Freelance-bud på fællesskab

  Freelancerne i Dansk Journalistforbund mener ikke, at forbundet er rustet til fremtiden. Derfor lancerer de en ny struktur. Forbundsformanden er skeptisk. STRUKTUR. Dansk Journalistforbund (DJ) bryster sig af at være »et fællesskab med plads til forskelle«, men ifølge FreelanceGruppens bestyrelse forsvinder følelsen af fællesskab, hvis ikke forbundets beslutnings- og kommandoveje ændres.

 

 

Freelancerne i Dansk Journalistforbund mener ikke, at forbundet er rustet til fremtiden. Derfor lancerer de en ny struktur. Forbundsformanden er skeptisk.

 

STRUKTUR. Dansk Journalistforbund (DJ) bryster sig af at være »et fællesskab med plads til forskelle«, men ifølge FreelanceGruppens bestyrelse forsvinder følelsen af fællesskab, hvis ikke forbundets beslutnings- og kommandoveje ændres.

Derfor lægger FreelanceGruppens bestyrelse op til en omfattende revision af forbundets struktur. Forslaget adskiller sig markant fra den strukturreform, Journalistforbundets TænkeTank lagde op til i foråret, og som formanden for FreelanceGruppen kalder »alt for uambitiøs«.

I FreelanceGruppens forslag skiftes de nuværende kredse ud med fem store regioner. Desuden vil FreelanceGruppen samle folk i faglige fællesskaber, såkaldte sektioner, alt efter om de arbejder med eksempelvis foto, trykte eller elektroniske medier eller kommunikation. Sektionerne skal sikre, at medlemmer, der for eksempel arbejder med elektroniske medier, lokalt og regionalt kan drøfte deres fag – og at deres tanker bliver ført direkte til Journalistforbundet via sektionens bestyrelse.

»Er jeg fotograf, så er jeg interesseret i at mødes med andre, der taler om pixels og belysningstider. Jeg er træt af, at arrangementerne altid er i København, når jeg nu bor i Sønderjylland. Med vores model får medlemmerne nemmere ved at finde hinanden – den hjælper folk til at finde sammen,« siger Helle Jørgensen, formand for FreelanceGruppen.

De seneste par måneder har FreelanceGruppen præsenteret sine idéer til møder i alle kredse. Derudover har formænd fra seks specialgrupper, der organiserer freelancere – blandt andet teksterne, fotograferne og kommunikationsmedarbejderne – fået fremlagt idéerne.

»Generelt er forslaget blevet godt modtaget, men det tager altså noget tid for folk at få det ind under huden,« siger Helle Jørgensen, der understreger, at FreelanceGruppen ikke gør det her, fordi den vil redde sig selv.

Mogens Blicher Bjerregård, formand for Journalistforbundet og for TænkeTanken, siger, at det er rigtig godt, at FreelanceGruppen tænker tanker og kommer med bud på en ny struktur.

Mogens Blicher Bjerregård er dog skeptisk over for FreelanceGruppens idé om at dele medlemmerne op i sektioner, sådan som det er foreslået. Han mener, at organiseringsformen er ressourcekrævende og ude af trit med mediebilledet.

»I dag smelter medierne i højere grad sammen, så man kan ikke på samme måde som tidligere skelne mellem, om medlemmerne arbejder på trykte eller elektroniske medier,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

FreelanceGruppen lægger op til at organisere alle freelancere i en sektion. Den tankegang forstår Mogens Blicher Bjerregård godt, og han har tidligere lovet blandt andre formanden for FreelanceGruppen at indkalde til et møde for at drøfte, hvordan freelancerne bliver placeret bedst i DJ.

»Det er vigtigt at finde ud af, hvordan vi kommer videre med de mange spørgsmål. Vi skal i offensiven, for der er et organisatorisk potentiale på freelance-området,« siger forbundsformanden.

Journalistforbundets hovedbestyrelse besluttede mandag den 30. august, at alle forbundets kredse skal indkalde til debatmøder, hvor udvalgte emner fra TænkeTankens rapport skal drøftes. Derefter vil organisationsudvalget tage stilling til forslagene og beslutte, hvilke af disse der skal forelægges delegeretmødet i april.

Der var dog bred enighed om, at en debat om forbundets struktur ikke vil
få ret mange medlemmer til at møde op.

* DJ-ordbog

TænkeTanken: Er nedsat af forbundets hovedbestyrelse. Tidligere i år barslede TænkeTanken med anbefalinger til forbundets fremtid.

Specialgrupper og -foreninger: Forbundet har i dag ti af slagsen – eksempelvis freelancerne, pressefotograferne og kommunikationsmedarbejdere. Grupperne har ret til at vælge delegerede til delegeretmøde.

Kredse: Forbundet har 11 kredse, det vil sige geografiske inddelinger som Kreds Fyn og Kreds 1, der dækker København og Bornholm. Derudover udgør de tre journalistuddannelser hver en kreds.

 

0 Kommentarer