Fotograferne nægter at gå ned i kontingent

Det var meningen, at Pressefotografforbundets bestyrelse ville sætte kontingentet ned - men generalforsamlingen gik stik imod.

Det var meningen, at Pressefotografforbundets bestyrelse ville sætte kontingentet ned – men generalforsamlingen gik stik imod.Der var ingen problemer med at få genvalgt Lars Lindskov som formand for Pressefotografforbundet. Der blev klappet højt.

Beretningen blev også vedtaget. Ligeså gled regnskabet igennem – sammen med budgettet.

Men da det handlede om at spare på kontingentet, satte Pressefotografforbundets generalforsamling hælene i. Det skete på Borups Højskole i København mandag eftermiddag.

"Vi har et forslag om ændret kontingent," sagde Lars Lindskov.

"Vi foreslår, at de fem kroner ekstra om måneden, vi har indbetalt op til vores jubilæum i år, ikke længere skal betales. Nedsættelsen vil gælde, så snart det overhovedet er muligt."

Men her mødte Lars Lindskov massiv modstand fra fotograf på Politiken Per Folkver:

"Lad os fortsætte med at betale mere. Vi laver en fond og sparer pengene op og finder noget at bruge dem til!"

Lars Lindskov:

"Jeg synes Pers forslag er godt. Så vi har uændret kontigent, lyder forslaget nu."

Det blev vedtaget uden afsteming og med klapsalver.

0 Kommentarer