Freelancegruppen kritiserer Uffe Gardel

Dansk Journalistforbund forsøger at indgå en freelance-aftale med Berlingske Tidende. FreelanceGruppen føler sig hægtet af, fordi DJs forhandler, Uffe Gardel, prioriterer avisens freelancere højere end FreelanceGruppen.

"Vi har et problem. Fællestillidsmanden i Det Berlingske Hus, Uffe Gardel, anerkender os ikke som en del af sit bagland." Ordene bliver sagt langsomt, tydeligt og med vægt på hvert ord, og de bliver sagt af FreelanceGruppens formand, Pia Höegh-Nissen. (FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund for medlemmer, der arbejder freelance, red.)Med samme vægt på sine ord tilføjer hun:

"Af en mand, der tilsyneladende gerne vil være formand for alle medlemmer i DJ, opfører han sig bemærkelsesværdigt klodset og ubegavet."

Spliden skyldes, at Berlingske Tidende og Dansk Journalistforbund i øjeblikket forhandler om en freelanceaftale, der skal fastsætte vilkårene for løn og videresalg. I praksis er det fællestillidsmanden i Det Berlingske Hus, der forhandler på vegne af DJ, mens FreelanceGruppen har status som baggrundsgruppe.

Det, som FreelanceGruppens formand ser som et af problemerne, er, at Uffe Gardel anser de freelancere, der arbejder for Berlingske Tidende for mere relevante at tale med end FreelanceGruppens repræsentanter.

Uffe Gardel beskylder FreelanceGruppen for at sætte sig selv højere, end de er berettigede til i forbundets struktur, og FreelanceGruppen beskylder Uffe Gardel for at være arrogant.

"Det er fuldstændigt barokt, at kommunikationen mellem Uffe Gardel og den gruppe, han skal lave aftalen for, skal foregå gennem forbundet," siger Pia Höegh-Nissen.

"Der er ikke freelancere med ved bordet, fordi det er Berlingske Tidendes medarbejderforening, der forhandler på DJs vegne," forklarer DJs næstformand, Fred Jacobsen, og tilføjer:

"Der er problemer i forhold til FreelanceGruppen. De er ikke tilfredse med måden, men vi prøver at kæde det sammen til et fælles projekt, og Uffe Gardel fortsætter forhandlingerne som repræsentant for DJ."

 

Én herre
Den 22. oktober mødtes Pia Höegh-Nissen og Peter Birch fra FreelanceGruppen sammen med Fred Jacobsen, forbundets direktør og jurist, Anne Louise Schelin, samt Uffe Gardel. Det var første gang, Uffe Gardel og FreelanceGruppen mødtes i denne sammenhæng.

"Det har ikke været muligt før," siger Uffe Gardel og tilføjer:

"Jeg er parat til at mødes med Dansk Journalistforbund. Hvem de tager med til møderne, det blander jeg mig ikke i. Jeg gør et stykke arbejde for DJ."

På mødet gjorde forbundets næstformand, Fred Jacobsen, det klart for Uffe Gardel, at han forhandler på DJs vegne og skal følge DJs mandat.

"Vi bestemmer, og det er os, der bestemmer, hvem der skal være med, og det skal FreelanceGruppen," siger Fred Jacobsen.

Uffe Gardel understreger, at han personligt har bedt om, at det freelance-netværk, der eksi-sterer omkring Berlingske Tidende blev indkaldt. Det skete også den 22. oktober, og der kom fem ud af de 80, der er registreret i netværket.
"FreelanceGruppen var ikke interesseret i, at jeg skulle møde deres lokale medlemmer. De ville holde bestyrelsesmøde selv først," siger Uffe Gardel.

"Kæden hopper af, når vi, der er freelancernes valgte repræsentanter, ikke har en højere status end individuelle medlemmer af netværket," siger Pia Höegh-Nissen.

"Jævnfør punkt 3 i Skjoldnæsholm-aftalen (en samarbejdsaftale mellem FreelanceGrupppen og Journalistforbundet, red.) skal de lokale tillidsmænd samarbejde med og vejledes af faglig afdeling," siger Uffe Gardel og tilføjer:
"Jeg samarbejder kun med faglig afdeling. Jeg har kun en herre, og det er forbundet, der skal indkalde FreelanceGruppen eller de berørte medlemmer."

 

Ødelægger forholdet
Ifølge Pia Höegh-Nissen har Dansk Journalistforbund et kæmpestort demokratisk problem. Forbundets struktur er utidssvarende.

Det er Uffe Gardel enig i. Men de to er totalt uenige om, hvad det er, der er utidssvarende.

"Forbundet er bygget op omkring medarbejderforeninger, og vores medlemmer tror, vi er deres medarbejderforening. Men når vi så skal forhandle med Berlingske Tidende, så foregår det gennem Berlingske Tidendes medarbejderforening – og DJ er blot vores mediator," siger Pia Höegh-Nissen, som tilføjer, at i hverdagen har FreelanceGruppen et godt samarbejde med forbundsledelsen.

"Problemet er, at det kniber med at anerkende os som en ligeværdig del af forbundets medlemsforeninger. Demokratiet slår igennem i medarbejderforenin-gerne, men FreelanceGruppen har ikke samme demokratiske rettigheder, siger Pia Höegh-Nissen." Hun siger, at hvis ikke DJ laver strukturen om, så vil forbundet få problemer med at fastholde medlemmerne og rekruttere nye.

"Folk vil ikke være medlem af et forbund, der ikke betragter dem som voksne og ligeværdige samarbejdspartnere."

"FreelanceGruppen er en dinosaur, der snart vil uddø," mener Uffe Gardel, der regner med, at freelancerne bliver knyttet tættere til medarbejderforeningerne.

Pia Höegh-Nissen anerkender, at der i Skjoldnæsholm-aftalen står, at det kan være tillidsmanden, der skal sidde ved forhandlingsbordet.

"Det handler ikke om at sidde ved bordet. Det handler om, at vi vil høres. Det er trættende og dybt urimeligt, at vi skal slås for det. Det handler om freelancernes behov, og vi ved, hvilke problemer der er."

Både Pia Höegh-Nissen og Uffe Gardel siger, at de begge har forsøgt at invitere den anden til en samtale.

"Uffe Gardel har ikke gjort noget for at opbygge et tillidsfuldt forhold. Jeg har både sagt og mailet til ham, at vi gerne vil tale om indholdet af en freelanceaftale, men Uffe har ikke taget handsken op. Det er vanskeligt at opbygge et tillidsfuldt forhold, når man end ikke taler sammen. Så er det, at vi bliver mistroiske og spekulerer på, om han tager røven på os – også fordi vi med netop Uffe har konkret erfaring for, at han kører sololøb, hvis det passer ham."
Ifølge FreelanceGruppens formand er Uffe Gardel i færd med at ødelægge forholdet mellem FreelanceGruppen og Dansk Journalistforbund.

"Uffe Gardel er voldsomt arrogant. Det er ærgerligt, at en så kantet person kan ødelægge freelancernes forhold til DJ. Det skal han ikke have lov til, så vigtig er han ikke," siger Pia Höegh-Nissen.

"Min medarbejderforening har et godt og stadigt bedre samarbejde med freelancerne på vores arbejdspladser. Vi taler med dem. Vi betragter dem som kolleger. Det samarbejde agter vi at udbygge, men ikke med FreelanceGruppen," siger Uffe Gardel.

 

Uambitiøse krav
FreelanceGruppens formand er ikke imponeret over de planer for en freelance-aftale som Uffe Gardel og Dansk Journalistforbund er ved at indgå.

"Udfra devisen hellere lidt end ingenting har FreelanceGruppen accepteret, at der forhandles på baggrund af Uffes udkast til aftaler, men det betyder ikke, at vi ikke synes, at DJ i forhandlingerne med Berlingske Tidende burde have stræbt endnu højere," siger Pia Höegh-Nissen og tilføjer:

"Jeg synes, Uffe Gardel er uambitiøs. Det plejer han ellers at sige, når andre forhandler, men her har han og DJ vurderet, at det er urealistisk at have høje ambitioner."

"Det har Pia Höegh-Nissen fuldstændigt ret i. Jeg går efter det mulige. Jeg befinder mig ikke oppe i de højere luftlag, men nede på gulvet på en arbejdsplads," siger Uffe Gardel.

"Uffe Gardel forhandler ud fra det mandat, DJ giver ham. I øjeblikket står vi i den situation, at DJ og DDFF er trådt tilbage, og det er ikke sikkert, der kommer en aftale ud af det. Vi har med en modpart at gøre, der ikke har villet tage ordet freelance i sin mund i mange, mange år," siger Fred Jacobsen.

Til FreelanceGruppens utilfredshed siger han: "Jeg er ked af den strid. I sidste ende er det et fælles projekt, som skal føre til en freelance-aftale. Der er ikke noget problematisk i, at en tillidsrepræsentant kan forhandle en freelance-aftale. Det er en del af freelance-strategien og det, vi gerne vil have."

0 Kommentarer