Freelancehonorarer

Freelancefotograf: ”Det er jo som at skyde os selv i foden, at vi er så hemmelighedsfulde omkring vores priser”

Hemmelighedskræmmeriet gavner kun arbejdsgiverne, mener freelancefotograf Kasper Løftgaard. Han tog sagen i egen hånd og samlede mediernes fototakster

”Vi har ret enslydende takster for forskellige elementer. Men de præcise takster har jeg ikke lyst til at remse op – det er en sag mellem freelancerne og os.”

Sådan lyder svaret, når man spørger chefredaktør Marianne Gram, hvad Story House Egmont betaler sine freelancere. Og svaret er symptomatisk – de fleste redaktører holder deres takster tæt til kroppen, hvilket sætter den enkelte freelancer i en svær forhandlingsposition.

Men hemmelighedskræmmeriet gavner kun arbejdsgiverne og bør stoppe der. Det mener freelancefotograf Kasper Løftgaard. For nylig tog han derfor sagen i egen hånd og fik en række freelancefotografkolleger til anonymt at indrapportere til ham, hvad deres redaktionelle kunder faktisk betaler.

På den baggrund har han lavet en offentlig liste med 25 mediers timetakst og dagspris til freelancefotografer.

”Når vi er så underbetalte, er det jo som at skyde os selv i foden, at vi er så hemmelighedsfulde omkring vores priser,” forklarer Kasper Løftgaard, der håber, at åbenhed om taksterne giver bedre forhandlingsmuligheder og i sidste ende bedre betaling.

Informations honorarer stiger

Åbenhed er også kongstanken bag de faglige freelanceklubber, som Freelancegruppen i Dansk Journalistforbund står bag.

”Det er det, vi har startet klubberne med hver gang – at skabe overblik over og åbenhed om, hvem der får hvad for at lave hvad,” fortæller freelancer Nina Trige Andersen.

Hun er tovholder på den første klub, der blev etableret på Dagbladet Information i 2009. Siden er der etableret klubber på en række medier for at bane vejen for bedre løn- og arbejdsvilkår for de løstansatte.

Og på Information har det faktisk virket. Helt uhørt i avisverdenen er minimumstaksten for typiske freelanceopgaver nemlig blevet skrevet ind i overenskomsten mellem medarbejderne og ledelsen.

En anmeldelse udløser for eksempel mindst 1.814 kroner, mens en coverhistorie til Moderne Tider-tillægget udløser mindst 4.925 kroner. Minimums-
taksterne er offentligt tilgængelige og bliver løbende hævet med samme procentsats, som de fastansattes løn stiger med.

”Informations honorarer ligger stadig ikke højt på nogen måde. Men fordelen er, at hvis man ved, der findes en freelanceklub og en overenskomst med minimums­takster, så har man et grundlag at forhandle ud fra,” forklarer Nina Trige Andersen.

Totalt håbløst

Derfor kalder hun også Kasper Løftgaards initiativ med listen over forskellige mediers freelancefototakster for ”megafedt”.

Den viser blandt andet, at flere fagblade under den kollektive aftale Medieaftalen betaler 906 kroner i timen, mens timeprisen på de fleste dagblade ligger omkring 600 kroner. Hos Jysk Fynske Medier går den ned til 375 kroner.

”Priserne er langtfra noget, man kan leve af, og det er jo totalt håbløst, at taksterne mange steder ikke er opjusteret i flere år. Man burde som standard opjustere efter inflationen hvert år, ellers bliver vi jo i realiteten fattigere år for år,” siger Kasper Løftgaard.

Men det kræver kollektiv kamp og stærke netværk mellem freelancerne, understreger Nina Trige Andersen.

”Det er op til os selv at gøre noget ved det. Ingen arbejdere har nogensinde fået noget foræret – heller ikke freelancere – og der er ingen sammenhæng mellem, hvor godt det går for en virksomhed, og hvilken løn eller honorarer arbejderne får,” siger hun.

0 Kommentarer

Læs også

Christian Lindhardt
Leder

”Det går simpelthen ikke, at medierne udnytter de løstansatte med lønninger, der langsomt, men sikkert udhules”

16. MAJ 2022
”Lønnen er blevet udhulet så meget over årene, at efterslæbet efterhånden er rigtig stort,” fortæller freelancefotograf Thomas Nielsen.

Medierne skovler penge ind. Men Thomas’ freelanceløn har stået stille i 15 år

16. MAJ 2022
Freelancehonorarer

Egmont: Ja, vores honorarer er ikke steget i mange år

17. MAJ 2022