Fredsplan skal løse fondsstrid

 Myndighederne fastslår, at Århus ­Stiftstidendes Fond skal støtte den liberale presse og vil nu have stoppet balladen mellem Stiften og fonden. PENGESYGE. Efter års bitter krig mellem Århus Stiftstidende og den ene af avisens ejere, Århus Stifts­tidendes Fond, er myndighederne nu ved at skitsere en fredsplan. Den skal bygge på en afgørelse, som Civilretsdirektoratet - den myndighed, der kontrollerer, at fondens bestyrelse overholder loven - traf den 22. juni i år.

 

Myndighederne fastslår, at Århus ­Stiftstidendes Fond skal støtte den liberale presse og vil nu have stoppet balladen mellem Stiften og fonden.

 

PENGESYGE. Efter års bitter krig mellem Århus Stiftstidende og den ene af avisens ejere, Århus Stifts­tidendes Fond, er myndighederne nu ved at skitsere en fredsplan. Den skal bygge på en afgørelse, som Civilretsdirektoratet – den myndighed, der kontrollerer, at fondens bestyrelse overholder loven – traf den 22. juni i år.

Striden mellem fonden og avisen, der handler om fondens millionformue og modvilje mod at støtte Århus Stiftstidende, blev beskrevet i forrige nummer af Journalisten (den 9. juni), og med Civilretsdirektoratets 13 sider lange svar i hånden siger Stiftstidendes chefredaktør, Erik Frodelund:

»Det er en kanongod afgørelse for os.«

Fondsbestyrelsen har nu fået endegyldigt nej til, at den må ændre i vedtægterne. Direktoratet fastslår, at »fondens formål er at fremme den uafhængige liberale presse i Danmark«, ikke alt muligt andet.

I den forbindelse efterlyser direktoratet stadig en forklaring på, hvad bestyrelsens uddeling af fondspenge i 2003 har at gøre med fondens formål, og direktoratet indskærper, at bestyrelsen for fremtiden skal tilstræbe »ikke at uddele midler til almenvelgørende og almennyttige formål«.

Afgørelsen betyder, at fonden efter al sandsynlighed må opgive at sælge sine sidste aktier i Stiftstidende, ligesom den heller ikke får lov til at løsrive fondens formue fra avisen. Formuen er i dag på mellem 70 og 80 millioner kroner og stammer udelukkende fra salg af avisens aktier.

»Bestyrelsens kupplan er mislykkedes. Den sidder tilbage med en fond, som den ikke kan bruge til det, den gerne vil, nemlig bestyrelsesmedlemmernes egne formål,« siger avisens chefredaktør Erik Frodelund.

Afgørelsen giver dog fondsbestyrelsen medhold på et meget vigtigt punkt. Civilretsdirektoratet finder det således i orden, at fondens bestyrelse omkring årsskiftet sagde nej til avisens anden ejer, Det Berlingske Officin, da Officinet bad fonden bidrage med seks millioner kroner i en kapitaludvidelse for Århus Stiftstidende på samlet 60 millioner kroner.

Fondsbestyrelsens nej til Officinet, der ejer 92 procent af aktierne i Stiftstidende, faldt Officinet så meget for brystet, at det bad Civilretsdirektoratet vurdere lovligheden af beslutningen. Det er det svar, der nu foreligger, og afgørelsen er klokkeklar i fondsbestyrelsens favør:

Det er ikke en del af fondens formål at eje aktier i Århus Stiftstidende, siger direktoratet. Fonden kan vælge at anbringe nogle af sine midler i avisens aktier, men det er bestyrelsens egen suveræne afgørelse. Fonden er altså – selv om den i dag ejer otte procent af aktierne – fritaget for, også i fremtiden, at skyde flere penge ind i Århus Stiftstidende, når kassen er tom.

Meldingen har fået fondens formand, direktør Henrik Dybbroe, til at juble. Dog ikke i sin egen avis, Århus Stiftstidende, som Dybbroe kalder 'uartig', og heller ikke i Journalisten, hvor fondsformanden »efter den gruopvækkende forfærdelige behandling af sagen ikke ønsker at kommentere noget som helst.«

Henrik Dybbroes glæde finder udtryk i Jyllands-­Posten, Århus Stiftstidendes værste konkurrent:

»Vi er meget glade for afgørelsen, da den viser det, vi hele tiden har skrevet. Det Berlingske Officin har tilsyneladende misforstået det og troet, at vi skal være medejere af Århus Stiftstidende. Men det rigtige er, at vi kan være medejere,« siger han.

Dermed ligger bolden hos Det Berlingske Officin, hvor koncerndirektør Tom Jørgensen nu funderer over, hvordan han skal drible gennem fondens forsvar.

»Jeg er meget uenig i afgørelsen, og vi vil nu drøfte, om vi skal indbringe Civilretsdirektoratets vurdering for domstolene,« siger Tom Jørgensen, der ikke finder sagen 'dramatisk', men dog 'principiel'.

»Fonden afviste at skyde penge i Århus Stiftstidende, da vi bad dem om det i januar, og med denne afgørelse anser jeg det ikke for sandsynligt, at fonden vil deltage i fremtidige kapitaludvidelser. Det er uheldigt, fordi fonden er medejer af avisen,« siger Tom Jørgensen.

Ifølge myndighedernes fredsplan er det »afgørende for fondens fremtidige virke, at der bliver ro i fondens bestyrelse«. Derfor er hele bestyrelsen – altså også de to medarbejderrepræsentanter fra Århus Stiftstidende, som har klaget over samarbejdsproblemer i fonden – indkaldt til møde i Civilretsdirektoratet i september.

 

0 Kommentarer