Freelanceblokade over for Aller udsat

Freelancernes blokade over for Aller freelance begynder alligevel ikke i dag mandag den 1. marts. Det afgjorde Forligsmanden fredag.

Freelancernes blokade over for Aller freelance begynder alligevel ikke i dag mandag den 1. marts. Det afgjorde Forligsmanden fredag.

Forligsmanden havde indkaldt Aller og DJ til en orientering om forhandlingerne af en ny freelance-aftale og DJ's blokade-varsel. Efter mødet meddelte Forligsmanden i henhold til Forligsmandsloven, at den varslede blokade er udsat i 2 uger.

"To uger er længe, men det tager vi til efterretning", siger Fred Jacobsen, næstformand i DJ til Journalistforbundet.dk.

Reelt er udsættelsen på op til tre uger, for i henhold til Forligsmandsloven kan en blokade først træde i kraft fem dage efter udløbet af de to uger. Forligsmandens afgørelse rummer dog en mulighed for, at parterne kan bede Forligsinstitutionen om assistance, hvis de inden for de to ugers udsættelse konstaterer, at de ikke kan komme videre frem mod en aftale.

Til gengæld fik parterne en klar tilkendegivelse om, at freelanceoverenskomsten ikke bliver en del af den sammenkædede afstemning om de fornyede overenskomster på hele det private arbejdsmarked.

"Det er principielt meget vigtigt, at DJ og Aller selv kan forhandle en aftale, og at de berørte freelancere selv kan tage stilling til resultatet", siger Fred Jacobsen.

Journalisten.dk erfarer, at Dansk Journalistforbund tabte voldgiftsagen søndag. Vi følger op med yderligere oplysninger i løbet af dagen.

0 Kommentarer