Fotografer: Nu er det nok!

  Pressefotografer kræver at få en aftale med POLFOTO.Kravene møder tøvende opbakning fra Dansk Journalistforbund, der vil inddrage Danske Mediers Arbejdsgiverforening. KONFLIKT. Det var en vred Lars Lindskov, der rejste sig op og gik i utide fra et møde med næstformand og jurister i Dansk Journalistforbund (DJ).

Pressefotografer kræver at få en aftale med POLFOTO.Kravene møder tøvende opbakning fra Dansk Journalistforbund, der vil inddrage Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

KONFLIKT. Det var en vred Lars Lindskov, der rejste sig op og gik i utide fra et møde med næstformand og jurister i Dansk Journalistforbund (DJ).

»Jeg synes, at den gruppe, der var samlet på mødet, forlod det spor, vi har arbejdet på i månedsvis, og det synes jeg ikke, jeg kunne være med til,« siger Lars Lindskov, der ikke ønsker at kommentere mødet yderligere.

Kommunikationen mellem POLFOTO og Dansk Journalistforbund brød sammen i sidste måned, da chefen for POLFOTO, Bo Maltesen, aflyste et officielt møde med forbundets ledelse.

Siden da har POLFOTO hævet timelønnen med 20 kroner og daglønnen med 100 eller 300 kroner, afhængigt af om der garanteres ti dagvagter per måned.

Lønforhøjelsen vækker dog ikke jubel blandt pressefotograferne.

Mere end 50 medlemmer af Pressefotografforbundet (PF) har underskrevet en protestskrivelse på specialgruppens interne hjemmeside under overskriften »Nu er det nok«.

Fotograferne klager over manglende opbakning i DJ og kræver, at JP/Politikens Hus øjeblikkelig indgår overenskomst om freelanceleverancer og fastansattes vilkår på POLFOTO.

Pressefotograferne med Lars Lindskov i spidsen kræver sikkerhed for, at prisniveauet ikke undergraver arbejdsvilkårene for de fastansatte i JP/Politikens Hus, og at der i POLFOTOs honorarer kompenseres for den usikkerhed og fleksibilitet, en freelanceansættelse medfører.

Fred Jacobsen, der er næstformand i Dansk Journalistforbund, forsikrer, at der er opbakning bag kravene i DJs bestyrelse:

»Vi bakker hundrede procent op om pressefotografernes krav. Det er utilstedeligt, at en chef i et af landets største mediehuse ikke ønsker at indgå en aftale,« siger han.

DJ har tidligere – uden held – forsøgt at forhandle overenskomst på plads med POLFOTO. Sagen har fået fornyet aktualitet, efter at POLFOTO i efteråret indgik en aftale med Dansk Fagpresse om at halvere priserne på billeder til fagbladene. Pressefotograferne mener, at aftalen undergraver deres eksistens, idet fagbladene i mange år har udgjort et vækstgrundlag for freelancerne. Derfor har en lang række fotografer trukket deres billeder ud af POLFOTO.

De specifikke aftale-krav til POLFOTO bliver indtil videre hemmeligholdt af hensyn til forhandlingerne. De vil blive fremlagt på et møde mellem DJ og Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA). Mødet bliver afholdt, mens dette blad går i trykken.

 

 • POLFOTOs freelancehonorarer

  Freelancefotografer kan enten blive hyret på timebetaling eller på dags-betaling.

  Timehonoraret er 600 kroner per time. En opgave afregnes med mindst to timer. Ved arbejde om aftenen betales desuden et engangsbeløb per opgave på 50 kroner. I weekenden er engangsbeløbet 100 kroner.

  Dagshonoraret er 3.100 kroner per dag, forstået som otte timers arbejde – uanset antal opgaver, tidspunkt og ugedag. Fotografen er officielt sikret ti dagsvagter per måned. Uden denne garanti er daglønnen 3.300 kroner.

  POLFOTO har ret til uden begrænsning og uden yderligere honorar at anvende billederne på POLFOTOs nyhedstjeneste, der benyttes af aviserne.

  Ved arkivsalg til kunder, der ikke er tilknyttet nyhedstjenesten, modtager fotografen 40 procent af salgsprisen.

  Fotografen må ikke selv videresælge billeder fra de opgaver, POLFOTO har betalt ham for at dække.

 • POLFOTOs aftale med Dansk Fagpresse

  Fagblade med et oplag under 30.000 betaler 400 kroner per foto, ved oplag derover er prisen 600 kroner per styk.

  Fagbladene kan bestille POLFOTO til at løse specialopgaver til en pris uanset oplag på 1.800 kroner i Storkøbenhavn og 2.200 kroner i resten af landet. Billederne kan genbruges gratis.

0 Kommentarer