Freelance: Konkurrence-kritik

»Absurd!«

»Absurd!«

Sådan karakteriserede DJ-formand Lars Poulsen konkurrenceStyrelsens initiativ til at erklære Dansk Journalistforbunds vejledende freelancepriser ulovlige.

Lars Poulsen påpegede, at det er »forkert, at en konkurrencelov, der er lavet for at begrænse monopoler og ulige konkurrence blandt erhvervslivets giganter« nu bruges til at forhindre DJ i at »give vores freelancere konkrete råd om lønninger og vilkår.«

Et flertal besluttede, at HB skal tage udfordringen fra KonkurrenceStyrelsen op og fremover arbejde for en direkte »Påvirkning af regeringen således, at konkurrencelovgivningen og KonkurrenceStyrelsens arbejde ikke bliver brugt til at svække freelancernes løn- og arbejdsvilkår men alene til at regulere monopoldannelser blandt erhvervsvirksomheder,« som det nu hedder i forbundets handlingsplan.

Den blev desuden korrigeret, så den ikke kolliderer direkte med KonkurrenceStyrelsens afgørelse. Formuleringen om, at HB gennem blandt andet »vejledende prislister« skal sikre freelancernes kår, er nu erstattet af målsætningen om, at HB skal sikre disse »gennem påvirkning af det politiske system, service i forhold til den enkelte freelancer, aftaler og overenskomster samt organisering af freelancere.«

0 Kommentarer