Fotoformand erkender: Otte fotografer har fået penge i strid med reglerne

”Jeg har ikke fulgt reglerne til punkt og prikke,” erkender Pressefotografforbundets genvalgte formand, Lars Lindskov, efter at Journalisten har undersøgt anklager om 27 urigtige udbetalinger af ophavsretsmidler på ét år. ”Vanvittigt,” mener Johnny Frederiksen. Lindskov: ”Det er kommet medlemmerne til gode”

Fra maj 2017 til maj 2018 har mindst otte medlemmer af Pressefotogafforbundet (PF) mere end én gang inden for 12 måneder fået bevilget 15.000 kroner i ophavsretsmidler til et personligt projekt.

Det er i strid med reglerne. Ifølge dem kan et medlem ”tidligst søge en ny bevilling et år efter sidste bevilling”. Medlemmer af PF kan søge om at få del i Ophavsretsfondens midler til et projekt eller til efteruddannelse.

Netop uddelingen af ophavsretsmidlerne optog en stor del af debatten på Pressefotografforbundets generalforsamling i forrige uge. Her påstod Lars Lindskovs udfordrer til formandsposten, Johnny Frederiksen, at Lindskov på bare ét år har lavet 27 urigtige udbetalinger af ophavsretsmidler til forbundets medlemmer.

Han rettede sin kritik på baggrund af en liste over modtagere af ophavsretsmidler i PF fra maj 2017 til maj 2018, som han har set. Ifølge Johnny Frederiksen har 27 medlemmer på listen modtaget midler flere gange på 12 måneder, selv om et medlem ifølge reglerne ”tidligst (kan) søge en ny bevilling et år efter sidste bevilling”.

”Og det kan jo være, det drejer sig om mere end 27, for jeg har jo kun fået lov til at kigge på den ene periode,” sagde Johnny Frederiksen på generalforsamlingen.

Her afviste Lars Lindskov forkerte udbetalinger og manglende gennemsigtighed. Men Journalistens undersøgelse af anklagerne viser, at der i mindst otte tilfælde faktisk er sket udbetalinger mod reglerne.  

”Det er jeg faktisk enig i. Der har jeg ikke fulgt reglerne til punkt og prikke,” erkender Lars Lindskov, da vi præsenterer ham for resultatet.

26 har fået mere end én bevilling

Det vender vi tilbage til. Først lidt baggrund om resultaterne af vores undersøgelse. 

For at undersøge anklagerne har vi set og gennemgået den samme liste, som Johnny Frederiksen baserer sin kritik på. På grund af GDPR-reglerne har vi kun fået lov at se en fysisk version af listen på DJ-direktør Linda Garlovs kontor.

Her tæller vi ikke 27, men 26 medlemmer, der optræder to gange, fordi de inden for et år har fået mere end én bevilling fra ophavsretsfonden. I flere tilfælde er der tale om medlemmer, der har fået bevilget 15.000 kroner, og som så har fået bevilget 15.000 kroner igen ni, otte eller bare to måneder senere. [quote:0]

”På et bestyrelsesmøde 12. november 2017 blev vi enige om, at man fremadover maks. kan få 15.000, og at der skulle gå et år, før man kunne søge igen. Så det er i hvert fald på ingen måde overholdt,” siger Johnny Frederiksen.

Journalisten har set dette referat. Her står: ”Enighed om, at der fremadrettet vil være et maksimum på 15.000 kr. til uddannelser hos Mediernes Efteruddannelse, og at der stadig skal gå min. et år, før man kan søge igen, fra at man tidligere har fået bevilget fra fonden.”

Frederiksen: Mangler fuld indsigt

Inden vi dykker ned i Lars Lindskovs forklaringer på de 26 dobbeltbevillinger givet inden for 12 måneder, er det vigtigt at forstå baggrunden for Johnny Frederiksens kritik.

Den handler i høj grad om, at han mener, der mangler gennemsigtighed i uddelingen af Pressefotografforbundets ophavsretsmidler. I mange år har det alene været Lars Lindskov, som har siddet med ansvaret for at uddele midlerne på baggrund af PF-medlemmernes ansøgninger.

Johnny Frederiksen fortæller, at han, siden han blev valgt ind i Ophavsretsfondens bestyrelse i november 2017, har forsøgt at få indsigt i, hvem der har søgt, hvem der har fået, og hvem der har fået afslag på ansøgninger til fonden. Det bekræfter flere bestyrelsesreferater og mails fra blandt andet januar 2018 fremsendt til Journalisten. 

28. maj 2018 år fik han via DJ’s økonomiafdeling fremsendt den liste, hvor 26 navne – ifølge ham 27 – altså går igen. Listen viser alene, hvem der har fået bevilget penge. Ikke hvem der har søgt og fået afslag.

Listen rummer også kun en kortfattet forklaring på, hvilket formål pengene er givet til. Nogle gange står der for eksempel ’fotofestival i Arles’ eller ’NPPA News Video Workshop 2018 I USA’. Andre gange står der bare ’kursus’, ’research’ eller ’bogprojekt’ under kolonnen ’formål’.

”Men det her er, hvad jeg har haft at arbejde med, hvis jeg skulle ud og danne mig et overblik,” siger Johnny Frederiksen. [quote:1]

”Det undrer mig, at jeg som demokratisk valgt bestyrelsesmedlem i Ophavsretsfonden for PF ikke har kunnet få svar på de her spørgsmål. At hele bestyrelsen ikke har kunnet få svar på de her spørgsmål. Der er én mand, som sidder og laver de her udbetalinger uden om alle os andre. Det er jo skræmmende,” siger han. 

Lars Lindskov anerkender, at Johnny Frederiksen flere gange i ugerne op til generalforsamlingen forrige torsdag spurgte ind til gengangerne på listen over modtagere af ophavsretsmidler og rykkede for at få en udvidet og opdateret liste. Men han afviser, at han har gjort det før.   

Lindskov: Forklaringen er enkel

Da Journalisten spørger Lars Lindskov til forklaringen på, hvorfor omkring 26 navne på listen har fået bevillinger mere end én gang i løbet af 12 måneder, svarer han:

”Det er meget enkelt. Hvis man søger et kursus for eksempel på Mediernes Efteruddannelse, så kan man derudover også søge til personlige projekter,” siger han.

Det er nyt for Johnny Frederiksen:

”Det har Lars ikke bragt på bordet på noget tidspunkt, når vi har diskuteret det i bestyrelsen,” siger han.

Af listen, som Journalisten og Johnny Frederiksen har set, fremgår det ikke, hvilke bevillinger der er givet til personlige projekter, og hvilke der er givet til efteruddannelseskurser via Mediernes Efteruddannelse.   

Men hvis et medlem på listen har fået 15.000 kr. to gange inden for ét år, er det så, fordi medlemmet i det ene tilfælde har fået penge til et kursus på Mediernes Efteruddannelse og i det andet har fået penge til et personligt projekt?

”Ja, sådan opfatter jeg det. Jeg må indrømme, at jeg ikke har været nede og nærlæse det,” siger Lars Lindskov.

Vi spørger til et eksempel fra listen, hvor et medlem har fået bevilget 15.000 kroner til et spanskkursus og bare otte måneder senere igen har fået 15.000 kroner – denne gang til ’Fotofestival Arles & Venedig’. Lars Lindskov mener godt, det ene kan være et personligt projekt og det andet et kursus via Mediernes Efteruddannelse.

Men udbyder Mediernes Efteruddannelse spanskkurser eller et kursus, der består i, at man tager til fotofestivalerne i Arles og Venedig?

”Det kan de godt. Det ved jeg ikke. Detaljerne kan jeg simpelthen ikke huske,” siger han. 

Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set et efteruddannelseskursus til fotofestival i Arles eller Venedig …  [quote:2]

”Det kan da også godt være, jeg har lavet en fejl eller to. Det aner jeg ikke. Men jeg plejer at være ret nøjeregnende med tingene,” siger Lars Lindskov.

Tjekker du altid, hvornår et medlem, der søger en bevilling, sidst har søgt, FØR du tager stilling til, om det ansøgte beløb skal bevilges?

”Ja, det gør jeg. Og når de ansøger, skal de også skrive, hvornår de sidst har fået,” slår han fast.

OK så længe de ikke rammer loftet

Lars Lindskov forklarer desuden en række af de navne, der går igen, med, at han nogle gange har været imødekommende og accepteret flere ansøgninger inden for samme år, når der har været tale om mindre beløb. For eksempel 4.500 kroner til et kursus og et halvt år senere 4.500 kroner til et opfølgningskursus.

”Der har jeg så sagt, at hvis det ikke går over 15.000 kroner, så er det også okay, selv om der ikke er gået 12 måneder mellem deres ansøgninger. Hvis de ikke kommer over loftet, så er det også okay,” siger han.

Andre gengangere på listen over bevillinger i perioden fra maj ’17 til maj ’18 forklarer han med, at de pågældende medlemmer helt efter reglerne først har søgt et år efter, at de søgte sidste gang – f.eks. ved ansøgningsfristen 1. maj.

Men hvor Lars Lindskov i 2017 først har fået behandlet ansøgningen og bevilget pengene i juni måned, har han i 2018 gjort det i maj. Dermed kommer medlemmet til at optræde to gange i løbet af de 12 måneder fra maj ’17 til maj ’18. 

Erkender otte bevillinger mod reglerne

Vi tager endnu et kig på listen og frasorterer nu de medlemmer, der rigtigt nok har fået mere end én bevilling inden for 12 måneder, men hvor loftet på 15.000 kroner stadig ikke er ramt.

Vi frasorterer også dem, hvor der er omkring 11 måneder imellem bevillingerne, og det derfor forekommer sandsynligt, at der faktisk har været 12 måneder mellem ansøgningerne, som reglerne tilskriver. Derudover tjekker vi efter bedste evne i katalogerne fra Mediernes Efteruddannelse, om den ene af de to bevillinger kan være givet til et kursus og ikke til et personligt projekt.

Det skal understreges, at det ikke er en fuldstændig undersøgelse, da vi hverken har haft adgang til ansøgningerne eller de detaljerede beskrivelser af, hvilket formål pengene er givet til.

Vi når frem til, at der stadig er mindst otte tilfælde i løbet af de 12 måneder, hvor et medlem har fået bevilget penge til et personligt projekt mere end én gang på et år. Det erkender Lars Lindskov, da vi vender tilbage.

”Det er jeg faktisk enig i. Der har jeg ikke fulgt reglerne til punkt og prikke,” siger han.

I seks af de otte tilfælde er der enten gået otte eller ni måneder mellem bevillingerne. Men i to af tilfældene er der kun gået to måneder imellem, at Lars Lindskov har bevilget 15.000 kroner til et medlem. [quote:3]

”De to tilfælde irriterer mig grusomt. Der har jeg simpelthen lavet to oplagte fejl. Men resten synes jeg ikke er kritisabelt. Der har jeg nok bare været for flink, og det er jo kommet medlemmerne til gode. Det er ikke gået ud over nogen, så det har jeg det fint med,” siger Lars Lindskov.

Han fortæller, at der stort set ikke er nogen, der får afslag på deres ansøgninger. Det er kun sket enkelte gange, hvor reglerne for at søge ikke har været opfyldt.

”Så der er jo ikke noget, der er gået fra nogen,” siger han.

Men synes du så, det er i orden at udbetale midler imod reglerne?

”Ja, det gør jeg. For jeg synes, det er reglerne, der er rigide,” siger Lars Lindskov. 

”Det er da vanvittigt”

Men for Johnny Frederiksen er det i høj grad kritisabelt, at Pressefotografforbundets formand nu erkender, at han i mindst otte tilfælde inden for 12 måneder har bevilget penge imod reglerne.

”Det er da fuldstændigt vanvittigt. Det er jeg virkelig rystet over. Jeg havde faktisk håbet, at der ikke var noget at komme efter. Bare ét tilfælde er for meget, når der er én mand, der sidder og gør det. Derfor synes jeg, at otte tilfælde er fuldstændigt vanvittigt. Og hvad gør vi ved det nu? Skal folk betale tilbage, eller hvem hæfter for det? Hvem har det ansvar, når resten af bestyrelsen ikke må få de informationer?” spørger han.

Men det er jo kommet medlemmerne til gode. Kan han ikke have ret i det? [quote:4]

”Nej, det kan han ikke, når han sidder ene og alene og skalter og valter med de her penge. Så er tillid godt, men kontrol er bedre. Tilliden er der jo ikke, når manden ikke vil fortælle, hvad der sker. Det er derfor, vi er nogle, som godt vil lave kontrol på det,” siger Johnny Frederiksen.

Men Lars Lindskov fortæller, at han stort set aldrig giver afslag – dem, der søger, får. Så hvad er egentlig problemet? Hvem er det her gået ud over?

”Problemet er, at han sidder og opererer med så store pengebeløb, og der ikke er andre i bestyrelsen, der kender til det. På trods af at vi har bedt om at få indblik i det, og på trods af at jeg faktisk er demokratisk valgt af vores generalforsamling til at skulle have styr på det her. Det er da et kæmpestort problem.”

Men er det også et problem for medlemmerne?

”Ja, det er et kæmpe problem, at der ikke er gennemskuelighed i, hvem der får udbetalt. Og det er da blevet et gigantisk problem nu, hvor det viser sig, at han rent faktisk har indrømmet otte af tilfældene,” siger Johnny Frederiksen.

Han håber, at Pressefotografforbundets nye bestyrelse vil rydde op i sagen. Og han mener, at Lars Lindskov bør stå til ansvar for bevillingerne imod reglerne.  [quote:5]

”Det er jo mega lortet for mig at sige, at medlemmerne skal betale pengene tilbage. Men i den optimale situation skal pengene da betales tilbage. Og hvis ikke medlemmerne skal, så peger pilen jo på Lars Lindskov,” siger Johnny Frederiksen.

Ændringer på vej 

Lars Lindskov fortæller, at det allerede på generalforsamlingen i forrige uge blev besluttet, at der fremover skal være tre personer involveret i behandling af ansøgninger og uddeling af ophavsretsmidler.

Derudover vil han også foreslå, at reglerne bliver lavet om, så det fremover bliver én gang pr. kalenderår – og ikke nødvendigvis med 12 måneders mellemrum – at medlemmerne kan søge og få ophavsretsmidler. 

”Én gang pr. kalenderår synes jeg er mere smidigt for medlemmerne, og mere håndterbart. Så det vil jeg foreslå. Jeg vil ikke hverken byde mig selv eller medlemmerne, at der skal være uro omkring de her ting. Så det bliver lavet om,” siger han. [quote:6]

Det undrer mig, at det er mig og ikke dig, der har lavet den her udredning. Når der nu har været så stor uro, og du blev beskyldt på generalforsamlingen for at have lavet 27 urigtige udbetalinger. Kan du følge det?

”Det kan jeg godt. Men for at være helt ærlig så klaskede jeg sammen med influenza lørdag aften. Og jeg har ligget i sengen det meste af tiden siden. Jeg ville have lavet den til vores bestyrelsesmøde torsdag under alle omstændigheder. Jeg har bare ligget totalt underdrejet,” forklarer Lars Lindskov.

I den optimale situation skal de penge da betales tilbage, mener Johnny Frederiksen. Vil de blive det?

”Nej, det da ved Gud de ikke vil. Hvorfor skulle de det? Der går jo bare noget længere tid, inden folk kan få igen i de to tilfælde, hvor jeg har lavet en fejl,” siger Lars Lindskov. 

 

For gennemsigtighedens skyld skal det oplyses, at denne artikels skribent er kæreste med en fotograf, der tidligere har modtaget penge fra Ophavsretsfonden

38 Kommentarer

Ida Sønderby Rosgaard
25. NOVEMBER 2018
Holdninger og følelser har
Holdninger og følelser har ikke så stor betydning her, hvis overhovedet nogen. Det hele handler om fakta - især om skjulte fakta, kære kolleger, kære fotografkolleger, kære Geert Mørk!

Det handler om skjulte, sande fakta. Det handler om, at det tilsyneladende har været – og stadig er – ikke bare påfaldende svært, men mere end svært for gode og ordentlige kolleger i Pressefotografforbundet at få adgang til skjulte, sande fakta.

Hvorfor mon? Hvorfor fremlægger formanden for Pressefotografforbundet ikke helt af sig selv alle skjulte, sande fakta?

I den forgangne uge var jeg så heldig at være inviteret til et arrangement, hvor Adam Price fortalte om arbejdet med tv-serien ’Borgen’, der er solgt til 82 lande. Han fremhævede især Abraham Lincolns vise ord og tanker:

Hvis du virkelig vil teste et menneske, så giv det magt!

Hvis du ikke vil opgive magten, så er du ikke magten værdig!

Det får mig til at stille endnu et spørgsmål:

Hvorfor i alverden er formanden for Pressefotografforbundet ikke allerede trådt tilbage helt af sig selv?

Gode kollegiale hilsner
Ida Sønderby Rosgaard
Tidligere bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen i perioden 2014-2016
Geert Mørk
24. NOVEMBER 2018
Kære kolleger. Selvfølgelig
Kære kolleger. Selvfølgelig er der grund til undren, men indtil sagen er undersøgt til bunds tænker jeg bare, at man måske kunne tænke lidt over sit ordvalg, der i nogle indlæg nærmest er hadefuldt og hetzagtigt.
Nogen i debatten har desuden svært ved at forstå, at vedkommende står i samme forbund som nogen, der har andre holdninger end dem selv - men det er nok et vilkår, man skal acceptere i et demokrati :-)
Held og lykke med undersøgelsen. Forhåbentlig når den frem til den rigtige løsning på sagen.
Lars Aarø
22. NOVEMBER 2018
Gert Mørk.

Gert Mørk.
Det her handler ikke om, at jeg/vi lugter blod. Denne her sag er på alle måder uskøn og skadeligt for PF og på ingen måde ønskeligt, tværtom.
Det kaos, det er gået hen og blevet, må først og fremmest tilskrives formandens måde at være formand på. Det handler om det største tillidsbrud fra en formands side. Nemlig det forhold, at han har talt usandt om tungtvejende forhold. Formanden har fundet regler rigide uden at gøre noget ved forholdene og har negligeret /har ikke reageret på henvendelser fra medlemmer med fagligt relevans og spørgsmål.
En formand, der tager sit erhverv som formandskab alvorligt, havde reageret langt mere seriøst i forhold til kritik og manglende gennemsigtighed og kommunikation. Lars Lindskov har ikke lyttet til sin bestyrelse. Han har ikke i svaret på de helt naturlige og relevante spørgsmål, der gør sig gældende ved ethvert bestyrelsesarbejde. Det er et faktum.
For mig er der ingen tvivl. Jeg kan på ingen måde have tillid til en formand, der ikke har taget sin formandskab alvorligt og gjort sit arbejde ordentligt og redeligt.
Det er snart mere reglen end undtagelsen i vores tid, at man ikke gør tingene efter bogen og reagerer med rettidig omhu. Der er åbenbart ikke ret mange i PF og DJ, der har mandsmod til at sige fra, overfor de yderst kritisable forhold der strider imod reglerne. Desværre.
Hilsen Lars Aarø.
Per Daugaard
22. NOVEMBER 2018
Kære Geert Mørk.

Kære Geert Mørk.
Som Hasse Alfredson siger i "Den enfoldige morder": "Det er ikke pengene, men princippet".
Vi kan ikke have en formand som taler usandt på generalforsamlingen, undlader at svare på spørgsmål fra medlemmer af bestyrelsen og fordeler efteruddannelsesmidler på egen hånd.
Du skal vide at jeg finder hele denne sag dybt ulykkelig og at jeg ikke lugter blod.
Men, men, men, nu er det tid til et formandsskifte.
Som du nok kan regne ud, støtter jeg Anita Corpas og Henrik Petit o.m.a.
Med venlig hilsen.
Per Daugaard
Anita Corpas
22. NOVEMBER 2018
Jeg forstår næsten ikke, at
Jeg forstår næsten ikke, at jeg er i forbund med medlemmer, der synes, at det er i orden at gradbøje reglerne "når bare det ikke går ud over nogen".

Hvordan kan man tillade sig, at have sådan en holdning i et selskab, der påberåber sig at udgøre den 4. statsmagt og som ser det som opgave at overvåge og forfølge mennesker i samfundet, der netop mener, at de "gradbøjer" reglerne.

Er det en holdning, der finder i dette forbund?

Jeg synes snart, at den øverste ledelse i Dansk Journalistforbund bør indfinde sig med en holdning i denne debat, der kraftigt tager afstand fra, at de folkevalgte i Dansk Journalistforbund på nogen måde finder det acceptabelt at gradbøje reglerne.

Mvh Anita Corpas

Flere