Fotojournalistikkens minefelt

Politiken meddelte lørdag, at de har ændret holdning til, at man godt kan vise billeder af døde mennesker i avisen.

Politiken meddelte lørdag, at de har ændret holdning til, at man godt kan vise billeder af døde mennesker i avisen. En interessant, men ikke helt problemfri udmelding.

De siger selv, at de kun beskyttede dem, der løftede våbene, ved ikke at vise billeder af døde og sårede mennesker, og det etiske regelsæt, som har advaret mod åbenbart krænkende billeder, medvirkede til en tilbageholdende fotopolitik, som gengav et falsk billede af virkeligheden.

I mine øjne er det en rigtig beslutning, Politiken har taget, men samtidig er de på vej ud i et fotojournalistisk minefelt, og flere danske aviser vil højst sandsynligt følge efter. Jeg er ikke i tvivl om, at Politiken har en så kompetent fotoafdeling og velovervejet fotopolitik, at avisen sjældent vil træde forkert. Jeg tvivler dog på, at størstedelen af de aviser, som muligvis følger efter, er lige så kompetente og velovervejede. Det betyder, at der med tiden vil blive trykt billeder, der går over grænsen og dermed vil rykke grænserne for, hvad man vil vise i aviserne. Jeg tror, at det med tiden vil blive mere udbredt og normalt at se døde mennesker i avisen. Vi snakker selvfølgelig ikke i løbet af uger eller måneder, men i løbet af de næste par år.

Den næste interessante problemstilling bliver så, hvornår man vil vise døde danskere i aviserne.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right