Fra organisation til specialgruppe

»Vi kan ikke forvente, at folk, der arbejder med kommunikation, synes, at kritisk journalistik er det vigtigste i verden,« siger et af de medlemmer, som journalisten.dk har talt med om fusionsplanerne. Generelt er der opbakning til planerne (opdateret 13:39)

Journalisterne skal have deres egen specialgruppe, når DJ fusionerer med Kommunikation og Sprog. Sådan lyder et af forslagene fra den række medlemmer, som Journalisten.dk har talt med om fusionsplanerne mellem DJ og KS. Er fusionen en god ide? Hvad skal det nye forbund hedde? Og hvem skal have pressekort?

Asbjørn Andersen, journaliststuderende og netop afgået formand for Kredsen af Journaliststuderende

Bakker du op om en fusion med KS?

»Jeg er mest skeptisk over for, at DJ's overenskomst er bedre end Kommunikation og Sprogs på en række områder. Det gælder især praktikperioden, hvor studerende i KS ikke får løn, mens vi i DJ har en tradition for god og hæderlig løn. Det bør kommunikationspraktikanterne også få.«

Set du det som en styrke eller en svaghed, at forbundets medlemsskare bliver bredere?

»Jeg kommer fra en organisation, hvor vi fik kommunikatørerne optaget i DJ. Der er behov for, at journalister og kommunikatører står stærkere, og integrationen mellem de to grupper vil kun gå én vej. Der er flere løst ansatte i KS, og hvis vi kan trække på deres erfaringer med projektansættelser, tror jeg, det er en fordel.«

Hvad skal være navnet for det nye forbund?

»Jeg tror, at projektet kan strande på navnet. Journalisters identitet og stolthed er meget stor, og formelle ting som det nye navn kan møde større modstand på delegeretmødet, end man tror. Jeg tror, en fusion måske er en postgang for tidligt, medmindre vi fortsætter med at hedde 'DJ – Medier og kommunikation'.«

Bille Sterll, freelancejournalist
DJ har i dag 16.000 medlemmer, og medlemstallet er vokset med 1000 medlemmer det seneste år. Med en fusion kommer medlemstallet op på 24.000 medlemmer. Bakker du op om strategien om, at vækst styrker DJ?

»Jeg er ikke sikker. Danmarks største fagforening er jo ikke specielt stærk,«  siger Bille Sterll, der er freelancejournalist.

En fusion med Kommunikation og Sprog betyder flere medlemmer, der blandt andet arbejder med kommunikation og sprog i organisationer og virksomheder. Set du det som en styrke eller en svaghed, at forbundets medlemsskare bliver bredere?

»Det ser jeg som en styrke. Vi laver jo alt muligt andet end det, vi troede, vi skulle lave, da vi gik på journalisthøjskolen. En udvidelse af medlemsskaren ville ske under alle omstændigheder.«

DJ arbejder for en udvidelse af ytringsfriheden, presseetik og journalisters adgang til information. Hvad mener du, der skal til, for at det arbejde fortsætter?

»Fortsætter? Som jeg husker det, havde DJ ikke så travlt med at mene noget om offentlighedsloven, før Lars Rugaard og andre begyndte at brokke sig. Vi kan ikke forvente, at folk, der arbejder med kommunikation, synes, at kritisk journalistik er det vigtigste i verden. Men de må acceptere, at det er vigtigt for os andre. Det vil være døden for DJ, hvis de opgiver at kæmpe for ytringsfriheden osv. Så er vi mange, der melder os ud. Men jeg tror godt, at det kan lade sig gøre. Vi skal bare erkende, at vi på nogle punkter har forskellige interesser. Som freelancer laver jeg jo også kommunikation indimellem.

Hvad skal være navnet for det nye forbund?

Forbundet for Journalistik, Kommunikation og Sprog bliver for langt. Og DJKS lyder for meget som et entreprenørfirma. De må udskrive en konkurrence med bud på det bedste navn.

Rene Simmel, journalist, Ekstra Bladet

Støtter du strategien om at fusionere DJ og KS?

»Jeg synes, det er en udmærket ide, for uanset om man ikke har det samme arbejde, har vi mange fælles interesser, når det for eksempel gælder pension og arbejdsmiljø. Selvfølgelig kan man have en betænkelighed ved, at der forvinder noget identitet. Journalister vil ikke længere føle, at det er ”deres forbund”. Men vi er jo i forvejen så brede, så identitetsfølelsen er ikke voldsomt udbredt.«

DJ arbejder for en udvidelse af ytringsfriheden, presseetik og journalisters adgang til information. Hvad mener du, der skal til, for at det arbejde fortsætter?

»Der skal være en specielgruppe for journalist-journalister. Det vil sige en gruppe for journalister, der beskæftiger sig med traditionel journalistik – ligesom de andre specialgrupper. Når journalisterne ikke har deres egen specialgruppe, giver man indtryk af, at nogle er lidt finere end andre, og det vil være overordentligt uheldigt.«

Hvad skal være navnet for det nye forbund?

»Jeg er mere optaget af indholdet end af navnet. Men det kunne være Dansk Journalistforbund med undertitlen Medier, Kommunikation og Sprog.«

Lennart Sten, tillidsmand TV 2

Støtter du strategien om, at vækst styrker DJ?

»Jeg bakker op om ideen. Her på TV 2 er vi i forvejen DJ-medlemmer, der laver nyheder, skole-tv, underholdning og kommunikation.  Men med en fusion med KS skal der laves en ny organisation, så alle for eksempel ikke får pressekort, og vi skal fortsat kæmpe for den frie, kritiske journalistik. Måske skal der være en task force for for eksempel presseetik og ytringsfrihed. Det vil altid være DJ's vigtigste opgave.«

Hvad skal være navnet for det nye forbund?

»Det kunne for eksempel være ”Dansk Journalistforbund og kommunikation”. Det navn favner begge ting.«

Uffe Gardel, tillidsmand, Berlingske

Bakker du op om, at en fusion styrker DJ?

»Ja, jeg synes det er rigtigt og nødvendigt, fordi vi vil få svært ved at klare os alene. Ved at vokse får vi nogle stordriftsfordele, så vi kan arbejde bedre og billigere for medlemmerne.«

En fusion med Kommunikation og Sprog betyder flere medlemmer, der arbejder med kommunikation og sprog i organisationer og virksomheder. Ser du det som en styrke eller en svaghed, at forbundets medlemsskare bliver bredere?

»Ved at vi bliver flere grupper, bliver vi tvunget til at forholde os til det faktum, at DJ i forvejen ikke længere dækker ét fag. Vi er i forvejen journalister, kommunikationsfolk, tekstere og meget andet. Det er en fiktion, at vi arbejder med samme fag. For eksempel synes jeg, det er absurd, at delegeretmødet skal stemme om kommunikationsmedlemmernes etik. Det må de da selv finde ud af.«

DJ arbejder for en udvidelse af ytringsfriheden, presseetik og journalisters adgang til information. Hvad mener du, der skal til, for at det arbejde fortsætter?

»Vi skal finde en organisatorisk ramme, hvor vi tager stilling til den slags. Det er absurd, at kommunikationsfolk skal deltage i en debat om ytringsfrihed. Jeg tror ikke, de har en større interesse eller adkomst til det end sosu-assistenter eller maskinsnedkere.«

Hvad skal være navnet for det nye forbund?

»Vi skal kalde det noget helt tredje. Hvis vi kæmper for, at det nye forbund skal hedde noget med ”DJ” eller ”Dansk Journalistforbund”, klamrer vi os til fortiden, og det viser, at vi følelsesmæssigt ikke er parat til skiftet. Vi skal have et nyt forbund med et nyt navn.«

0 Kommentarer