Fotos af sigtede

Har pressefotograferne ret til at fotografere Peter Lundin, Kurt Thorsen eller Mogens Amdi Petersen på vej til og fra retten?

Har pressefotograferne ret til at fotografere Peter Lundin, Kurt Thorsen eller Mogens Amdi Petersen på vej til og fra retten?

Retsplejerådet ønsker et forbud. Rådets første begrundelse var, at det er nødvendigt at beskytte de sigtede på vej til og fra retten – herunder at mindske risikoen for faldulykker. Den sidste sætning er dog senere fjernet fra Retsplejerådets begrundelse.

Pressefotograferne er oprørte. De mener, at Retsplejerådet forsøger at indskrænke mediernes ret til at fotografere på offentlige steder. Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, kan godt forstå, hvis Retsplejerådet ønsker at diskutere, hvorvidt det skal være lovligt at bringe billeder af folk, der ikke er dømt. Men ifølge ham er det vigtigere at fastholde friheden til at fotografere folk, når de færdes offentligt.

»Det vil være tåbeligt at fratage os retten til at fotografere på offentlige steder. Det er jo vores mulighed for at indsamle materiale. Bagefter kan man så diskutere, hvorvidt de skal offentliggøres,« siger Lars Lindskov og henviser i øvrigt til de presse-etiske regler, som han synes er dækkende.

Han undrer sig over, at regeringen på den ene side taler om åbenhed, mens den på den anden side vil fjerne muligheden for at fotografere på offentlige steder.

I Pressefotografforbundets skriftlige beretning fra den netop afholdte generalforsamling står der:

»Vi finder, at det er ganske urimeligt, at vi ikke længere får mulighed for at indsamle relevant materiale om mordere, voldsmænd, narkohandlere og andre kriminelle, men at de skal beskyttes i sager, der kan have bred samfundsmæssig interesse.«

I Norge har regeringen vedtaget, at det er forbudt at fotografere sigtede uden for retsbygningen. Da TV 2 i Norge gjorde det alligevel, blev chefredaktøren idømt en bøde i byretten, men blev frifundet i Højesteret med henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dansk Journalistforbund og Pressefotografforbundet har foretræde for Retsplejerådet den 13. november. am

0 Kommentarer