon Andersen, Katrine Nadia Jørgensen og Marie Bille. Sidstnævnte var ikke til stede.

1 Kommentar

Niels Sørensen
1. MARTS 2018
Morten Friis Jørgensen: Her
Morten Friis Jørgensen: Her er en god modtager til penge
https://journalisten.dk/kim-wall-mindefond-vil-stoette-kvindelige-journalister