Forsvarsministeriet: Følelsesladet

Forsvarsministeriets rapport underminerede ikke hovedpåstandene i »Den Hemmelige Krig«

Forsvarsministeriets rapport underminerede ikke hovedpåstandene i »Den Hemmelige Krig«

KOMMUNIKATION. Direkte manipulation og stribevis af undladelsessynder. I en 13-siders rapport opregnede Forsvarsministeriet i februar 2007 en række fejl, manipulationer og udeladelser i »Den Hemmelige Krig«. I et meget følelsesladet sprogbrug konkluderer rapporten, at »Den Hemmelige Krig« ikke lever op til DRs sædvanlige kvalitetsstandard.Forsvarsministeriets rapport kritiserer filmen for ‚selektiv brug af informationer, fordrejninger, manipulation og bevidste udeladelser af information, som ikke passer ind i filmens plot.‘

Men Forsvarsministeriet fremlægger ikke selv oplysninger, der underminerer filmens dokumentation for hovedpåstandene, hedder det i rapporten om »Den Hemmelige Krig«.

Ministeriet forholder sig kun til en enkelt af filmens påstande, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt de danske specialstyrker udleverede tilbageholdte mere end to gange.

Ministeriet henviser til, at den amerikanske forhørsleder Chris Hogans væsentlige forbehold (‚to the best of my recollection') ikke fremgår af filmen.

Selvom Chris Hogan efterfølgende udtalte, at han ikke anså dette for at være et problem, påpeger Forsvarsministeriet, at klippet burde have været taget med, og at danske styrker desuden klart har angivet antallet af overleveringer til to.

Undersøgelsesgruppen mener, at Chris Hogan giver tilstrækkelig journalistisk dokumentation for, at fanger blev overført fem-seks gange, men ikke, at det skete rutinemæssigt, som Christoffer Guldbrandsen siger i speaken.

Det fremgår ikke, hvem der har skrevet Forsvarsministeriets rapport. Men at Søren Gades spindoktor Jacob Winther har spillet en hovedrolle, hersker der ingen tvivl om.

Rapportens følelsesladede sprogbrug får undersøgelsesgruppens forfattere til at rejse spørgsmålet, om den er udtryk for god embedsmandsskik. Ifølge betænkningen for embedsmænds rådgivning bør embedsmænd ikke fremstå som ‚personligt politisk engageret i den sag, der rådgives om.‘

Rapporten mener ikke, at Forsvarsministeriets medarbejdere har overskredet normerne for god embedsmandsskik.

Men tilføjer også:

»At Forsvarsministeriets rapport er skrevet med stort engagement og nidkærhed, hersker der dog ingen tvivl om.«

Forsvarsministeriets rapport kritiserede DR for, at Søren Gade ikke fik lov til at se »Den Hemmelige Krig«, da filmens anklager blev fremsat i medierne – og den kritik finder undersøgelsesgruppen berettiget. /

0 Kommentarer