Frederik M. Juel: »Den nye hovedbestyrelse skal gennemgå hele DJ’s økonomi«

Frederik M. Juel vil gerne gøre mere for at forbedre arbejdsmiljøet. Og han er glad for, at foreningen Journalisterne har set dagens lys. »Når den er blevet dannet, er det helt sikkert, fordi mange har følt, at vi ikke gør nok for journalisterne«


Frederik M. Juel, 50 år, sidder i hovedbestyrelsen. Journalist og arbejdsmiljørepræsentant, Berlingske. »Jeg vil fortsat have arbejdsmiljøet som en mærkesag.«
Foto: Thomas Tolstrup

 

Hvad tror du vil give mest debat på årets møde?

»Valget af en ny næstformand.«

Sidst havde du blandt andet arbejdsmiljø som mærkesag. Hvordan er det gået med den?

»Jeg synes, at vi gør for lidt. Vi kan jo se, at der stadig er problemer mange steder. Det viste den arbejdsmiljøundersøgelse, vi lavede også. Den viste, at selv blandt praktikanterne er der alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. På det punkt skal vi være stærkere. Vi skal have skabt mere erfaringsudveksling mellem arbejdsmiljørepræsentanterne og i det hele taget arbejde på at få styrket vores arbejdsmiljørepræsentanter.«

»DJ tager ud til de studerende og fortæller om stress, og forbundet var også repræsenteret på et fællesmøde for arbejdsmiljørepræsentanter. Et møde, der bliver lavet igen her til foråret. Men DJ skal sætte gang i mere erfaringsudveksling om arbejdsmiljø.«

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de øvrige kandidater?

»Jeg vil fortsat have arbejdsmiljøet som en mærkesag.«

Fusionen med KS

Din holdning til en fusion med KS?

»Oprindeligt var jeg tilhænger af fusionen. Så sagde jeg nej. Jeg synes, at det er rigtigt at sætte fusionen på pause. Jeg er tilhænger af et strategisk samarbejde med KS. Det er fint, hvis vi kan samarbejde på OK-området. En fusion er ikke et endemål for mig.«

Er fusionen med KS død for altid?

»Ikke nødvendigvis. Mit udgangspunkt var, at vi med en fusion kunne blive et meget stort forbund, men jeg og andre overså hele identitetsspørgsmålet. Journalister kontra kommunikatører.«

Ingen i HB er imod en fusion, men mange medlemmer af DJ er. Hvordan forklarer du det?

»Jeg synes ikke, at vi fik idéen solgt godt nok til medlemmerne. Vi har i starten nok heller ikke vidst nok om KS som forbund.«

I har i godt to år arbejdet med en fusion. Nu udskyder I den, selv om det mandat, I har fået, betyder, at den skal til afstemning i 2015. Respekterer I delegeretmødets beslutning fra 2013, synes du?

»Ja, det gør vi. Vi har undersøgt omstændighederne i forbindelse med en fusion nærmere.«

Flere gange har DJ’s ledelse understreget, at fusionen er afgørende for DJ’s udvikling, ellers kan medlemstallet falde drastisk. Er det overhovedet forsvarligt at vente mindst to år mere, KS kan jo finde andre at lege med?

»Jo, men jeg tror ikke, at KS gør det. Vi er den stærkeste samarbejdspartner, KS kan få.«

Afgørelsen er udskudt. Fornemmer du, at det er, fordi nogen i DJ frygter et nej?

»Nej, afgørelsen er udskudt, fordi det kunne have splittet forbundet.«

DJ vil i de kommende år udvide samarbejdet med KS – men samtidig vil DJ også gerne optage og betjene flere kommunikationsmedlemmer. Er KS lige nu mest en konkurrent eller en samarbejdspartner?

»Samarbejdspartner.«

Journalister og kommunikatører

Siden seneste delegeretmøde er gruppen Journalisterne blevet dannet, blandt andet fordi de ønsker mere fokus på DJ’s oprindelige værdier som demokratiets vogtere. Gør DJ nok for journalisterne i dag?

»Udadtil har der været fokus på at vokse og fusionen. Vi har til daglig generelt fokus på overenskomster og lokal aftaler for journalister, og det skal vi absolut også have. Jeg støtter dannelsen af Journalisterne, og når den er blevet dannet, er det helt sikkert, fordi mange har følt, at vi ikke gør nok for journalisterne.«

Gør DJ nok for kommunikatørerne?

»Nej, ikke i forhold til OK-dækning, men kommunikatørerne skal også være mere aktive for at få det til at ske.«

Hovedbestyrelsen har slået fast, at det er helt afgørende, at mediebrugerne kan sondre mellem uafhængige journalistiske produkter og kommunikation og information. Er den sondring tydelig nok i mediebilledet i dag?

»Det er jo beslutninger, der bliver taget af andre, men vi skal som forbund markere os og gøre opmærksom på det. TR'erne skal være opmærksomme.«

Hvordan skal det sikres bedre fremover, synes du?

»Måske var det en idé at få sat fokus på emnet på TR-stævnet til efteråret.«

Risikerer DJ ikke at overse en masse medlemsgrupper, fordi alting i dag handler om journalistik og kommunikation?

»Jo, det risikerer vi, for vi favner jo meget bredt i DJ.«

Ligestilling

DJ skal vedtage ny ligestillingsstrategi. I dag er der ikke ligeløn. Mandlige medlemmer af DJ tjener ifølge lønstatistikken i dag 2.100 kroner mere om måneden i gennemsnit. I de bedst lønnede jobs tjener mænd 8 procent mere end kvinder i lignende jobs. Mænd får gennemsnitligt 2.400 kroner mere i personlige tillæg. Er forskellene et problem, eller er lønforskel mellem kønnene kommet for at blive?

»Jeg tror ikke, at lønforskellen bliver helt udjævnet, men vi skal selvfølgelig arbejde på, at forskellene bliver mindre. For forskellene er for store, især på de personlige tillæg. Der skal laves forhandlingskurser. Vi kan hjælpe vores medlemmer til at blive bedre til at sælge sig selv i en lønforhandling.«

Kan ligestillingsstrategien løse problemet?

»Nej, ikke isoleret set, men vi skal have en ligestillingsstrategi. Her på Berlingske har vi altid haft en af hvert køn som tillidsrepræsentant og som stedfortræder. Det har fungeret godt.«

DJ’s kontingent har i mange år været uforandret, men ligger stadig højt i forhold til andre fagforeninger. Skal det sættes ned?

»Ja, men først skal den nye hovedbestyrelse lave en gennemgribende gennemgang af hele DJ's økonomi. Hvor kan der skrues på knapperne? Kan der skæres lidt rundt omkring? Lønsedler med posten, her kunne der spares. Det er muligt, at der skal ske nogle prioriteringer. DJ skal fastholde en medlemsfremgang på tre procent for at kunne fastholde uændret kontingent, og det er også et hårdt pres.«

Chefer

Kan man være chef, der kan hyre og fyre, og være medlem af DJ?

»Nej, vi er en klassisk fagforening.«

De nye regler, der skal drøftes på delegeretmødet, lægger op til, at selvstændige, der er medlem af DJ, gerne må ansætte andre medlemmer. Er du enig i den formulering?

»Jeg kan godt leve med det, hvis der er tale om tidsbestemte ansættelser.«

Må de også forhandle honorar/løn?

»Ja, men så skal de skele til de overenskomster, der allerede er. Jeg er i tvivl om, hvor meget den her paragraf vil blive brugt, og jeg så egentlig hellere, at der blev lavet samarbejdskontrakter i stedet for ansættelser.«

Hvilken af de opstillede næstformandskandidater vil du selv stemme på?

»Jeg har ikke lagt mig endelig fast på en kandidat. Som udgangspunkt støtter jeg Tine Johansen.«

Mere end en kandidat til formandsposten?

»Ja, det ville da være spændende.«

 

Journalisten interviewede Frederik M. Juel i 2013, da han stillede op til hovedbestyrelsen. Læs eller genlæs interviewet her.

 

Fagligt CV:

Medlem af fagpolitisk udvalg, AJKS' bestyrelse, bestyrelsen for Mediernes Pension og bestyrelsen for ophavsretsfonden. Formand for Kreds 1. Har tidligere været tillidsmand på Berlingske i fem år. 

0 Kommentarer