Frands Mortensen: Ministeren taler usandt

Dagens TV 2-dom gemmer på lidt af en bombe. Selv om TV 2 umiddelbart går fri, så risikerer TV 2 en ny dom med krav om fuld tilbagebetaling af statssttøtten. Derfor er salget af TV 2 ikke rykket nærmere. Det fastslår professor i medievidenskab Frands Mortensen, der har gransket dommens 50 sider.

Dagens TV 2-dom gemmer på lidt af en bombe. Selv om TV 2 umiddelbart går fri, så risikerer TV 2 en ny dom med krav om fuld tilbagebetaling af statssttøtten. Derfor er salget af TV 2 ikke rykket nærmere. Det fastslår professor i medievidenskab Frands Mortensen, der har gransket dommens 50 sider.

Der blev jublet i morges på Kvægtorvet i Odense , da EF-Domstolen kom med sin kendelse i sagen om ulovlig statsstøtte til TV 2.

Tv-stationen slap umiddelbart for at skulle tilbagebetale de 682 mio. kr. + renter, som konkurrenterne Viasat og SBS mente, at TV 2 havde modtaget ulovligt. EU-Kommissionens oprindelige dom fra 2004 blev dermed underkendt og annulleret.

Men hermed er sagen langtfra slut. Tværtimod, så gemmer dommens 50 sider på en række detaljer, der kan betyde, at TV 2 alligevel om nogle år skal betale alle pengene tilbage. Med renter bliver det over en milliard kroner.

Det fastslår professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Frands Mortensen:

»Retten har reelt ikke taget stilling til, om TV 2 har modtaget statsstøtte eller ej. Derimod har retten set på EU-Kommissionens begrundelse for at erklære statsstøtten ulovlig. Og her er dagens melding, at Kommissionen ikke har argumenteret tilstrækkeligt begrundet. Derfor sendes sagen nu tilbage til EU-Kommissionen, som så skal se på den. Faktisk er det bare 'tilbage til start',« siger Frands Mortensen til Journalisten.dk.

Han peger samtidig på, at kulturminister Carina Christensen begår en fejlslutning, når hun i dag siger, at salget af TV 2 nu er rykket nærmere.

»Det er simpelthen ikke rigtigt. Rettens afgørelse i dag betyder, at sagens afgørelse i stedet er blevet udskudt i yderligere halvandet år. Og hvis EU-Kommissionen om halvandet år træffer den samme beslutning – bare bedre velbegrundet – og siger, at der var tale om ulovlig statsstøtte, så betyder det tværtimod, at salget af TV 2 igen må udskydes.«

Frands Mortensen understreger, at det er uvist, hvad EU-Kommissionen kommer frem til.

»De kan både komme frem til samme resultat – altså at TV 2 reelt har modtaget statsstøtte ulovligt – eller at de slet ikke har modtaget statsstøtte.«

Ifølge Frands Mortensen kan dagens afgørelse dog stadig betragtes som en sejr.

»Det er en sejr på den måde, at Kammeradvokaten og TV 2s advokat har fået underkendt Kommissionen. Så det er i hvert fald en moralsk sejr. Men det er ikke en sejr, der vedrører substansen,« siger Frands Mortensen til Journalisten.dk.

Han roser i samme ombæring både Kammeradvokaten og TV 2s advokat, fordi det er lykkedes dem at komme med argumenter for, at EU-Kommissionen ikke gjorde deres arbejde godt nok tilbage i 2004.

»Men altså salget af TV 2 er udskudt. Det er ikke kommet nærmere. Det passer ikke. Reelt kan det ende med, at det slet ikke lykkes.«

Frands Mortensen fremhæver to andre vigtige detaljer i den 50 sider lange dom. Det er to elementer, som ikke er direkte afgørende for sagen, men som alligevel har betydning:

»Dommen siger desuden, at licens er statsstøtte. Der er slet ikke noget at snakke om. Og det er at betragte som et lille nederlag for den danske stat. Det punkt har de tabt.«

På et andet punkt er der dog opbakning til den danske stat:

»Den anden lille ting, som måske er lidt mere vigtig, er, at Retten siger, at den brede definition af public service-begrebet – som den danske stat har lavet – anerkender man. Det vil sige, man anerkender, at underholdning og sport er at betragte som public service og kan defineres således. Det blåstempler Retten eksplicit. Og det er så en sidegevinst ved dagens afgørelse,« udtaler Frands Mortensen og henviser til, at Viasat og SBS ellers har forsøgt at sige, at TV 2 skulle holdes fast på et meget snævert public service-begreb, hvor licenskronerne ikke måtte anvendes til underholdning og sport.

0 Kommentarer