Fotografer efterlyser mere viden om kreditering

»Hvis vi ikke sikrer, at der er en grundlæggende viden om, hvad ophavsret er, så kan vi ikke forvente en respekt af den,« siger DJ:Fotografernes formand. På specialgruppens generalforsamling i weekenden blev det derfor besluttet at arbejde for bedre information om reglerne på uddannelserne

Uddannelsessteder landet over skal blive bedre til at informere eleverne om kreditering og ophavsret. Det var et af de punkter, der blev diskuteret på lørdagens generalforsamling for specialgruppen DJ:Fotograferne.

»Det, der går folk mest på, er, når de ikke bliver krediteret, eller andre bruger deres billeder uden at spørge,« siger specialgruppens formand, Peter Thornvig.

Men det er ikke nødvendigvis kun et udtryk for dårlig stil, når fotograferne oplever, at deres ophavsret ikke bliver respekteret, siger Peter Thornvig:

»Vi diskuterede, at det også skyldes manglende kendskab til ophavsret. Der er ikke nogen på skoler og uddannelsessteder, der fortæller eleverne, at en aftalelicens er årsag til, at de frit kan bruge billeder på skolen, men at den slutter, når de går hjem.«

Skal sikre bedre information  

Derfor blev DJ:Fotografernes bestyrelse pålagt at gå videre med problemet med den manglende information på landets skoler og uddannelsessteder om ophavsret.

»Det vil vi gøre ved at gå gennem de kanaler, vi har i forbundet og andre relevante steder. Hvis vi ikke sikrer, at der er en grundlæggende viden om, hvad ophavsret er, så kan vi ikke forvente en respekt af den,« siger Peter Thornvig.

Selv blev han genvalgt som formand på generalforsamlingen. Men også to nye og yngre medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen, nemlig Jacob Rosenvinge og Dennis Møller. Peter Thornvig fortæller også om flere nye ansigter til generalforsamlingen.

»Jeg er glad over, at der var flere nye ansigter, end vi plejer at se. Det tror jeg blandt andet skyldes den samlede informationsindsats. Vi er gode til at orientere om den, og der er for eksempel 55-60 procent af modtagerne af vores nyhedsbrev, som åbner det. Det betyder, at de er orienterede om, hvad der foregår. Vi er gode til at gøre os relevante for medlemmerne.«

Bedre efteruddannelse

De lidt over 50 fremmødte medlemmer diskuterede også efteruddannelse blandt fotograferne. Her fik bestyrelsen også en ekstra opgave:

»Medlemmerne forventer, at bestyrelsen skal få en dialog i gang med fotouddannelserne om en forbedring af efteruddannelsesmulighederne,« fortæller Peter Thornvig.

Det blev blandt andet diskuteret, at der skal være bedre mulighed for at udnytte de forskellige egenskaber, som henholdsvis DMJX’ fotouddannelse og de tekniske skolers fotouddannelse kan tilbyde.

Hverken for eller imod fusionen

Fusionsdebatten fyldte også på generalforsamlingen, hvor Peter Thornvig beretter om en hverken for eller imod-holdning blandt medlemmerne. Bevarelsen af det flade demokrati, tilgængeligheden og nærheden og den relevante fagforening er det vigtigste, siger han.

»Der en bekymring for, at vi som fotografer bliver endnu mindre, end vi er i forvejen i det nye demokrati, der måske kommer, men vi er ikke bange for at miste vores faglighed. Den lapper ikke rigtigt ind over nogen.«

Generelt oplever Peter Thornvig stor tilfredshed blandt sine medlemmer.

»Selv om vi er fotografer, og selv om vi ikke er så mange, og selv om det ikke er alle, der er journalistiske fotografer, så har vi det godt i DJ og bakker op om Journalistforbundet. Fordi vi netop har den måde, vi har at organisere os på. Der er ingen af vores medlemmer, der brokker sig over, hvordan tingene er i dag. De får en kvalitet og vare for deres kontingent, og det fornemmer jeg er en årsag til, at medlemmerne er der,« siger han.

3 Kommentarer

Steen Knarberg
5. APRIL 2018
Problemet er, som Bente Jæger
Problemet er, som Bente Jæger skriver, at mange virksomheder, medier osv er fuldkommen ligeglade med ophavsmandens ret til kreditering. Som fotograf oplever jeg dette ustandseligt og jeg har en evig udfordring med på pædagogisk vis at forklare mine kunder hvordan reglerne er og hvor vigtig krediteringen er for fex en freelancer. Et andet problem er at mange freelancere ikke tør stå fast på kravet om kreditering af frygt for at miste kunder og indtægtsgrundlag. Jeg mener at der er brug for en bred længerevarende oplysningskampagne søsat af Journalistforbundet, med italesætning af problemet.
Bente Jæger
1. OKTOBER 2014
Personligt mener jeg der er
Personligt mener jeg der er behov for at Journalistforbundet kører en kampagne for at gøre opmærksom på hvad man må og ikke må. Selv landsdækkende aviserne ser til tider ud til at være ligeglade - eller også er de for presset tidsmæssigt. Men det tager altså ikke mere end et par sekunder at checke file info i et billedet... Fremover sender jeg bare en faktura, men jeg synes det er respektløst og en mangel på solidaritet overfor en faggruppe som i forvejen er meget presset i disse tider.
Peter Lind Nielsen
13. MARTS 2014
Der undervises i ophavsret på
Der undervises i ophavsret på DMJX i Århus, herunder fotorettigheder, kreditering, clearing af rettigheder m.v. nemlig af undertegnede. Men når selv store medier er ligeglade og bl.a. bruger Twitter on Instagram billeder m.v. så er det lidt op af bakke.