search

Fotoformand erkender: Otte fotografer har fået penge i strid med reglerne

”Jeg har ikke fulgt reglerne til punkt og prikke,” erkender Pressefotografforbundets genvalgte formand, Lars Lindskov, efter at Journalisten har undersøgt anklager om 27 urigtige udbetalinger af ophavsretsmidler på ét år. ”Vanvittigt,” mener Johnny Frederiksen. Lindskov: ”Det er kommet medlemmerne til gode”

Fra maj 2017 til maj 2018 har mindst otte medlemmer af Pressefotogafforbundet (PF) mere end én gang inden for 12 måneder fået bevilget 15.000 kroner i ophavsretsmidler til et personligt projekt.

Det er i strid med reglerne. Ifølge dem kan et medlem ”tidligst søge en ny bevilling et år efter sidste bevilling”. Medlemmer af PF kan søge om at få del i Ophavsretsfondens midler til et projekt eller til efteruddannelse.

Netop uddelingen af ophavsretsmidlerne optog en stor del af debatten på Pressefotografforbundets generalforsamling i forrige uge. Her påstod Lars Lindskovs udfordrer til formandsposten, Johnny Frederiksen, at Lindskov på bare ét år har lavet 27 urigtige udbetalinger af ophavsretsmidler til forbundets medlemmer.

Han rettede sin kritik på baggrund af en liste over modtagere af ophavsretsmidler i PF fra maj 2017 til maj 2018, som han har set. Ifølge Johnny Frederiksen har 27 medlemmer på listen modtaget midler flere gange på 12 måneder, selv om et medlem ifølge reglerne ”tidligst (kan) søge en ny bevilling et år efter sidste bevilling”.

”Og det kan jo være, det drejer sig om mere end 27, for jeg har jo kun fået lov til at kigge på den ene periode,” sagde Johnny Frederiksen på generalforsamlingen.

Her afviste Lars Lindskov forkerte udbetalinger og manglende gennemsigtighed. Men Journalistens undersøgelse af anklagerne viser, at der i mindst otte tilfælde faktisk er sket udbetalinger mod reglerne.  

”Det er jeg faktisk enig i. Der har jeg ikke fulgt reglerne til punkt og prikke,” erkender Lars Lindskov, da vi præsenterer ham for resultatet.

26 har fået mere end én bevilling

Det vender vi tilbage til. Først lidt baggrund om resultaterne af vores undersøgelse. 

For at undersøge anklagerne har vi set og gennemgået den samme liste, som Johnny Frederiksen baserer sin kritik på. På grund af GDPR-reglerne har vi kun fået lov at se en fysisk version af listen på DJ-direktør Linda Garlovs kontor.

Her tæller vi ikke 27, men 26 medlemmer, der optræder to gange, fordi de inden for et år har fået mere end én bevilling fra ophavsretsfonden. I flere tilfælde er der tale om medlemmer, der har fået bevilget 15.000 kroner, og som så har fået bevilget 15.000 kroner igen ni, otte eller bare to måneder senere. [quote:0]

”På et bestyrelsesmøde 12. november 2017 blev vi enige om, at man fremadover maks. kan få 15.000, og at der skulle gå et år, før man kunne søge igen. Så det er i hvert fald på ingen måde overholdt,” siger Johnny Frederiksen.

Journalisten har set dette referat. Her står: ”Enighed om, at der fremadrettet vil være et maksimum på 15.000 kr. til uddannelser hos Mediernes Efteruddannelse, og at der stadig skal gå min. et år, før man kan søge igen, fra at man tidligere har fået bevilget fra fonden.”

Frederiksen: Mangler fuld indsigt

Inden vi dykker ned i Lars Lindskovs forklaringer på de 26 dobbeltbevillinger givet inden for 12 måneder, er det vigtigt at forstå baggrunden for Johnny Frederiksens kritik.

Den handler i høj grad om, at han mener, der mangler gennemsigtighed i uddelingen af Pressefotografforbundets ophavsretsmidler. I mange år har det alene været Lars Lindskov, som har siddet med ansvaret for at uddele midlerne på baggrund af PF-medlemmernes ansøgninger.

Johnny Frederiksen fortæller, at han, siden han blev valgt ind i Ophavsretsfondens bestyrelse i november 2017, har forsøgt at få indsigt i, hvem der har søgt, hvem der har fået, og hvem der har fået afslag på ansøgninger til fonden. Det bekræfter flere bestyrelsesreferater og mails fra blandt andet januar 2018 fremsendt til Journalisten. 

28. maj 2018 år fik han via DJ’s økonomiafdeling fremsendt den liste, hvor 26 navne – ifølge ham 27 – altså går igen. Listen viser alene, hvem der har fået bevilget penge. Ikke hvem der har søgt og fået afslag.

Listen rummer også kun en kortfattet forklaring på, hvilket formål pengene er givet til. Nogle gange står der for eksempel ’fotofestival i Arles’ eller ’NPPA News Video Workshop 2018 I USA’. Andre gange står der bare ’kursus’, ’research’ eller ’bogprojekt’ under kolonnen ’formål’.

”Men det her er, hvad jeg har haft at arbejde med, hvis jeg skulle ud og danne mig et overblik,” siger Johnny Frederiksen. [quote:1]

”Det undrer mig, at jeg som demokratisk valgt bestyrelsesmedlem i Ophavsretsfonden for PF ikke har kunnet få svar på de her spørgsmål. At hele bestyrelsen ikke har kunnet få svar på de her spørgsmål. Der er én mand, som sidder og laver de her udbetalinger uden om alle os andre. Det er jo skræmmende,” siger han. 

Lars Lindskov anerkender, at Johnny Frederiksen flere gange i ugerne op til generalforsamlingen forrige torsdag spurgte ind til gengangerne på listen over modtagere af ophavsretsmidler og rykkede for at få en udvidet og opdateret liste. Men han afviser, at han har gjort det før.   

Lindskov: Forklaringen er enkel

Da Journalisten spørger Lars Lindskov til forklaringen på, hvorfor omkring 26 navne på listen har fået bevillinger mere end én gang i løbet af 12 måneder, svarer han:

”Det er meget enkelt. Hvis man søger et kursus for eksempel på Mediernes Efteruddannelse, så kan man derudover også søge til personlige projekter,” siger han.

Det er nyt for Johnny Frederiksen:

”Det har Lars ikke bragt på bordet på noget tidspunkt, når vi har diskuteret det i bestyrelsen,” siger han.

Af listen, som Journalisten og Johnny Frederiksen har set, fremgår det ikke, hvilke bevillinger der er givet til personlige projekter, og hvilke der er givet til efteruddannelseskurser via Mediernes Efteruddannelse.   

Men hvis et medlem på listen har fået 15.000 kr. to gange inden for ét år, er det så, fordi medlemmet i det ene tilfælde har fået penge til et kursus på Mediernes Efteruddannelse og i det andet har fået penge til et personligt projekt?

”Ja, sådan opfatter jeg det. Jeg må indrømme, at jeg ikke har været nede og nærlæse det,” siger Lars Lindskov.

Vi spørger til et eksempel fra listen, hvor et medlem har fået bevilget 15.000 kroner til et spanskkursus og bare otte måneder senere igen har fået 15.000 kroner – denne gang til ’Fotofestival Arles & Venedig’. Lars Lindskov mener godt, det ene kan være et personligt projekt og det andet et kursus via Mediernes Efteruddannelse.

Men udbyder Mediernes Efteruddannelse spanskkurser eller et kursus, der består i, at man tager til fotofestivalerne i Arles og Venedig?

”Det kan de godt. Det ved jeg ikke. Detaljerne kan jeg simpelthen ikke huske,” siger han. 

Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set et efteruddannelseskursus til fotofestival i Arles eller Venedig …  [quote:2]

”Det kan da også godt være, jeg har lavet en fejl eller to. Det aner jeg ikke. Men jeg plejer at være ret nøjeregnende med tingene,” siger Lars Lindskov.

Tjekker du altid, hvornår et medlem, der søger en bevilling, sidst har søgt, FØR du tager stilling til, om det ansøgte beløb skal bevilges?

”Ja, det gør jeg. Og når de ansøger, skal de også skrive, hvornår de sidst har fået,” slår han fast.

OK så længe de ikke rammer loftet

Lars Lindskov forklarer desuden en række af de navne, der går igen, med, at han nogle gange har været imødekommende og accepteret flere ansøgninger inden for samme år, når der har været tale om mindre beløb. For eksempel 4.500 kroner til et kursus og et halvt år senere 4.500 kroner til et opfølgningskursus.

”Der har jeg så sagt, at hvis det ikke går over 15.000 kroner, så er det også okay, selv om der ikke er gået 12 måneder mellem deres ansøgninger. Hvis de ikke kommer over loftet, så er det også okay,” siger han.

Andre gengangere på listen over bevillinger i perioden fra maj ’17 til maj ’18 forklarer han med, at de pågældende medlemmer helt efter reglerne først har søgt et år efter, at de søgte sidste gang – f.eks. ved ansøgningsfristen 1. maj.

Men hvor Lars Lindskov i 2017 først har fået behandlet ansøgningen og bevilget pengene i juni måned, har han i 2018 gjort det i maj. Dermed kommer medlemmet til at optræde to gange i løbet af de 12 måneder fra maj ’17 til maj ’18. 

Erkender otte bevillinger mod reglerne

Vi tager endnu et kig på listen og frasorterer nu de medlemmer, der rigtigt nok har fået mere end én bevilling inden for 12 måneder, men hvor loftet på 15.000 kroner stadig ikke er ramt.

Vi frasorterer også dem, hvor der er omkring 11 måneder imellem bevillingerne, og det derfor forekommer sandsynligt, at der faktisk har været 12 måneder mellem ansøgningerne, som reglerne tilskriver. Derudover tjekker vi efter bedste evne i katalogerne fra Mediernes Efteruddannelse, om den ene af de to bevillinger kan være givet til et kursus og ikke til et personligt projekt.

Det skal understreges, at det ikke er en fuldstændig undersøgelse, da vi hverken har haft adgang til ansøgningerne eller de detaljerede beskrivelser af, hvilket formål pengene er givet til.

Vi når frem til, at der stadig er mindst otte tilfælde i løbet af de 12 måneder, hvor et medlem har fået bevilget penge til et personligt projekt mere end én gang på et år. Det erkender Lars Lindskov, da vi vender tilbage.

”Det er jeg faktisk enig i. Der har jeg ikke fulgt reglerne til punkt og prikke,” siger han.

I seks af de otte tilfælde er der enten gået otte eller ni måneder mellem bevillingerne. Men i to af tilfældene er der kun gået to måneder imellem, at Lars Lindskov har bevilget 15.000 kroner til et medlem. [quote:3]

”De to tilfælde irriterer mig grusomt. Der har jeg simpelthen lavet to oplagte fejl. Men resten synes jeg ikke er kritisabelt. Der har jeg nok bare været for flink, og det er jo kommet medlemmerne til gode. Det er ikke gået ud over nogen, så det har jeg det fint med,” siger Lars Lindskov.

Han fortæller, at der stort set ikke er nogen, der får afslag på deres ansøgninger. Det er kun sket enkelte gange, hvor reglerne for at søge ikke har været opfyldt.

”Så der er jo ikke noget, der er gået fra nogen,” siger han.

Men synes du så, det er i orden at udbetale midler imod reglerne?

”Ja, det gør jeg. For jeg synes, det er reglerne, der er rigide,” siger Lars Lindskov. 

”Det er da vanvittigt”

Men for Johnny Frederiksen er det i høj grad kritisabelt, at Pressefotografforbundets formand nu erkender, at han i mindst otte tilfælde inden for 12 måneder har bevilget penge imod reglerne.

”Det er da fuldstændigt vanvittigt. Det er jeg virkelig rystet over. Jeg havde faktisk håbet, at der ikke var noget at komme efter. Bare ét tilfælde er for meget, når der er én mand, der sidder og gør det. Derfor synes jeg, at otte tilfælde er fuldstændigt vanvittigt. Og hvad gør vi ved det nu? Skal folk betale tilbage, eller hvem hæfter for det? Hvem har det ansvar, når resten af bestyrelsen ikke må få de informationer?” spørger han.

Men det er jo kommet medlemmerne til gode. Kan han ikke have ret i det? [quote:4]

”Nej, det kan han ikke, når han sidder ene og alene og skalter og valter med de her penge. Så er tillid godt, men kontrol er bedre. Tilliden er der jo ikke, når manden ikke vil fortælle, hvad der sker. Det er derfor, vi er nogle, som godt vil lave kontrol på det,” siger Johnny Frederiksen.

Men Lars Lindskov fortæller, at han stort set aldrig giver afslag – dem, der søger, får. Så hvad er egentlig problemet? Hvem er det her gået ud over?

”Problemet er, at han sidder og opererer med så store pengebeløb, og der ikke er andre i bestyrelsen, der kender til det. På trods af at vi har bedt om at få indblik i det, og på trods af at jeg faktisk er demokratisk valgt af vores generalforsamling til at skulle have styr på det her. Det er da et kæmpestort problem.”

Men er det også et problem for medlemmerne?

”Ja, det er et kæmpe problem, at der ikke er gennemskuelighed i, hvem der får udbetalt. Og det er da blevet et gigantisk problem nu, hvor det viser sig, at han rent faktisk har indrømmet otte af tilfældene,” siger Johnny Frederiksen.

Han håber, at Pressefotografforbundets nye bestyrelse vil rydde op i sagen. Og han mener, at Lars Lindskov bør stå til ansvar for bevillingerne imod reglerne.  [quote:5]

”Det er jo mega lortet for mig at sige, at medlemmerne skal betale pengene tilbage. Men i den optimale situation skal pengene da betales tilbage. Og hvis ikke medlemmerne skal, så peger pilen jo på Lars Lindskov,” siger Johnny Frederiksen.

Ændringer på vej 

Lars Lindskov fortæller, at det allerede på generalforsamlingen i forrige uge blev besluttet, at der fremover skal være tre personer involveret i behandling af ansøgninger og uddeling af ophavsretsmidler.

Derudover vil han også foreslå, at reglerne bliver lavet om, så det fremover bliver én gang pr. kalenderår – og ikke nødvendigvis med 12 måneders mellemrum – at medlemmerne kan søge og få ophavsretsmidler. 

”Én gang pr. kalenderår synes jeg er mere smidigt for medlemmerne, og mere håndterbart. Så det vil jeg foreslå. Jeg vil ikke hverken byde mig selv eller medlemmerne, at der skal være uro omkring de her ting. Så det bliver lavet om,” siger han. [quote:6]

Det undrer mig, at det er mig og ikke dig, der har lavet den her udredning. Når der nu har været så stor uro, og du blev beskyldt på generalforsamlingen for at have lavet 27 urigtige udbetalinger. Kan du følge det?

”Det kan jeg godt. Men for at være helt ærlig så klaskede jeg sammen med influenza lørdag aften. Og jeg har ligget i sengen det meste af tiden siden. Jeg ville have lavet den til vores bestyrelsesmøde torsdag under alle omstændigheder. Jeg har bare ligget totalt underdrejet,” forklarer Lars Lindskov.

I den optimale situation skal de penge da betales tilbage, mener Johnny Frederiksen. Vil de blive det?

”Nej, det da ved Gud de ikke vil. Hvorfor skulle de det? Der går jo bare noget længere tid, inden folk kan få igen i de to tilfælde, hvor jeg har lavet en fejl,” siger Lars Lindskov. 

 

For gennemsigtighedens skyld skal det oplyses, at denne artikels skribent er kæreste med en fotograf, der tidligere har modtaget penge fra Ophavsretsfonden

Kommentarer
38
Hans Sørensen
19.11.18 08:11
For en formand, der har valgt
For en formand, der har valgt at sidde alene med opgaven og årligt modtager en fuldgod løn betalt af medlemmerne, er det skræmmende, at han tilsyneladende digter sine helt egne regler, fordi de politisk besluttede regler er "for rigide". I det hele taget er det et mærkværdigt set up, hvor det alene er en person, der tildeler midler. LL stiller sig selv i en meget, meget sårbar situation, og det kan virkelig undre, at en generalforsamling kan bakke op om det. Jeg er i tvivl, om PF kan holde til at have LL siddende - og om DJ kan?
Fremhævet af Journalisten
Martin Kirchgässner
19.11.18 08:25
Burde dette ikke være kommet
Burde dette ikke være kommet frem inden formandsvalget?
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
19.11.18 08:59
I enhver anden fagforening
I enhver anden fagforening ville vi have kaldt dette en topskandale. Lars Lindskov er heldig med at han er en af vennerne: 'Der har jeg simpelthen lavet to oplagte fejl. Men resten synes jeg ikke er kritisabelt. Der har jeg nok bare været for flink.' Men synes du så, det er i orden at udbetale midler imod reglerne? 'Ja, det gør jeg. For jeg synes, det er reglerne, der er rigide.'
Fremhævet af Journalisten
Nicolai Brix
19.11.18 09:05
Det er en rystende
Det er en rystende tilsidesættelse af regler. Og manglede erkendelse af at have fejlet. Det er egenrådighed af rang. Jeg er rystet. Jeg har på ingen måde tillid til LL og jeg afventer den nye bestyrelses udmelding omkring dette.
Fremhævet af Journalisten
Niels Åge Skovbo
19.11.18 09:11
Dette her er en alvorlig sag.
Dette her er en alvorlig sag.

Ikke blot er der 8 medlemmer af PF der uberettiget har fået udbetalt 120.000,- kr af fælles efteruddannelses kasse. (Det er mange penge, som vi bla. kunne have arr. utallige gode Boost kurser for).

Det er mere en sag om at lyve over for medlemmerne af PF, på netop overstået generalforsamling.

Lars Lindskov blev direkte spurgt til hvorfor han IKKE ville fremlægge regnskab til Johnny Frederiksen omkring disse kritikpunkter for ulovlig tildeling af efterudd.

Hertil svarede Lars Lindskov, at Johnny Fredriksen havde fået de væsentligste informationer for længst, og han citat: ”jeg bliver ærlig talt lidt træt” når jeg får en mail fra Johnny søndag aften og han beder om et svar mandag morgen….”

Lars Lindskov fortæller intet om, at han har fået adskillige henvendelse i samme sag fra flere best. medlemmer i måneder op til GF.

Sagen om de ulovlige udbetalinger var hovedtema i netop formandsvalget, og flere best. medlemmer brugte udtrykket ”Johnny går efter manden og ikke bolden….” flere efterlod det klare udtryk, at Johnny Frederiksen var en kværulant, hvilket sikkert har været afgørende for formandsvalget.

Nu viser det sig så, at Johnny Frederiksen havde ret. Han havde 100 % ret i, at Lars Lindskov ikke havde rent mel i posen og formandens forsikringer om, at der IKKE var sket fejl ligeledes også var løgn.

Direkte adspurgt svarede LL nemlig, at alt var sket efter ”reglerne” og Johnny var helt gal på den.

Nogle vil mene at LL bevidst havde villet holde regnskabet hemmeligt, idet han godt vidst der var ”ugler i mosen”.

Om ikke andet, så står vi nu tilbage i PF med en formand, som i to tilfælde har løjet over for generalforsamlingen og spørgsmålet er så, om vi kan være tilfredse med det, eller bestyrelsen i PF skal tager initiativ til et ekstra-ordinær generalforsamling for, at vælge ny formand. En formand må under INGEN omstændigheder fortælle usandheder på en generalforsamling.

Nuvel, så er sagen jo den, at samtlige medlemmer af bestyrelsen er 100 % Lars Lindskov støtter, hvad de hver og én fortalte på generalforsamlingen. De troede mere på Lars Lindskov end de troede på Johnny Frederiksen.

Hvad gør bestyrelsen så nu ? Skal de stadig udvise tillid til Lars Lindskov, eller må de erkende, at de er blevet snøreret af Lars Lindskov og har troet på ham og de urigtigheder han har sagt.

Det er nu bestyrelsen skal træde i karakter, bliver der ikke taget hånd om denne uheldige situation, vil vi være mange det mister tilliden til det PF som vi alle holder af.

Jeg kopiere lige en ”timeline” af forløbet med henvendelse til Lars Lindskov vedr. de utallige rykkere omkring ophavsretsmidlerne.:

Timeline i sagen om Lars Lindskovs håndtering af ophavsretsfondsmidler, for Pressefotografforbundet:

12. november 2017: Bestyrelsesmøde i Pressefotografforbundet på Nyborg Strand. Fordelingen af midlerne blev drøftet. Enighed om, at der fremadrettet vil være et maksimum på 15.000 kr. til uddannelser hos Mediernes efteruddannelse, og at der stadig skal gå min. et år, før man kan søge igen, fra at man tidligere har fået bevilget fra fonden. Ordene stammer fra referatet.

13. november 2017: Johnny Frederiksen vælges til Ophavsrestsfondens bestyrelse på Pressefotografforbundets generalforsamling på Nyborg Strand. Efterfølgende spørger Johnny Frederiksen, Lars Lindskov om et overblik over hvem der har søgt, hvem der har fået, og hvem der har fået afslag.

8. januar 2018: Under dommerdagene til Årets Pressefoto rykker Johnny Frederiksen, Lars Lindskov for indsigt i ovennævnte udbetalinger.

17. januar 2018, kl. 08:48: Johnny Frederiksen rykker Lars Lindskov på mail, sendt C.c. til bestyrelsen.

18. januar 2018, kl. 09:49: Lover Lars Lindskov via mail, også C.c. bestyrelsen, at han vil sende listen efter 1. februar, når ansøgningsrunden er færdig.

18. januar 2018, kl. 10:24: Næstformand Flemming Hansen svarer Lars Lindskovs mail med: Det er bare underligt når det fremgår at det er bestyrelsen der har behandlet og godkendt ansøgningerne og virkeligheden er at vi andre ikke aner hvem der har søgt og til hvad. Denne mail er også C.c. til bestyrelsen.

18. januar 2018, kl. 15:30: Johnny Frederiksen erklærer sig enig med Flemming Hansen i en mail, ligeledes sendt C.c. til bestyrelsen. Han gentager at han vil have indsigt i hvad PF bruger ophavsretspenge til, og stadfæster det med at han er valgt af PF-medlemmerne til ophavsretsfondens bestyrelse. Han tilføjer samtidig at det er sundt hvis hele bestyrelsen har den indsigt.

30. januar 2018: Til bestyrelsesmødet i Pressefotografforbundet, beder Johnny Frederiksen endnu engang om overblik og lister over ophavsretsfondens bevillinger, og understøtter endnu engang sin påstand med at han er valgt af PFs medlemmer til ophavsretsfonden.

2. marts 2018: Rykker Johnny Frederiksen, Lars Lindskov for indsigten, i forbindelse med åbningen af Årets Pressefoto.

4. april 2018: Til et bestyrelsesmøde i ophavsretsfondens bestyrelse, spørger Johnny Frederiksen, Stefan Andersen om det ikke er muligt at få en oversigt over hvem der har søgt, hvem der har fået, og hvem der har fået afslag på ophavsretsmidler i PF. Det bekræfter Stefan at der er mulighed for, og Johnny Frederiksen beder derfor Lars Lindskov om at tilslutte sig denne aftale.

6. april 2018: Johnny Frederiksen modtager Ophavsretsfondens Årsrapport fra 2017, fra RI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. I denne rapport er der ingen beskrivelse af hvordan håndteringen af udbetalinger foregår, i div. grupper og kredse.

28. maj 2018: Efter et halvt år uden mulighed for at få indsigt i Lars Lindskovs håndtering og uddeling af ophavsretsfondsmidler, er Johnny Frederiksens tålmodighed opbrugt. Kl. 10:35 kontakter han Stefan Andersen på mail C.c. til Lars Lindskov og pressefotografforbundets bestyrelse. Og udbeder sig igen en liste, ellers vil han bede ophavsretsfonden om et ekstraordinært bestyrelsesmøde, for at få problemet løst.

28. maj 2018: Svarer PFs kasserer Nils Meilvang alle på mailen med ordene: ”Det må da kunne lade sig gøre…?”

28. maj 2018: Lars lindskov svarer bestyrelsen: ”Det kan det selvfølgelig også og det fortalte jeg også på det seneste bestyrelsesmøde”.28. maj 2018, kl. 13:51: Fremsender Stefan Andersen et excel-ark der dækker tildelte midler i perioden 1/5 2017 til 28/5-2008, i mailen som er sendt til hele bestyrelsen, skriver han, at han ikke har kendskab til hvem der har søgt og hvem der har fået afslag, men kun hvem der har modtaget midler.

21. juni 2018: Afholder PF det sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien, her opfordre Johnny Frederiksen, Lars Lindskov i at opdaterer det Excel-ark som blev sendt ud af Stefan Andersen, det bekræfter Lars Lindskov at han vil få gjort efter august udbetalingerne, Johnny Frederiksen, efterlyser også en tilføjelse af udbetalinger før 1/5 2017, så det endnu nemmere at gennemskue gengangere, der har fået midler oftere end en gang om året. I referatet indskrives: ”Stefan Andersen, DJ sender fremover oversigt over hvilke medlemmer, der har modtaget støtte.”

16. august 2018: er første bestyrelsesmøde efter sommerferien, det bliver afholdt i Aalborg, der var eneste emne ved punktet ophavsret, at to af ansøgerne i august-puljen, har søgt midler med tilbagevirkende kraft. Johnny Frederiksen efterlyser endnu engang en opdatering af Stefan Andersens liste, som blevet lovet ved sidste bestyrelsesmøde 21. juni 2018.

20. september 20018: Bestyrelsesmøde i Pressefotografforbundet, der foregår lidt anderledes en normalt, da Johnny Frederiksen har meldt sit kandidatur til formandsposten ved næste generalforsamling. Johnny Frederiksen spørger om der er kommet nogen ansøgninger til ophavsretsfonden, Lars Lindskov svarer, en enkelt eller to, ingen navne eller formål for ansøgninger nævnes.

9. oktober 2018: Lars Lindskov udsender PFs regnskab på mail til bestyrelsen, så Johnny Frederiksen, kan sende det ud med et rettidigt nyhedsbrev optil generalforsamlingen 8. november. Her er intet regnskab der omhandler ophavsretsfonden, og ingen oplysninger om nye ansøgninger, bevillinger og afslag til ophavsretsfonden.

10. oktober 2018: Flemming Hansen har en del kommentarer og bemærkninger til regnskab, som han sender til bestyrelsen på mail kl. 16:30. Han efterlyser også regnskabet over forbruget af ophavsretsfondsmidler.

16. oktober 2018: Rykker Johnny Frederiksen for de spørgsmål som Flemming Hansen har fremsendt 10. oktober omkring regnskabet.

17. oktober 2018, kl. 21:14: Rykker Flemming Hansen igen for svar på de spørgsmål han har stillet til regnskabet. Det samme gør Johnny Frederiksen kl. 21:47.

25. oktober 2018: På Pressefotografforbundets bestyrelsesmøde, stiller Flemming Hansen igen spørgsmål til regnskabet, og efterlyser endnu engang regnskabet for PFs brug af ophavsretsfondsmidler, Lars Lindskov kigger på sin computer og siger at han har det, Johnny Frederiksen spørger om han vil sende det til bestyrelsen, og især ham, da han jo er medlemmernes repræsentant i ophavsretsfonden. Johnny Frederiksen spørger også efter opdateret dokumentation for hvem der har søgt, hvem der har modtaget, og hvem der har fået afslag på ophavsretsfondsmidler. Begge dele uden held.

28. oktober 2018, kl. 15:36: Efterlyser Johnny Frederiksen på mail C.c. bestyrelsen en opdatering af Excel-arket fra 28. maj, altså fem måneder før, for at få et indblik i hvem der efterfølgende har fået udbetalt midler fra ophavsretsfonden. Samtidig rykker han for regnskabet fra ophavsretsfonden, som Lars Lindskov havde lovet at sende ud efter bestyrelsesmødet torsdag d. 25. oktober. Efter en gennemgang af det gamle Excel-ark har Johnny Frederiksen nogle forespørgsler til navngivende personer, der har fået mere end aftalt og flere gange end aftalt på et år.

29. oktober 2018 kl. 15:17: Efterlyser Johnny Frederiksen igen et svar på mail C.c. bestyrelsen, jævnfør mailen dagen før. Og tilføjer om Lars Lindskov ikke vil give oplysningerne, eller han ikke har tid.

29. oktober 2018 kl. 15:25: Svarer suppleant Lars Horn: ”Rolig nu Johnny, Der skal nok komme svar, det skal jo lige undersøges”.

29. oktober 2018 kl. 15:26: Svarer Lars Lindskov: ”Jeg har ikke haft tid og tjekker detaljerne i morgen”.

30. oktober 2018 kl. 20:31: Svarer Cæciliie Pedersen, Lars Lindskovs mail med: ”Hej Lars, er der yderligere svar på dette?”

31. oktober 2018 kl. 12:49: Rykker Johnny Frederiksen igen Lars Lindskov på mail C.c. bestyrelsen i Pressefotografforbundet, og spørger om han skal efterlyse oplysninger om udbetalinger i ophavsretsfondens bestyrelse og DJs regnskabsafdeling.

31. oktober 2018 kl. 13:44: Svarer Lars Lindskov: ”Det gør du bare Johnny”

31. oktober 2018 kl. 14:58: Skriver Johnny Frederiksen en mail til ophavsretsfondens bestyrelse, og efterlyser et opdateret indblik i brugen af ophavsretsfondsmidler, samt regnskabet for Pressefotografforbundets forbrug i ophavsretsfondens kasser.

31. oktober 2018 kl. 15:50: Skriver Lars Lindskov et svar til hele bestyrelsen i ophavsretsfondens bestyrelse, og beklager at Johnny Frederiksen har henvendt sig, og påstår i mailen at pressefotografforbundets bestyrelse var enige om at han skulle behandle ansøgninger til fonden alene, det er har jo alt mulig dokumentation for at det ikke passer. Efterfølgende sender Lars Lindskov mailen videre til Pressefotografforbundets bestyrelse.

31. oktober 2018 kl. 16:31: Skriver Flemming Hansen en mail til bestyrelsen hvor han bl.a. skriver: ”Det oplagte spørgsmål er jo, hvorfor bestyrelsen ikke må se regnskabet for ophavsretsfonden før generalforsamlingen”

31. oktober 2018 kl. 17:02: Skriver forbundsformand Lars Werge, at Johnny Frederiksen, skal tage direkte kontakt til forbundets direktør Linda Garlov, med anmodningen, som hun naturligvis vil efterkomme.

31. oktober 2018 kl. 17:31: Anmoder Johnny Frederiksen, Linda Garlov om regnskabet for ophavsretsfonden. Linda Garlov svarer kl. 19:26, at hun vil vende tilbage dagen efter.
1. november 2018 kl. 14:45: Sender Linda Garlov regnskabet for ophavsretsfonden.

8. november 2018: Konfronterer Johnny Frederiksen, Lars Lindskov på Pressefotografforbundets generalforsamling, om de 27 tilfælde fra maj 2017 til maj 2018, hvor der ifølge Excel-arket fra Stefan Andersen i Dansk Journalistforbund, er udbetalt for mange gange til samme person, da der ikke er gået et år imellem, og hvor der er udbetalt mere end 15.000 om året til flere på listen.
Fremhævet af Journalisten
Jacob Skou, journalist
19.11.18 09:43
Jeg kender intet til PF, og
Jeg kender intet til PF, og har ikke fulgt debatten. Men dette ligner da en skandale. Jeg vil gerne spørge, er Lars Lindskov også en magtfuld person i Journalistforbundet? For så er det da en sag for vores hovedbestyrelse, om dette ikke skal have konsekvenser?

En ting er ikke og overholde reglerne, noget andet er at være ligeglad med at blive taget.

Med venlig hilsen
Fremhævet af Journalisten
Anonymous
19.11.18 10:07
Det er en skandale , og det
Det er en skandale , og det er en KÆMPE skandale at Lars Lindskov har stået på talerstolen på generalforsamlingen og løjet for medlemmerne .
Det er ikke Lars' kasse som han personligt kan dele ud af.
reglerne skal følges også selv om Lars syntes at de er firkantede.
Jeg mener ikke at vi som medlemmer kan sidde og se på dette svigt uden at gøre noget .
Og jeg mener at DJ bør gå ind i sagen og kigge på om de kan leve med det.
Det ville jo ha haft en afgørende betydning for formandsvalget hvis folk vidste at LL løj for åben mikrofon .
Jeg mener der bør indkaldes til ekstraordinær generalforsamling .
Fremhævet af Journalisten
Lars Møller
19.11.18 10:24
Godt indlæg, Niels Åge Skovbo
Godt indlæg, Niels Åge Skovbo, jeg er fuldstændig enig i alt hvad du skriver. Jeg venter meget spændt på PF bestyrelsens reaktion men i den grad også på hvad DJ vil gøre. Det er jo fuldstændig uacceptabelt hvad der er foregået.
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
19.11.18 10:59
@Kerstin

@Kerstin

Kravet lyder: ”Enighed om, at der fremadrettet vil være et maksimum på 15.000 kr. til uddannelser hos Mediernes Efteruddannelse, og at der stadig skal gå min. et år, før man kan søge igen, fra at man tidligere har fået bevilget fra fonden.”

Oversat til jævnt dansk kan et medlem maksimalt få 15.000 kr. i støtte til en uddannelse hos PU.

Er der eksempler på at nogle medlemmer har fået dobbeltbevilling til uddannelse hos PU?

Alternativt er hele artiklen og opstandelsen jo et gedignt falsum. I har ikke bragt ét eneste eksempel på at et medlem har fået 2 bevillinger hos PU.

Eller?
Fremhævet af Journalisten
Lars Aarø.
19.11.18 12:38
Jeg har med meget stor undren
Jeg har med meget stor undren læst artiklen i Journalisten. Fotoformand erkender: Otte fotografer har fået penge i strid med reglerne, hvor Lars Lindskov siger, at der stort set ikke er nogle, der får afslag på deres ansøgninger. Det er kun sket enkelte gange, hvor reglerne for at søge ikke har været opfyldt.

”Så der er jo ikke noget, der er gået fra nogen,” siger Lars Lindskov.

Men synes du så, det er i orden at udbetale midler imod reglerne?

”Ja, det gør jeg. For jeg synes, det er reglerne, der er rigide,” siger Lars Lindskov til Journalisten.

Men på generalforsamlingen 08.11. oplyste Lars Lindskov på talerstolen, at der måske var en enkelt smutter. Men nu viser det sig, at der er der tale om otte forhold i 2017. Og nogle har åbenbart ikke fået fordi, de ikke har opfyldt reglerne, det siger Lars Lindskov til Journalisten.
Og så er der andre, der har modtaget stik mod reglerne. Lars Lindskov siger til Journalisten, at han finder reglerne for rigide, og han derfor vælger at fastsætte sit eget regelsæt efter forgodtbefindende.

De modsætninger giver overhovedet ingen mening for mig.

Er dette forhold ikke yders kritisabelt ? Hvad siger bestyrelsen til dette forhold ?
Er generalforsamlingen blevet korrekt oplyst d.08.11.2018
Hvad kunne Ophavsretsfonden mene om denne sag ?

Med venlig hilsen Lars Aarø.Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
19.11.18 13:14
@Lars Aarø,

@Lars Aarø,

Lars Lindskov udtrykker sig jo bare i frisprog.

Sagen er jo at reglerne ikke på nogen meningsfuld måde er brudt. Der er ikke nogen klager fra nogen medlemmer (tell nr. 1 på at der ikke er noget at komme efter).

Når Lars Lindskov svarer så er det jo på journalistens oversættelse af reglerne og ikke de faktiske regler. I henhold til de faktiske regler er der ikke sket noget som helst kontroversielt.

@Kerstin: Du skylder svar på om nogen, ifølge jeres oplysninger, har fået 15 eller mere til intern efteruddanelse via PU. Mærkeligt du ikke bare svare for et nej vil jo debunke historien fuldstændigt.
Fremhævet af Journalisten
Anita Corpas
19.11.18 13:28
Hermed stilles
Hermed stilles mistillidsvotum til formanden og bestyrelsen i PF med forlangende om, at der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få valgt en ny formand og en ny bestyrelse for Pressefotografforbundet.

Den nuværende formand for Pressefotografforbundet forsikrede på årets generalforsamling i PF gentagne gange, at der ikke er foretaget dobbelte bevillinger fra ophavsretsfonden indenfor samme år.

”Der er ikke noget at komme efter”, sagde Lars Lindskov, og forsikrede, at der hverken er rod med udbetalingerne af ophavsretsmidler eller noget i vejen med den måde, som gruppen har forvaltet og brugt de kollektive midler på.

Nu viser det sig imidlertid, at det ikke er sandt. Der er noget at komme efter.
Fagbladet Journalisten har afdækket, at der er i mindst 8 tilfælde er bevilliget dobbelte udbetalinger – med helt ned til blot få måneders mellemrum.

Og det til trods for, Johnny Frederiksen i løbet af det forgangne år hele 15 gange skriver til formanden for PF og efterlyser indsigt i, hvem der har fået ophavsretsmidler, og hvorfor og hvornår pengene er udbetalt.

Formanden nægter imidlertid at udlevere den dokumentation, som Johnny Frederiksen – i øvrigt i sin egenskab af bestyrelsesmedlem af Ophavsretsfonden beder om.

Det er beskæmmende, at der i vores eget forbund skal agtindsigt til for at afdække de svar, som medlemmerne – og især bestyrelsesmedlemmer har krav på at få at vide.

Konsekvensen er, at forsamlingen umiddelbart har valgt formand og ny bestyrelse for PF på et meget forkert og vildledt grundlag.

Det betyder, at Lars Lindeskov ikke blot synes at have omgået sandheden overfor sin egen bestyrelse, overfor medlemmerne – men at han også direkte adspurgt - misinformerede PF’s øverste myndighed; Generalforsamlingen velvidende, at reglerne i mindst 8 tilfælde var brudt.

Udover mistillidsvotum og krav om en ekstraordinær generalforsamling vil jeg samtidig opfordre Dansk Journalistforbund (DJ) til at overveje, hvorvidt der kan sidde repræsentanter i forbundets Hovedbestyrelse, der misinformerer sine medlemmer og som beviseligt tilsidesætter vedtagne regler for i stedet at agere efter sine egne.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
19.11.18 13:29
Kære Christian Vangsø Bentsen
Kære Christian Vangsø Bentsen

Artiklen her redegør for, hvordan mindst otte medlemmer af Pressefotogafforbundet mere end én gang inden for 12 måneder (fra maj ’17 til maj ’18) har fået bevilget 15.000 kroner i ophavsretsmidler til et personligt projekt. Det er i strid med reglerne, og det erkender formand Lars Lindskov.

Reglerne for at modtage støtte til projekter fremgår af ansøgningsskemaet på den side, som vi linker til her https://journalistforbundet.dk/pressefotografforbundet/pf-ophavsret og i begyndelsen af artiklen. Her står: ”Det enkelte medlem kan tidligst søge en ny bevilling et år efter sidste bevilling.” Og bevillingerne er ”á maksimalt 15.000 kroner”.

Vi har ikke specifikt undersøgt, om der så derudover også er medlemmer, der i perioden fra maj ’17 til '18 har fået mere end én bevilling til kurser på Mediernes Efteruddannelse. Det er derfor, vi skriver ”mindst otte” fotografer, der har fået penge i strid med reglerne.

Uanset hvad kommer støtten til både personlige projekter og til kurser på Mediernes Efteruddannelse fra Ophavsretsfonden. Og som det fremgår af referatet fra PF’s bestyrelsesmøde 12. november 2017 skal der gå ”min. et år, før man kan søge igen, fra at man tidligere har fået bevilget fra fonden”.

Mange venlige hilsner
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
19.11.18 13:48
Øjvind: Det er jo ikke
Øjvind: Det er jo ikke rigtigt hvad du skriver. Se nedenfor.

https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/OHF-ansoegningsskema_pf-2018.doc

Ar jeres artikel fremgår det at:
”Enighed om, at der fremadrettet vil være et maksimum på 15.000 kr. til uddannelser hos Mediernes Efteruddannelse, og at der stadig skal gå min. et år, før man kan søge igen, fra at man tidligere har fået bevilget fra fonden.”

I er ikke kommet med et eksempel på at den regel er overtrådt.

Ifølge ansøgningsskemaet gælder følgende:
Hvad kan man søge om støtte til?

Iflg. Dansk Journalistforbunds Ophavsretsfonds vedtægter kan der ansøges om støtte til følgende formål: Efteruddannelse, forskning og studierejse/orlov.

Bevillinger dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste, repræsentationsudgifter (gaver), børnepasning, filmmaterialer, leje af udstyr etc. Der udbetales ikke diæter. Ophavsretsfonden foretager indberetning til skattevæsenet. Der følger en skattevejledning med, når det bevilgede beløb udbetales.

Ansøgte projekter må ikke være profitskabende.

Der kan altså ikke søges støtte til reportagerejser eller til konkret indsamling af materiale, der skal bruges direkte i en bog, film eller lignende.

Der må gerne søges om penge til et research-projekt, hvor det efterfølgende økonomiske udbytte er usikkert. Kurser, seminarer, studierejser, efteruddannelsesforløb og sprogkurser er blandt de projekter, der kan søges til. Forudsætningen er, at ansøgningen er gennemarbejdet og projektet seriøst.

Der er ikke angivet noget om det skal tilkøbes gennem PU.

Uden at overdrive så er jeres dækning semi-løgnagtig. Der står jo ikke noget om at i "kun" må give penge internt. Det ville i øvrigt være ulovligt... Det er bare besluttet på et møde at max 15 pr. ansøger må gå internt til PU.

Kan du vitterligt ikke se der er et gigantisk problem med jeres dækning?
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
19.11.18 14:10
On Topic:

On Topic:

Reglen om at der "ikke (kan) søges støtte til reportagerejser eller til konkret indsamling af materiale, der skal bruges direkte i en bog, film eller lignende.

Er jo rigid - som Lindskov anfører.

Og uanset i varedeklarer et kæresteforhold så er det bare en no-brainer IKKE at sætte en på der rent faktisk har de facto aktier i dækningen.

Og jeg er overbevist om at jeg engang skrev til Kerstin at hun er badass sej. Havde jeg ikke haft kæreste og 3 børn havde jeg måske stalket hende og fået bank af fotografkæresten eller meldt til politiet. Hun er totalt sej.

Så hvorfor sætter du hende til at dække den sag? Det kaldes redaktionelt svigt. Ikk?

I jeres dækning er der NUL skriver 0 jurister der vurderer lødigheden af Lindskovs dispositioner. Det ville ellers have være normalt lige at få Vibeke eller en anden til at sige det rigtige. Men ingen spørges.

ALT stinker. Og det er selvfølgelig tarveligt at sige men det gør det altså. Fagforeningssladder trives bedst mellem mennesker og ikke i plenum. Det er en gammel regel.
Fremhævet af Journalisten
Anonymous
19.11.18 14:23
Jeg er enig med Anita.

Jeg er enig med Anita.
Der må indkaldes til ekstraordinær generalforsamling .
Jeg stiller også hermed et mistillidsvotum til bestyrelsen ! .

Bh. Thomas
Fremhævet af Journalisten
Mikael Hjuler
19.11.18 16:04
Det ser ud som om der skal
Det ser ud som om der skal gøres noget mere reklame for ophavsretsmidlerne i PF når der ikke er ansøgere der får afslag, det lyder fuldstændigt forkert set i forhold til Flg`s kasser hvor der er massiv søgning.
Lars Lindskovs forslag om kun at ville dele ud af midlerne en gang om året er da helt ude i hampen, minimum må være forår og efterår når de ny kurser bliver udbudt, vi skal da ikke skære ned på mulighederne når kassen åbenbart bugner med penge.

Fremhævet af Journalisten
Flemming Hansen
19.11.18 17:05
Christian Vangsø Bentsen

Christian Vangsø Bentsen
På den liste som hele den tidligere bestyrelse har set og som Journalisten har set, er der 27 personer der har fået udbetalt mere en 15000 på et år. Af dem er der 15 personer der har fået udbetalt to portioner, der tilsammen er langt over de 15000 og i de fleste tilfælde er 2x15000. Ud af de 15 tilfælde har Lars Lindskov med rette erkendt fejl i 8 tilfælde, så jeg fatter ikke at du kan insistere på at der ikke er sket fejl.
Når Journalisten tager forbehold på at det er mindst 8 tilfælde, skyldes det at Lars Lindskov har haft mulighed for at bortforklare resten uden at det er blevet undersøgt i bund. Oversigten over udbetalinger er nemlig yderst mangelfuld, hvad angår beskrivelse af det bevillingen er givet til.
For at fremlægge eksempler, som du efterspørger, skal man hænge medlemmer ud med navns nævnelse og det vil vi ikke.
Reglerne for at søge og modtage tilskud er ikke ændret i flere år, men konfirmeret på et bestyrelsesmøde i efteråret (jvf. den timeline der er lagt ud). Hvis Lars Lindskov synes reglerne har været for rigide, har han haft al mulighed for at rejse en diskussion, om at få dem ændret. Det er sådan demokratiet fungerer, ikke at man enerådig beslutter at se stort på reglerne og udbetale for forgodtbefindende.
Det største problem i denne sag, set fra min stol, er at Lars Lindskov har forhindret bestyrelsen i at få indsigt trods utallige forespørgsler. Dertil har han løjet for både bestyrelsen og generalforsamlingen og ikke mindst forsøgt at få sin modkandidat i formandskampen til at se latterlig ud, ved at hævde at han var både urimelig og helt ude i skoven med sine efterspørgsler.
Det viste sig at Johnny havde ret og her kan jeg kun tilføje desværre.
Fremhævet af Journalisten
Flemming Hansen
19.11.18 17:10
Og så vil jeg gerne tilføje,
Og så vil jeg gerne tilføje, at hvis vi er tvunget til at bruge flere OHF midler det kommende år, så skal det ikke ske ved at lette på reglerne eller hæve beløbet, men ved at lave mere kendskab til midlerne blandt medlemmerne, så flere får glæde af midlerne.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
19.11.18 17:18
Kære Christian Vangsø Bentsen
Kære Christian Vangsø Bentsen

Alle kilder i artiklen er enige om, at PFs egne interne spilleregler i de udpegede tilfælde er tilsidesat. Det fremgår af artiklen. Ændrer det sig, så undersøger vi det.

Mvh
Fremhævet af Journalisten
Søren Steffen
19.11.18 17:29
Må jeg som en af de uønskede
Må jeg som en af de uønskede pensionister have lov til sådan helt uskyldigt spørge - hvor mange Boost kurser er aflyst pga den ukorrekte behandling af kursusmidler?
Er det Rorgængeren der bevidst har forfalsket ansøgningsskemaerne eller har 8 medlemmer opgivet bevidst urigtige oplysninger i oplysningsskemaet?
Som citat fra ansøgningsskema:
Jeg har tidligere modtaget støtte fra PF`s studiestøtteordninger:

​Ja ☐​Nej ☐​Hvis Ja - Hvornår?

Citat slut.

Citat fra journalisten:Tjekker du altid, hvornår et medlem, der søger en bevilling, sidst har søgt, FØR du tager stilling til, om det ansøgte beløb skal bevilges?

”Ja, det gør jeg. Og når de ansøger, skal de også skrive, hvornår de sidst har fået,” slår han fast.
—-
Vil de pågældende fotografer blive tvunget med bål og brand til at tilbagebetale og anmeldt som simple forbrydere?

Man kunne måske set udefra synes at det ligner mere en personfniddersag end en skandale om magtbrynde og svindel med betroede midler.

Det kan ikke ophidse mig, men jeg er jo også en af disse savlende oldinge der ikke burde have stemmeret. De næste der står for skud er vel kvindelige medlemmer over den fødedygtige alder og så kan vi vel bare vente på at de rødhårede bliver prügelknaben.
Jeg trækker mig bukkende tilbage.
Fremhævet af Journalisten
Lars Aarø
19.11.18 18:16
Søren Steffen.

Søren Steffen.
Synes du det er i orden, at gradbøje reglerne efter forgodt-befindende? Bør man ikke som formand for PF være ærlig og tale sandt over for alle?!

Med venlig hilsen
Lars Aarø
Fremhævet af Journalisten
Flemming Hansen
19.11.18 20:59
Søren Steffen

Søren Steffen
Alle medlemmer har selvfølgelig tale og stemmeret i PF og sådan skal det også være.
Det er klart at det ikke kun er Lars Lindskov der har gradbøjet nogle ifølge ham rigide regler eller ikke tjekket ordentlig, hvilket ikke er så svært, da han jo bare skal have oversigten over de sidste tre kvartaler liggende. Der er også nogle medlemmer der har “glemt” hvornår de sidst har søgt eller taget chancen eller fået af vide at de godt kan søge flere gange på et år. Vi ved det ikke, da Lars Lindskov har siddet med beslutningerne om udbetalingerne alene.
Det skulle vi i bestyrelsen have ændret på for længe siden og det er da også længe siden bestyrelsen besluttede at oversigten fra hver ansøgningsrunde skulle sendes til de bestyrelsesmedlemmer der ønskede det. Det er bare ikke sket. Efter at Johnny Frederiksen blev valgt til bestyrelsen i Ophavsretsfondens bestyrelse på PFs generalforsamling i 2017, krævede han indsigt i fordelingen af midlerne, med skærpet tone frem til generalforsamlingen i år.
Man kan som du vælge at kalde det personfnidder, fordi Johnny valgte at stille op mod Lars Lindskov til formand for PF, men med det antal medlemmer af den tidligere bestyrelse der har valgt at trække sig, kan man også vælge at tro på at modstanden mod den måde PF bliver ledet på af Lars Lindskov, er udbredt i både bestyrelsen og blandt medlemmerne.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
19.11.18 21:02
Søren Steffen, I pensionister
Søren Steffen, I pensionister er ikke uønskede. Jeg fik på et delegeretmødet ændret lovene, så flere af jer kunne slippe med 77 kroner i månedligt kontingent. Det var faktisk for at holde på jer, for at lade jer slippe billigere og for at anerkende jeres faglige indsats i mange år. Men det er på tide at give de erhvervsaktive i DJ, der betaler 500 kroner eller mere om måneden i kontingent, og som er dem, der skal fylde konfliktfonden efter en konflikt, mere magt i forbundet. Og derfor må vi give jer og de studerende mindre indflydelse. Venlig hilsen fra en, der har været fagligt aktiv siden 1985 og som om ikke ret mange år også er pensionist. Og som vil acceptere, at de erhvervsaktive får mest at sige til den tid.
Fremhævet af Journalisten
Søren Steffen
19.11.18 22:19
@lars aarø

@lars aarø
Jamen, jeg spurgte bare om det er formanden der har rettet i ansøgningsskemaerne eller de 8 medlemmer der har udfyldt formularen bevidst forkert.
Det er vel ikke at gradbøje hvis man får en udfyldt formular der opfylder tidsbetingelserne for støtte.
Fremhævet af Journalisten
Henrik Petit
20.11.18 08:28
Den genvalgte formand viser
Den genvalgte formand viser med al tydelighed at hans faglige prioriteter ligger andre steder end for Pressefotografforbundet. Jeg forstår simpelthen ikke- og kan ikke acceptere hans passivitet, når både bestyrelsesmedlemmer og for den sags skyld også passive medlemmer henvender sig med konkrete spørgsmål. At der skal gå måneder før han orker at svare viser, at han enten prøver at skjule noget, og derved håber at det går i glemmebogen, eller - nok mere sandsynligt at LL ikke har overskud til at varetage hvervet som formand, da hans fokus mere er rettet på hovedbestyrelsen eller i forretningsudvalget.
LLs lemfældige håndtering af udbetalinger fra ophavsrets-midlerne, og manglende vilje til at kommunikere med bestyrelsen og medlemmerne, er blot med til at bekræfte at det er på tide at skifte formand. Ærgerligt at flere ikke gennemskuede det til generalforsamlingen (!)

Jeg støtter Anita Corpas' opfordring til bestyrelsen om at indkalde til ekstraordinær GF.
Fremhævet af Journalisten
Carsten Reenberg
20.11.18 23:16
Kære PF-kolleger

Kære PF-kolleger
Jeg har været medlem af PF i 48 år. Været medlem af PF’s bestyrelse i 9 år. Medlem af DJ’s udvalg for etablering for en pressefotografuddannelse. Da den efter 10 års kamp blev en realitet på Danmarks Journalisthøjskole i 1985, blev jeg uddannelsens første leder. Siden var jeg i 10 medlem af censorkorpset.
Dette for blot at illustrere, jeg har elsket og taget kampe for vort forbund.
Nu er jeg trist. Ked af det der i disse uger sker i mit/vores forbund.
Jeg deltog i forbundets seneste generalforsamling. Den var ikke køn at opleve.
Og siden er der kommet grimme oplysninger frem.
Fejl, der desværre ikke blev oplyst af formanden på generalforsamlingen. Den udfordrende formadskandidat har derfor ret i sin anklage.
Det er selvfølgelig alvorligt. Men ingen er åbenbart blevet snydt. Otte kolleger har fået mulighed for at efteruddanne sig på kurser for vore ophavsretsmidler. That’s all. Pengene var der. Alle kan søge disse fondsmidler. Der er blot for få der søger og ingen er derfor blevet forbigået.
Så søg efteruddannelsesmidler og gør dig selv kompetent til fremtiden!
Vi skal komme videre.
Se fremad.
Drop det grøftegravende krav om en ekstra ordinær generalforsamling.
Der er lagt større problemer i PF.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
21.11.18 11:52
Kære kolleger i DJ!

Kære kolleger i DJ!
Uanset hvordan man vender og drejer det her, så er der ikke noget godt at sige om det. Desværre! Kan den 4. statsmagts fagforbund leve med det? Næppe!

Kære pressefotografkolleger!
Jeg har den dybeste medfølelse med jer i det, I nu gennemgår. Det er ikke bare uacceptabelt. Det er uholdbart. Jeg har desværre oplevet ting og sager i FreelanceGruppens bestyrelse, der gør, at jeg synes, at I også skal bede om at få undersøgt alle udbetalinger til Lars Lindskov selv og eventuelt andre så langt tilbage i tid som muligt i alle regnskaber.

Kærlig hilsen
Ida Sønderby Rosgaard
Tidligere bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen i perioden 2014-2016
Fremhævet af Journalisten
Lars Møller
22.11.18 06:31
Jeg sidder og læser de sidste
Jeg sidder og læser de sidste to indlæg fra Carsten Reenberg og Ida Sønderby Rosgaard i denne tråd. Den ene siger pyt lad os nu kigge fremad og den anden siger undersøg alt så langt tilbage det kan lade sig gøre!
Jeg kender ikke noget til Ida Sønderby Rosgaards oplevelser i FreelanceGruppens bestyrelse men jeg er helt enig med hende når hun råder os til at få vores PF sag om ophavsrets midlerne undersøgt grundigt. Jeg er enig fordi det ikke burde kunne ske. Det burde ikke ske fordi vi har regler for hvordan tingene skal foregå. Regler der er vedtaget af medlemmerne. Regler der gælder for alle medlemmer fra menigt medlem til formand
Jeg kan egentlig godt følge Carsten Reenberg og dem der mener at vores formand bare er kommet til at lave et par fejl og givet to gange til nogle medlemmer og sagt fra GF talerstolen at der ikke er noget at komme efter og nu må vi videre. Så glemmer vi det hele og ser fremad. For det er den nemmeste løsning at bare skøjte henover og glemme det.
Jeg er helt enig med Carsten Reenberg i at der ligger meget større ting for PF at beskæftige sig med og jeg synes det er noget frygteligt rod at vi skal trækkes med den her sag.
Men der stopper vores enighed også for vi er nødt til at rydde op i det før vi kan komme videre.
Reglerne er der af en grund og de skal overholdes. Der kan ikke være nogen form for gradbøjning.
Når formanden svarer Journalisten at han synes det er i orden at udbetale penge imod reglerne fordi reglerne er for rigide så er jeg faktisk enig med ham i at reglerne virker temmelig rigide men det ændrer ikke ved at det er helt uacceptabelt som formand at bryde dem.
Argumentet med at der jo ikke er nogen der er blevet snydt eller det er jo ikke gået ud over nogen holder overhovedet heller ikke.
Hvem ved om der er nogen der blevet snydt for en bevilling før vi har undersøgt det hele og ikke kun ser på de bevillinger der er fremme i artiklen i Journalisten.
Det er helt åbenlyst at proceduren for at bevilge ophavsretsmidler skal laves om. Men det er bare for sent at komme med det nu og tro at det er nok damage control uden at kigge bagud og få ryddet op.
Derfor synes jeg det vil være på sin plads at bestyrelsen får lavet en tilbundsgående undersøgelse af udbetalingerne så langt tilbage som det overhovedet er muligt….
Jeg vil gerne vide om det har et større omfang end det der er fremme i Journalisten?
Er der måske nogen der burde have fået bevilget penge som ikke har fået det fordi reglerne ikke er fulgt?
Hvor mange tilfælde af dobbelte udbetalinger kan der ligge længere tilbage?
Hvor længe har det stået på?
Fremhævet af Journalisten
Mogens Laier
22.11.18 09:54
Det var noget af en bibel
Det var noget af en bibel herover. der er mange der har tisset på hinandens sukkermad, nogle er ramt af brødnid, men det med dobbelt udbetalinger er tildels medlemmerne der har svindlet, eller været i nød ud i et projekt. Men de penge er jo sparet, for de har ikke ret til at få ophavsretspenge det næste år. Så må der jo laves et system, så det kan blive sikkert, men det kan let findes ud af. Men det er forøvrigt en nyhed at PFer er begyndt at interesserer medlemmerne, dem ude for PF skal bare lukke skingerkassen i.Vi skal jo også ha et nyt bestyrelsesmedlem i ophavsretfonden, god vind bestyrelsen, jeg glæder mig.

Fremhævet af Journalisten
Claus Sjödin
22.11.18 11:24
Kære Mogens Laier,

Kære Mogens Laier,

Det er bekymrende, hvis du tror dette drejer sig om sukkermadder og brødnid, især da du er valgt som revisor i Pressefotografforbundet.

Fra at sagen drejede sig om hvor mange penge, der måske var udbetalt uretmæssigt, er det nu en sag som drejer sig om at opgive urigtige oplysninger på Pressefotografforbundets generalforsamling.

Jeg tror, at hvis Lars Lindskov havde været formand i en idrætsforening i en lille undseelig provinsby, så var han allerede nu smidt ud med hoved eller hale først.

Hvordan kan en forening have en formand, som lyver overfor generalforsamlingen. Hvordan kan en forening have en formand, som administrerer mod de gældende regler, som han i øvrigt kalder rigide og som han har haft hele 20 år til at ændre, uden at gøre det?

Vi må håbe, at bestyrelsen i dag på deres møde har mod nok til at udtrykke mistillid til Lars Lindskov - Pressefotografforbundet har fortjent en formand, som vi kan stole på.

Det er i øvrigt ikke første gang, der er kaoslignende forhold i Pressefotografforbundet. Måske trækker den verserende konflikt tråde tilbage i Pressefotografforbundets historie.

Hvis man læser http://old.pressefotografforbundet.dk/news/forbund/15099/generalforsamlinger-i-kaos fremgår det tydeligt, at i persongalleriet i dag er der en del sammenfald med tidligere tiders konflikter.
Fremhævet af Journalisten
Andreas Hansen
22.11.18 14:56
I enhver anden organisation
I enhver anden organisation eller institution ville man forlængst have sat et eksternt og upartisk bureau, inkl revisor, til systematisk at gennemgå den støtteordning, så langt tilbage som overhovedet muligt.
Jeg fatter ikke hvorfor det ikke bliver gjort i dette tilfælde. Men så igen burde jeg måske selv have dukket op til den generalforsamling.
Fremhævet af Journalisten
Geert Mørk
22.11.18 16:37
Wau! Der er da nogle, der
Wau! Der er da nogle, der lugter blod.
Hvem har egentlig tabt noget i denne sag? Folk kræver gennemsigtighed - hvilket der selvfølgelig SKAL være. Nogle få medlemmer har fået støtte lidt for hurtigt efter hinanden, men de penge er jo ikke taget fra nogen. Det påvirker ikke BOOST kurser eller noget som helst andet. Få strammet op på reglerne og kom videre. Det lugter lige nu lidt for meget af, at nogen har et regnskab, der skal gøres op.
Formanden har sløset i nogle få tilfælde - og erkendt det. Men udelukkende til glæde for nogle medlemmer, der har fået opfyldt et ønske om efteruddannelse eller et personligt projekt. Det er jo ikke en ny "Britta Nielsen"-sag. Vel?
Fremhævet af Journalisten
Anita Corpas
22.11.18 17:41
Jeg forstår næsten ikke, at
Jeg forstår næsten ikke, at jeg er i forbund med medlemmer, der synes, at det er i orden at gradbøje reglerne "når bare det ikke går ud over nogen".

Hvordan kan man tillade sig, at have sådan en holdning i et selskab, der påberåber sig at udgøre den 4. statsmagt og som ser det som opgave at overvåge og forfølge mennesker i samfundet, der netop mener, at de "gradbøjer" reglerne.

Er det en holdning, der finder i dette forbund?

Jeg synes snart, at den øverste ledelse i Dansk Journalistforbund bør indfinde sig med en holdning i denne debat, der kraftigt tager afstand fra, at de folkevalgte i Dansk Journalistforbund på nogen måde finder det acceptabelt at gradbøje reglerne.

Mvh Anita Corpas
Fremhævet af Journalisten
Per Daugaard
22.11.18 18:29
Kære Geert Mørk.

Kære Geert Mørk.
Som Hasse Alfredson siger i "Den enfoldige morder": "Det er ikke pengene, men princippet".
Vi kan ikke have en formand som taler usandt på generalforsamlingen, undlader at svare på spørgsmål fra medlemmer af bestyrelsen og fordeler efteruddannelsesmidler på egen hånd.
Du skal vide at jeg finder hele denne sag dybt ulykkelig og at jeg ikke lugter blod.
Men, men, men, nu er det tid til et formandsskifte.
Som du nok kan regne ud, støtter jeg Anita Corpas og Henrik Petit o.m.a.
Med venlig hilsen.
Per Daugaard
Fremhævet af Journalisten
Lars Aarø
22.11.18 21:46
Gert Mørk.

Gert Mørk.
Det her handler ikke om, at jeg/vi lugter blod. Denne her sag er på alle måder uskøn og skadeligt for PF og på ingen måde ønskeligt, tværtom.
Det kaos, det er gået hen og blevet, må først og fremmest tilskrives formandens måde at være formand på. Det handler om det største tillidsbrud fra en formands side. Nemlig det forhold, at han har talt usandt om tungtvejende forhold. Formanden har fundet regler rigide uden at gøre noget ved forholdene og har negligeret /har ikke reageret på henvendelser fra medlemmer med fagligt relevans og spørgsmål.
En formand, der tager sit erhverv som formandskab alvorligt, havde reageret langt mere seriøst i forhold til kritik og manglende gennemsigtighed og kommunikation. Lars Lindskov har ikke lyttet til sin bestyrelse. Han har ikke i svaret på de helt naturlige og relevante spørgsmål, der gør sig gældende ved ethvert bestyrelsesarbejde. Det er et faktum.
For mig er der ingen tvivl. Jeg kan på ingen måde have tillid til en formand, der ikke har taget sin formandskab alvorligt og gjort sit arbejde ordentligt og redeligt.
Det er snart mere reglen end undtagelsen i vores tid, at man ikke gør tingene efter bogen og reagerer med rettidig omhu. Der er åbenbart ikke ret mange i PF og DJ, der har mandsmod til at sige fra, overfor de yderst kritisable forhold der strider imod reglerne. Desværre.
Hilsen Lars Aarø.
Fremhævet af Journalisten
Geert Mørk
24.11.18 16:50
Kære kolleger. Selvfølgelig
Kære kolleger. Selvfølgelig er der grund til undren, men indtil sagen er undersøgt til bunds tænker jeg bare, at man måske kunne tænke lidt over sit ordvalg, der i nogle indlæg nærmest er hadefuldt og hetzagtigt.
Nogen i debatten har desuden svært ved at forstå, at vedkommende står i samme forbund som nogen, der har andre holdninger end dem selv - men det er nok et vilkår, man skal acceptere i et demokrati :-)
Held og lykke med undersøgelsen. Forhåbentlig når den frem til den rigtige løsning på sagen.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
25.11.18 12:18
Holdninger og følelser har
Holdninger og følelser har ikke så stor betydning her, hvis overhovedet nogen. Det hele handler om fakta - især om skjulte fakta, kære kolleger, kære fotografkolleger, kære Geert Mørk!

Det handler om skjulte, sande fakta. Det handler om, at det tilsyneladende har været – og stadig er – ikke bare påfaldende svært, men mere end svært for gode og ordentlige kolleger i Pressefotografforbundet at få adgang til skjulte, sande fakta.

Hvorfor mon? Hvorfor fremlægger formanden for Pressefotografforbundet ikke helt af sig selv alle skjulte, sande fakta?

I den forgangne uge var jeg så heldig at være inviteret til et arrangement, hvor Adam Price fortalte om arbejdet med tv-serien ’Borgen’, der er solgt til 82 lande. Han fremhævede især Abraham Lincolns vise ord og tanker:

Hvis du virkelig vil teste et menneske, så giv det magt!

Hvis du ikke vil opgive magten, så er du ikke magten værdig!

Det får mig til at stille endnu et spørgsmål:

Hvorfor i alverden er formanden for Pressefotografforbundet ikke allerede trådt tilbage helt af sig selv?

Gode kollegiale hilsner
Ida Sønderby Rosgaard
Tidligere bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen i perioden 2014-2016
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen