Freelance-forkæmper vinder Simmel-prisen

Prisen til årets gode kollega blev tirsdag uddelt til Nina Trige Andersen for hendes arbejde for freelancerne på Information. Det skete på Kreds 1’s generalforsamling. Formanden opfordrede alle til at deltage i DJ's Delegeretmøde: ”Vi er meget langt fra at kunne fylde vores delegationer op”

Tirsdag aften blev Simmel-prisen for tredje gang uddelt i forbindelse med den årlige generalforsamling i DJ’s Kreds 1 på Arbejdermuseet i København.

Prisen er opkaldt efter kredsens tidligere formand René Simmel og uddeles til et medlem af kredsen, som har udmærket sig ved en særlig kollegial, kammeratlig eller faglig indsats til gavn for andre medlemmer.

I år gik prisen til freelancejournalist på Information Nina Trige Andersen. Hun modtog prisen for blandt andet at have været initiativtager til en faglig klub for avisens freelancere, vikarer og projektansatte, hvor de mødes og deler erfaringer om alt fra honorarer til tips til, hvordan de bedst leverer arbejde til avisen.

”På et arbejdsmarked, hvor flere og flere arbejder i vikariater og som løst tilknyttet arbejdskraft, er der i høj grad brug for, at freelancere bliver bedre til at organisere sig og stå sammen,” lød det blandt andet, da Martin Hjort fra Kreds 1’s bestyrelse overrakte prisen til Nina Trige Andersen.

Nina Trige Andersen var blevet indstillet af hele 60 freelancekolleger. Hun takkede for prisen og henviste til, at de faglige klubber for freelancere via Freelancegruppens ’Med i klubben’-initiativ er ved at sprede sig til andre mediearbejdspladser. 

”Så det her er en kollektiv pris. For de 60, der har været med til at indstille mig, har også været med til at lave de her klubber,” sagde hun.

34 arrangementer i årets løb

Inden overrækkelsen af Simmel-prisen havde Kreds 1 uden nævneværdig dramatik afholdt sin årlige generalforsamling.  

I omegnen af 100 medlemmer var mødt op til arrangementet i den københavnske kreds, der med over 9.000 medlemmer er Dansk Journalistforbunds suverænt største.

”Kreds 1 udgør lidt over halvdelen af medlemmerne i DJ. Det giver os et godt udgangspunkt for arbejdet i Kreds 1, og vi er glade for, at så mange er mødt op til generalforsamlingen som støtte til kredsens arbejde,” lød det indledningsvis i beretningen fra kredsformand Frederik M. Juel.

I sin beretning fremhævede han blandt andet, at Kreds 1 i årets løb har stået for 34 medlemsarrangementer med i gennemsnit 65 deltagere pr. gang. Det er tæt på kredsens mål om 35 arrangementer om året.  

Årets arrangementer talte blandt andet et Kredskino-arrangement med filmen Spotlight, et fyraftensmøde om at forstå psykologien bag succes på Facebook, og som et nyt forsøg også morgenmøder.

”Det havde vi faktisk pæn succes med. Vi havde blandt andet morgenmøde med ”You Tube-stjerner som det nye sort”. Der var i alt 140 deltagere til arrangementet, og en stor del af dem udtrykte glæde over, at vi havde valgt også at lave arrangementer om morgenen,” sagde Frederik M. Juel.

Opfordring: Kom til delegeretmøde

I sin beretning sendte formand Frederik M. Juel desuden en opfodring til sine medlemmer om at deltage i DJ’s delegeretmøde i april.

Kreds 1 har i år mulighed for at vælge 84 delegerede fra kredsgruppen og otte fra arbejdsløshedsgruppen.

”Men problemet er, at vi er meget langt fra at kunne fylde vores delegationer op,” lød det fra Frederik Juel.

Han understregede, at det er meget vigtigt for kredsen, at så mange som muligt møder op og gør deres indflydelse gældende. Derfor har kredsen også i det forløbne år arbejdet for at få flere til at stille op som delegerede. Blandt andet har de udsendt ekstra information og lavet interviews til deres hjemmeside med tidligere delegerede.

”Hvor meget held vi har haft med kampagnen, ved vi ikke endnu, men vi vil fortsætte med den i det nye år,” sagde formanden.

Efter hans beretning gik både DJ’s formand, Lars Werge, og hovedbestyrelsesmedlem Peter Thornvig på talerstolen for at bakke op om opfordringen til at melde sig som delegeret. Der var dog fortsat ledige pladser som delegeret for Kreds 1 efter aftenens valgmøder.

Overskud i årsregnskabet  

Efter formandens beretning blev regnskabet for Kreds 1 præsenteret og godkendt. Årets resultat blev et overskud på 83.124 kr.

Den eneste post i regnskabet, der skabte lidt efterfølgende debat, drejede sig om kredsens ejendomme. Kreds 1 har 674.222 kroner bundet i en lejlighed i London, som de ikke kan komme af med.

”Jeg bliver nødt til at bede om en forklaring på ejendomsposten. Det er jo mange år siden, de huse blev overdraget til forbundet. Og de er noget underfrankeret. Ejendommen i London er nok 10 mio. værd i dag og ikke de der 600.000, der står i regnskabet,” sagde medlem Erik Svarre.

Til det svarede Frederik M. Juel:

”Du har fuldstændig ret i, at de ejendomme er mere værd, end der står. For år tilbage blev der lavet et stort arbejde for at komme af med de her ejendomme. Som jeg husker det, er det, fordi der ikke er noget skøde. Der er en knude, der har ligget stille i nogle år, hvor vi ikke har forsøgt at løse det. Men det kan godt være, vi skal til at se på det igen.”

På generalforsamlingen blev det desuden vedtaget, at indkaldelse til kredsens generalforsamling fremover også kan ske i de elektroniske medier som journalistforbundet.dk og journalisten.dk, og at budgettet fremover skal fremlægges under dagsordenens punkt 6 om fastsættelse af kontingent.

Ny bestyrelse valgt

Til sidst skulle der vælges en næstformand og fire bestyrelsesmedlemmer til Kreds 1. Kredsens nuværende næstformand, Per Janus Strange, blev genvalgt uden modkandidater.

Her er den nye sammensætning af bestyrelsen i Kreds 1:

Formand:

Frederik M. Juel

Næstformand:

Per Janus Strange

Menige medlemmer:

Theis Lykkegaard (nyvalgt)

Jens Berg Thomsen (nyvalgt)

Charlotte Pardorf (nyvalgt)

Martin Hjort (genvalgt)

Maj Munk (ikke på valg)

Niels-Peter Arskog (ikke på valg)

Ole Sønderby Pedersen (ikke på valg).

Suppleanter:

Denniz Serinci

Lotte Haubroe

Kaj Skaaning

1 Kommentar

Bodil Rohde
8. MARTS 2017
Kære Nina Trige Andersen


Kære Nina Trige Andersen

Tillykke med Simmel-prisen.

Det er glædeligt at se en fagligt dygtig og meget engageret freelancer få prisen.

De bedste hilsner
Bodil Rohde