Fotografer som av-formidlere

 Læger og sygeplejersker kan tage situationsbilleder, mens hospitalsfotografer bør tage de krævende dokumentationsfotos og præsentere billederne indbydende 

 

Læger og sygeplejersker kan tage situationsbilleder, mens hospitalsfotografer bør tage de krævende dokumentationsfotos og præsentere billederne indbydende 

FREMTIDEN. Fotografer og hospitalsfotografer bliver presset som sjældent før. Det skyldes, at kvaliteten af de digitale kameraer stiger, mens priserne falder.

Hvor det for bare et år siden var kameraer med 2 mio. pixels, som var de mest solgte, er det i dag 4 mio. pixels, og det faktisk til uændret pris. Der er intet, der tyder på, at denne udvikling stopper.

Samtidig bliver der taget flere billeder end nogensinde før.

Situationen er på mange måder analog med den, som typograferne oplevede midt i 80erne, hvor debatten drejede sig om arbejdspladser kontra ny teknologi. De typografer, der har klaret sig bedst, er de, som har lært at udnytte de nye muligheder/teknologier.

I stedet for krampagtigt at holde fast ved, at fotos altid bør tages af professionelle fotografer, vil det være bedre at få en dialog med lægerne, sygeplejerskerne m.m., hvor man skelner mellem situations-billeder og dokumentations-billeder.

Læger og sygeplejersker kan godt tage umiddelbare situationsbilleder, men dokumentations-billeder bør altid tages af professionelle fotografer. De kræver et ordentligt kamera og en fotograf med forstand på kamera-indstillinger, lys m.m. For eksempel når man skal dokumentere mærker efter vold eller udslæt på en mørk hud.

Fotografen kan udvide sit arbejdsområde og begynde at undervise læger og sygeplejersker i de grundlæggende begreber ved fotografering, ligesom de kan gå mere ind i efterbehandlingen af billederne.

Derved opnår både fotografer og deres samarbejdspartnere en synergi, hvor man udnytter udviklingen frem for at prøve at bremse den.

Samtidig kan (bør) man som fotograf videreudvikle sig. Med afsæt i billedkommunikation kan man i stigende grad påtage sig opgaven som AV-formidler. Det vil sige, at man udover at tage billeder også har forståelse for og know-how i at placere dem i en kontekst. Det kunne være en powerpoint-præsentation, web-illustrationer, videosekvenser eller interaktive dvd'er.

Mulighederne er mange, og behovet for effektiv kommunikation, som udnytter de nye mediers fordele, er stigende. Der findes i dag mange edb-programmer, der gør det relativt enkelt at komprimere, layoute og lignende. Men selv om en hammer også er enkel at bruge, kræver det dog stadig en uddannelse at bruge den optimalt.

Ved at påtage sig opgaven som AV-formidler udvides ens arbejdsområde fra »kun« at afbilde en situation til at gå langt videre i »afleverings-fasen«:

• Journal-dokumentation. Billederne sættes korrekt op over for hinanden i en overskuelig sammenhæng sammen med andre patientdata (integration til den Elektroniske Patient Journal)

• Præsentation. Der skal tages hensyn til det forum, hvori AV-formidlingen skal bruges – herunder valg af det optimale medie (overheads, powerpoint, video).

• Undervisning. Fotografen/AV-formidleren indgår med andre i udarbejdelsen af pædagogisk materiale med skyldig hensyntagen til målgruppen.

Ovenstående er blot nogle få eksempler på de opgaver, AV-formidleren vil kunne indgå i. En typisk arbejdsgang kan være, at AV-formidleren udarbejder det endelige materiale i samråd med andre personer/grupper.

Det vil selvfølgelig stille nye krav til fotografen, da det vil kræve både en teknisk og en pædagogisk indsigt, men det vil være et spørgsmål om videreuddannelse. Hvis man som fotograf udelukkende fokuserer på vertikal videreudvikling (læs: Blive stadig bedre til at tage billeder med fortsatte køb af dyre, professionelle kameraer), vil mulighederne blive stadig snævrere. Selv om der vil være nogle få, som fortsat kan finde beskæftigelse, vil de fleste få problemer.

Det er derfor nødvendigt også at udvide sin kompetence horisontalt, så man spænder bredere. Som professionel fotograf har man et væsentligt bedre afsæt end de fleste andre faggrupper, da man i forvejen har blik for komposition, formidling og helhed.

* Per Ottesen, konsulent new media, Caslon IT. Per Ottesen er oprindeligt uddannet lærer og edb-assistent. Han har i mere end ti år solgt totalløsninger inden for new media. Udgangspunktet er levende billeder til video, internet, cd og dvd. Kunderne er tv- og videoproducenter, hospitaler, reklamebureauer og firmaer, der selv laver deres egne produktioner.

 

0 Kommentarer