Fotografer vil erobre ny teknologi

Professionelle fotografer er både presset af konkurrencen fra hinanden og konkurrencen fra amatører. Løsningen er forretningsmæssig udvikling, og det har fotograferne ikke været gode nok til, mente DJ:Fotografernes formand, Peter Thornvig, ved specialgruppens generalforsamling

”Hvis vi ikke gør det, så gør andre det, ligesom det skete med dronerne!”

Deltagerne ved DJ:Fotografernes faglige arrangement FotoSalon i København den 11. marts havde dårligt fået deres virtual reality-briller af, før fotograf-formand Peter Thornvigs opråb fik alvoren til at afløse den ellers muntre nysgerrighed.

Forsamlingen havde overværet et oplæg af de to bestyrelsesmedlemmer Tonny Foghmar og Jacob Rosenvinge om 360 graders kameraer og muligheden for at lave fotografiske og filmiske virtual reality-oplevelser. Alle havde fået udleveret et sæt VR-briller for at kunne opleve, hvordan man som bruger kan få følelsen af at stå i et rum og kunne kigge rundt i alle vinkler.

En teknologi med mange kommercielle muligheder, var de fleste enige om. Muligheden for at gengive teateroplevelser, besøg på turistattraktioner eller tekniske instruktioner var nogle af de idéer, der spontant opstod hos deltagerne.

Men som Thornvig og flere andre påpegede: Det er først til mølle-princippet, der gælder, når de nye teknologiske muligheder dukker op. Hvis ikke de professionelle fotografer selv er tidligt ude med at tage VR-teknologien i brug og tilbyde den til kunderne, vil andre sætte sig på markedet. Hvilket drone-fotografering altså er et negativt eksempel på.

Både ekstern og intern konkurrence

Virtual reality-diskussionen var en passende overgang til specialgruppens generalforsamling, der blev holdt i umiddelbar forlængelse af FotoSalon-arrangementet. For her var fotografernes konkurrencesituation et væsentligt tema.

”Vi har ikke længere tryllekunstnerens aura over os,” konstaterede Peter Thornvig i bestyrelsens beretning og slog fast, at fotograferne er nødt til at udvikle sig.

”Det er nødvendigt at kunne andet end fotografere. Vi skal kunne konceptudvikle, sparre med kunder osv. Det er ikke noget, vi har lært, men det er noget, vi skal lære,” sagde han og tilføjede senere, at han ikke synes, fotograferne generelt er gode til at tage kurser, efteruddanne sig og flytte sig på det faglige.

Konkurrencen, fotograferne er oppe imod, er ofte ekstern.

”Jeg ser mest konkurrencen komme udefra. Dels fra fotograferende journalister, dels almindelige folk, der bare køber et kamera og fotograferer,” sagde Kenneth Drabæk.

Men også intern konkurrence kan være skævvridende.

”Jeg kender unge, der arbejder som eksempelvis pædagogmedhjælpere og så tilbyder gratis arbejdskraft som fotografer. Man møder det meget i videobranchen, og vi taler også fotografer med uddannelse,” sagde Frederikke Friederichsen.

Et problem er, ifølge Peter Thornvig, at man sjældent ved, hvilke priser andre fotografer tager for opgaverne.

”Mangel på åbenhed er roden til alt ondt. Det skærper en selvforstærkende konkurrenceeffekt, der bare er et hjul nedad,” sagde han og nævnte også, hvordan konkurrenceloven forhindrer DJ i at rådgive selvstændige fotografer om prissætning.

Flere efterlyste en form for mærkning eller autorisation, der kan signalere over for kunder, at der er tale om professionel, uddannet arbejdskraft. Noget, der findes i flere andre brancher.

”Vi har snakket om det før: Hvorfor brander man sig ikke med, at man er medlem af DJ? For det er kun de professionelle, der er det. Måske skal vi tale med forbundet om at arbejde for, at man brander sit medlemskab,” sagde Thornvig.

Thornvig genvalgt

De øvrige temaer, som blev berørt i beretningen og diskuteret af den knap 40 mand store forsamling, var uddannelser og kurser samt samarbejdet med de øvrige dele af DJ.

En opfordring, der fik stor tilslutning, kom fra Jacob Rosenvinge, der foreslog en copyright-kampagne, som DJ tidligere har lavet, men denne gang henvendt til folkeskolen for at gøre princippet om ophavsret til billeder og videoer til børnelærdom.

DJ:Fotograferne genvalgte Peter Thornvig som formand uden modkandidater. Ved bestyrelsesvalget genopstillede Tonny Foghmar, Henrik Andersen og Pia Funder, og de blev valgt for to år. Jakob Rosenvinge genopstillede ikke, og han blev afløst af Dennis Møller, der blev valgt for et år.

Ikke på valg var bestyrelsesmedlemmerne Michael Harder, Anders Jægenø, Hanne Paludan Kristensen og Kenneth Bo Drabæk.

Afslutningsvis valgte forsamlingen omkring 30 delegerede. DJ:Fotograferne har 25 pladser ved delegeretmødet, men da specialgruppen DJ Kommunikation har en række pladser i overskud, vil fotograferne få tildelt et antal af deres pladser.

Opdateret 20/3 klokken 12.17: Liste over bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg, er tilføjet.

4 Kommentarer

Andreas Marckmann Andreassen
20. MARTS 2017
Kære Hanne Paludan Kristensen
Kære Hanne Paludan Kristensen

Tak, du har ret. Bestyrelsesmedlemmerne, som ikke var på valg, fremgik ikke af artiklen. De er nu tilføjet.

Bedste hilsner
Andreas, digital redaktør, Journalisten
Hanne Paludan Kristensen
18. MARTS 2017
Og pludselig var jeg
Og pludselig var jeg forsvundet fra bestyrelsen.... :-/
Peter Thornvig
17. MARTS 2017
Nu er der forskel på når
Nu er der forskel på når "menigmand", bruger et fotografisk værktøj (og det er de hjertens velkommen til) og når man tilegner sig det som professionelle. Udgangspunktet er er at hvis man på et trængt marked blandt dem der laver professionelt indhold til enhver form for medier ikke rykker når tingene sker, så bliver det bare andre der laver det arbejde. Læren omkring droner er at mange i forhold til de tekniske kvaliteter så for meget "legetøj" i stedet for forretningsmuligheder for en professionel fotograf.
Peter Thornvig
fmd. DJ:Fotograferne
Peter Lysholm
13. MARTS 2017
”Hvis vi ikke gør det, så gør
”Hvis vi ikke gør det, så gør andre det, lige som det skete med dronerne!” ???

Droner er noget mening-mand har taget til sig fordi producenterne har gjort det tilgængeligt... for menig-mand.

Det samme er tilfældet med VR. Det er noget menig-mand allerede har taget til sig.

Det er teknologien og platformen der sætter dagsordnen. Ikke faget eller uddannelsen.

Et godt eksempel er at teknologien har gjort journalister til VJ's. Overflødiggjort fotografer, lys og lydfolk. Lev med det.