FOTOGRAFGRUPPEN I DJ FORDOBLET

Grafisk Forbund har opløst sig selv, og forbundets 700 fotografer bliver fra nytår medlemmer af Journalistforbundet. Dermed bliver antallet af DJ-fotografer fordoblet, og mange ser det som en styrkelse.
Grafisk Forbund har opløst sig selv, og forbundets 700 fotografer bliver fra nytår medlemmer af Journalistforbundet. Dermed bliver antallet af DJ-fotografer fordoblet, og mange ser det som en styrkelse.

• Lidt overraskende var ordet stolt det ord, der gik igen på gangene i Grafisk Forbunds forbundshus den 9. juni – den dag forbundet besluttede at opløse sig selv. Det var måden forbundet »døde« på, politikerne var stolte af.
»Jeg er utrolig stolt på mine medlemmers vegne over, at urafstemningen gav en stemmeprocent på 82. Jeg kan kun være glad for så høj en stemmeprocent og glad for, at afgørelsen er så markant. Medlemmerne har været meget beviste om vigtigheden i beslutningen,« sagde formanden for Grafisk Forbund, Tom Durbing, da afstemningsresultatet forelå.
82 procent af forbundets 21.666 medlemmer havde afgivet deres stemme om forbundets fremtid. 66,5 procent af de afgivne stemmer var for den såkaldte fusionspakke, som betyder, at Grafisk Forbund fusionerer med HK/Industri, SiD og Dansk Journalistforbund. 29 procent stemte for et fortsat Grafisk Forbund – blot i en slanket udgave, hvor alene grafikere, der arbejder med desktop skulle gå i HK/Industri.
Resultatet betyder, at Journalistforbundet ved årsskif-tet optager de knap 700 fotografer, der i dag er medlem af Grafisk Forbund. DJs delegeretmøde sagde allerede i april ja til at optage fotograferne.
Stemmeprocenten blandt GF-fotograferne var på 80 procent, og det vurderes, at de stort set alle har stemt for en løsning med Journalistforbundet.
»Fotograferne er glade i dag. Nu kan vi lægge kræfterne sammen med pressefotograferne i Journalistforbundet,« siger formanden for Mediefaggruppen i Grafisk Forbund, Hans Jørgen Dybro.

Glade i DJ
Også i DJs rækker bliver der udtrykt glæde over urafstemningsresultatet:
»Det er glædeligt, at vi nu bliver en stor fotografgruppe. Blandt andet omkring ophavsret vil der være en lang række ting, som vi kan arbejde sammen om. Det at være fotograf er ikke bare at være fotograf, vi har mange forskellige udtryksformer, men alene den tekniske udvikling, hvor alt digitaliseres, gør, at vi har en masse ting, vi kan hjælpe hinanden med,« siger formanden for de 750 pressefotografer i DJ, Lars Lindskov.
Med optagelsen af GF-fotograferne bliver fotogruppen i DJ fordoblet.
»Alene det, at fotograferne nu bliver samlet i et forbund, styrker fotografernes position. De nye fotografer tilfører os viden og ressourcer – og vi vil stå stærkere omkring ophavsret, arbejdsmiljø og uddannelse,« siger formanden for DJ, Mogens Blicher Bjerregård.

Flest reklamefotografer
Langt hovedparten af de nye fotografer er reklamefotografer – det er omkring 400 af de 700, der primært lever af at lave reklamefotografi.
DJ-formanden afviser, at der kan være problemer i, at et journalistforbund nu organiserer folk, der alene arbejder med reklame:
»Vi skal blot sikre os, at der altid er en klar adskillelse mellem reklame og det redaktionelle. Man skal kunne se, hvad der er hvad.«
Omkring 150 af GF-fotograferne er ansat på hospitalerne som kliniske fotografer, heraf er 15 røntgenfotografer. Der er omkring 50 reportagefotografer, der stort set laver det samme som DJs pressefotografer, 40-50 fotografer er ansat på dagblade eller andre trykte medier. Og så er der omkring 70 fotografelever. 86 af fotograferne er berørt af ledighed. Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på 14, men GF skønner, at det målt i fuldtidsledighed svarer til 10 procent – ledigheden er størst blandt ældre fotografer.

Måske også tegnerne
De omkring 1.000 tegner/grafikere i GF, som hovedsagelig arbejder med reklame, går med i HK/Industri. Gruppen havde også ønsket at undersøge mulighederne for at komme i Journalistforbundet, men hverken GFs politiske ledelse eller GFs kongres ønskede at give tegner/grafikerne den mulighed.
»Det er mindre heldigt, at tegner/grafikerne ikke kan gå sammen med fotograferne. Tiden vil vise, hvad der sker,« sagde formanden for Mediefaggruppen, Hans Jørgen Dybro, på pressemødet.
Det, der kan ske, er, at reklametegnerne vælger at gå enkeltvis over i Journalistforbundet. Det har flere af dem signaleret, at de ønsker.
»Hvis tegner/grafikerne opfylder betingelserne for at komme i DJ, så skal de være velkomne. Og det er der rigtig mange af dem, der gør. De hører naturligt til hos os, – vi har i forvejen mange grafikere og layoutere som medlemmer,« siger DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård.


Anders Kavin
Uddannet 1995 som fag/reklamefotograf. Ansat hos Gunnar Merrild som reklamefotograf, hvor der er otte fotografer og fire fotografelever.
Arbejder både i studie og on location – mest portrætter og modebilleder til kunder som stormagasinet
Salling, modetøjsfirmaet SamsøeSamsøe, Skoringen, Ågård Smykker …
»Det bliver fint at komme i et forbund med nogen, der laver det samme som én selv. Der er meget af det, jeg laver, der tangerer pressefotografi. Det bliver godt at blive en stor fotografgruppe, blandt andet fordi vi så kan få bedre styr på prispolitikken. Pressefotograferne har generelt været gode til at have holdninger til, hvad billeder skal koste.«

Henrik Andersen
Udlært som fagfotograf i 1989. Ansat som reklamefotograf hos Jakob & Weiland, hvor der er otte fotografer og fire fotografelever.
Laver primært produktfotografering i studie – alt fra hundemad, fyrfadslys og bleer til Føtex’s tilbudsavis og billeder til avisannoncer for BP Gas for eksempel. Laver også firmabrochurer.
»Først var jeg egentlig mest stemt for HK/Industri, mest fordi jeg opfattede Journalistforbundet for sådan et fisefornemt forbund,
der ikke ville have med reklame at gøre. Sådan opfatter jeg det ikke mere, og nu er jeg glad for en løsning med Journalistforbundet – der er mere image og stil over det forbund. Jeg har egentlig aldrig følt mig hjemme blandt bogbindere og trykkere.«

Helene Ryttersgaard
Uddannet fagfotograf 1969. Har de seneste 22 år været ansat på Klinisk foto på Amtssygehuset i Gentofte, hvor der er fire fotografer og to fotografelever.
Arbejder mest med kliniske fotos – billeder af patienter til dokumentation, forskning og undervisning. Det kan være billeder af hudsygdomme for eksempel. Fotograferer også operationer. Patologiske billeder. Eller det kan være billeder af gymnastikøvelser, som skal bruges i fysioterapien. Mad- og medicinbilleder til pjecer. Diasserier om børn på hospital. Og reportagebilleder til pressen.
»Jeg har hele tiden haft lyst til at skifte til Journalistforbundet. Det er en fordel at få samlet alle fotografer. Medierne smelter sammen, og alt bliver digitaliseret, så vores arbejde kommer til at ligne hinanden mere og mere. Jeg kunne slet ikke forestille mig som medlem af et så gigantisk forbund som HK/Industri – bange for at vores lille faggruppe ville drukne i det forbund.«

Birgitte Røddik
Fotografelev hos Claudi Thyrrestrup, København. Bliver færdiguddannet november år 2000.
Laver portrætfotografi, fotograferer primært mennesker – alt fra bryllup, portrætter, men arbejder også med produktfotografering til reklame.
»Jeg håber, at vi igennem Journalistforbundet får bedre samling på fotograferne. Glæder mig til mere samarbejde med journalister – problemet med Grafisk Forbund har været, at jeg ikke har meget tilfælles med typografer og bogbindere, tror jeg har mere til fælles med journalister.«

Thomas Nellemann
Uddannet fag/reklamefotograf 1998. Ansat som reklamefotograf hos Studio 1-2 i Herning.
Arbejder mest med studieoptagelser af alt – produktfotografering, mode (som for eksempel dette billede fra KOKS Coiffure), design … La-
ver også industri- og arkitektur-billeder.
»Jeg har det fint med at skulle i Journalistforbundet. Det er et stærkere forbund på fotografområdet. Pressefotografernes sammenhold har altid været bedre end vores og dermed har de også fået mere favorable forhold. Jeg kunne slet ikke forestille mig at være i HK/Industri – for mig er HK’ere sådan nogle, der sælger tøj i Magasin.«
»Pressefotografer og reklamefotografer er vidt forskellige folkefærd. Vi er mest fotografer, og de er mest presse.«

Lars Bay
Uddannet i portrætfotografi i 1967. Har i 25 år arbejdet som fotograf på Silkeborg Kunstmuseum.
Arbejder med affotografering af skulpturer og malerier til kataloger, kunstbøger, foldere … Laver også billeder til postkort og lyd/dias -shows. Og billeder til ferniseringer for eksempel.
»Jeg har klappet i mine hænder over, vi nu skal i Journalistforbundet. Det har været fuldstændig umuligt at finde noget tilfælles med typograferne, som har gammeldags fagforeningsholdninger om, at arbejdsgivere nærmest altid er idioter. Vi fotografer kommer typisk fra små arbejdspladser og der er forholdet til arbejdsgiveren ofte noget anderledes. Vi har mere tilfælles med pressefotograferne, og så er Journalistforbundet et noget mere kreativt forbund.«

Martin Honoré Jørgensen
Netop bestået svendeprøve som fag/reklamefotograf. Bliver færdiguddannet ved årsskiftet. Er fotografelev hos Scanner Team, Odense, hvor der er to fotografer og to fotografelever.
Laver mest studiefotografering. Billeder til kataloger – for eksempel for Lego. Billeder til tilbudsaviser blandt andet for supermarkedskæden Løvbjerg. Også modelfotografering, og en lille smule reportagefotografi.
»Jeg er så ny i faget, at jeg ikke rigtig kender Journalistforbundet, men jeg har stemt for, at vi fotografer bliver medlemmer der.«

Peter Thornvig
Uddannet fag/reklamefotograf i 1972. Arbejder freelance som reportagefotograf/reklamefotograf.
Laver især opgaver for transportverdenen, blandt andet til bladet DSB i dag, Combus’s blad Buster, Trafikministeriet og Öresund Tunnel Contractors. Laver også arkitektur-fotografi.
»Jeg er glad, for jeg har i 20 år arbejdet for, at vi skulle gå i Journalistforbundet. Det er fuldstændig grotesk, at pressefotografer og reklamefotografer er delt på to organisationer, bare fordi den ene fotograferer vaskepulver, og den anden fotograferer en ildebrand. Det vil betyde større respekt for fotograffaget, at vi nu bliver organiseret i samme forbund – og så kan vi få samlet vores ressourcer omkring overenskomster, ophavsret og efteruddannelse.«

   
   

0 Kommentarer