Fotografer skyder POLFOTO-aftale i sænk

Dansk Journalistforbund foretager kovending i overenskomstforhandlinger med POLFOTO efter protestaktion fra fotografer.KONFLIKT. »Jeg håber, vi har så meget stående på troværdigheds- og goodwill-kontoen, at vi kan overleve det her. Det er klart, at det ikke er noget, man gør mange gange.«Sådan siger Dansk Journalistforbunds næstformand, Fred Jacobsen, efter at hovedbestyrelsen i DJ har forkastet en aftale med POLFOTO, der allerede var forhandlet på plads og underskrevet.

Dansk Journalistforbund foretager kovending i overenskomstforhandlinger med POLFOTO efter protestaktion fra fotografer.

KONFLIKT. »Jeg håber, vi har så meget stående på troværdigheds- og goodwill-kontoen, at vi kan overleve det her. Det er klart, at det ikke er noget, man gør mange gange.«

Sådan siger Dansk Journalistforbunds næstformand, Fred Jacobsen, efter at hovedbestyrelsen i DJ har forkastet en aftale med POLFOTO, der allerede var forhandlet på plads og underskrevet.

Siden POLFOTO blev oprettet, har chefredaktør Bo Maltesen, der er chef for POLFOTO, afvist at forhandle overenskomst med Dansk Journalistforbund. Men ved blandt andet at klage til Danske Mediers Arbejdsgivere (DMA) er det lykkedes DJ at presse POLFOTO til forhandlingsbordet. På decentrale forhandlinger i december lykkedes det parterne at blive enige om en aftale, der blandt andet indebærer en forhøjelse af honoraret for freelancere, der arbejder for POLFOTO.

Aftalen blev godkendt over telefonen af formanden for Pressefotografforbundet (PF), Lars Lindskov.

»Jeg sagde, at den ikke ville have kinamands chance for at blive accepteret af fotograferne, men at jeg godt ville give det et forsøg. Det var en fejl fra min side,« erkender han.

Aftalen skabte et ramaskrig fra en række menige pressefotografer, der nytårsmorgen vågnede op fra deres branderter til meldingen om, at Dansk Journalistforbund havde indgået en aftale, der på en lang række punkter ikke levede op til pressefotografernes krav.

Fire menige PF-medlemmer gik sammen og formulerede en protestskrivelse med titlen »Det' en OM'er«, hvori de krævede aftale-udkastet genforhandlet.

Fotograferne var blandt andet oprørte over, at aftalen fortsat gav POLFOTO ret til at videresælge billeder uden ekstra betaling til fotografen.

En lang række fotografer tilkendegav på PFs interne hjemmeside deres sympati med protestskrivelsen og erklærede deres dybe mistillid til Dansk Journalistforbunds ledelse og forhandlere. Indlæggene blev sendt til samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen dagen før det møde, hvor aftalen skulle vedtages. Blandt underskriverne var Lars Lindskov, der nu ikke længere bakkede op om aftalen.

På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 6. januar besluttede en langtfra enig hovedbestyrelse, at der ikke var nogen grund til at sende aftalen til urafstemning.

Beslutningen vækker ingen begejstring på Rådhuspladsen.

»Det er utroværdigt, at Lars Lindskov, der dog er valgt af et stort antal DJ-medlemmer til hovedbestyrelsen, først siger ja og så bagefter 'trækker sin personlige opbakning tilbage', som det er formuleret på DJs hjemmeside,« siger POLFOTO-chef Bo Maltesen og tilføjer:

»Jeg går ud fra, at det er en tanketorsk fra hans side. For det falder jo tilbage på hele DJ som et troværdighedsproblem. Det bliver i hvert fald umuligt for mig at overtale dagbladenes arbejdsgivere til, at de generelle overenskomstforhandlinger i 2007 i et vist omfang kan finde sted decentralt, sådan som Dansk Journalistforbund har foreslået. Jeg håber, at besindigheden i DJ indfinder sig, så vi i begyndelsen af februar kan få ro på bolden i sagen om POLFOTO.«

Bo Maltesen tilføjer:

»Det er helt afgørende, at der kommer en aftale om POLFOTO.«

Til det svarer Lars Lindskov:

»Jeg synes, det er glædeligt, at Bo Maltesen nu mener, det er nødvendigt at indgå overenskomst med os. For det har han ikke villet i flere år. Men jeg synes, det er beklageligt, at han allerede nu ønsker at skade overenskomstforhandlingerne i 2007 på det her grundlag.«

* Fotografernes kritik af aftalen:

Der er ingen aften-, weekend- og nattillæg.

Time- og dagssatser undergraver faste stillinger og freelancepriser.

Fotografen får ingen ekstra betaling, når billeder sælges videre.

Fotografer får kun 40 procent, hvis billeder bliver brugt til andre formål end nyhedstjenesten (for eksempel bogudgivelser), mens det er kutyme i branchen, at fotografer får 50 procent.

Der gives ikke ekstra-penge til fotografen, når POLFOTO i henhold til aftalen med Dansk Fagpresse lader fagbladene genbruge gamle billeder uden ekstra betaling.

 

0 Kommentarer