Fotografer i oprør over DJ

DJ vil ikke bidrage økonomisk til, at en fotograf kan få udleveret råbånd fra et produktionsselskab. Beslutningen skaber røre blandt fotografer.

DJ vil ikke bidrage økonomisk til, at en fotograf kan få udleveret råbånd fra et produktionsselskab. Beslutningen skaber røre blandt fotografer.

"Det er jo helt forrykt", er en af reaktionerne på Pressefotografforbundets hjemmeside. Udbruddet sker efter, at DJ's hovedbestyrelse i onsdags besluttede at undlade at støtte en fotograf i en sag om ophavsret. De negative fotograf-røster vil, at forbundet ikke støtter fotograferne nok.

Som vi tidligere skrev i artiklen DJ splittet i sag om ophavsret, begyndte den komplicerede sag, da fotograf Jørn Stjerneklar og journalist Peter Tygesen, som begge er medlemmer af Forbundet, optog en dokumentarfilm i Congo. Jørn Stjerneklar ragede senere uklar med produktionsselskabet, da de ikke ville udlevere råbåndene.

DJ vurderer, at en del af ophavsretten ligger hos journalisten, og derfor kan fotografen kun få råbåndene udleveret, hvis han selv betaler omkostningerne til kopiering og forsendelse. Læs mere om DJ's beslutning i artiklen DJ splittet i sag om ophavsret, hvor DJs næstformand Fred Jacobsen blandt andet udtaler:

"Sagen rokker ikke ved forbundets principper, som stadig er, at ophavsretten kun er delt, hvis man har aftalt det".

I et indlæg på PF's hjemmeside takker Jørn Stjerneklar kollegerne for opbakningen og opfordrer dem til fortsat at støtte ham.

"Men please, vær med på det her. Det rammer dybt, hvis vi ikke kan få vores fagforening til at tale vores sag, men kun deres egen", skriver han.

(Opdateret)

1 Kommentar

Michael Jørgensen
7. DECEMBER 2008
Re: Fotografer i oprør over DJ

Det er ganske enkelt helt uaceptabelt at DJ i den grad holder udsalg over  fotografernes rettigheder.

For mig at se er det klart en "ommer" eller også så må DJ bestyrelse tage deres tøj og gå, for så er de  dels ikke i stand til at vretage det hverv som de er  valgt ind til at varetage og har ingen berittigelse overhoved.

Som det er fremlagt så er der en navngiven medarbejder,  ansat i DJ, som  direkte  har bidraget med usanheder. Dette er ikke aceptabelt og  den/de  personer skal  ikke længere være at finde som ansatte i DJ regi.

Ligeledes så er der desværre  nogle ligne sager hvor medlemmer har henvendt sig til DJ og  bedt om at Dj ville varetage problemstillingerne, som  bl.a. bliver bekraftiget at man vil, men så sker der ikke en ski...... mere  

 Hvor er Dj berittigelse her i forbindelse med en fotograf ophavsrettigheder, og hvor er Dj  holdning til hele det principelle i ophavsretssager, også den for nyelige sag om at det pludseligt  nu er lovligt at kopierer andres værker og benytte sådanne i  en anden sammenhæng for kommicel udnyttelse???

Den rungende stilhed.

Som fotograf og Video reporter har jeg meget svært  med at kunne se hvordan fotografer i fremtiden kan have eller  på nogen måde vil kunne stå i DJ