Forsvarsminister kritiserer Politiken

Forsvarsminister Søren Gade (V) beklager, at Politiken har valgt at trykke hele den omstridte bog "Jæger - i krig med eliten", skriver Ritzau.

Forsvarsminister Søren Gade (V) beklager, at Politiken har valgt at trykke hele den omstridte bog "Jæger – i krig med eliten", skriver Ritzau.

"En avis afgør selv, hvad den vil trykke, men jeg havde gerne set, at Politiken havde ventet, indtil retten havde talt. Jeg synes, man skal tage forsvarschefens bekymringer alvorligt. Når han mener, at rigets sikkerhed og enkeltpersoners sikkerhed kan være i fare, så mener jeg, det burde have været prøvet ved fogedretten først," udtaler Søren Gade med henvisning til, at Fogedretten i København først torsdag tager stilling til, om man vil følge Forsvarets begæring om at nedlægge fogedforbud mod, at bogen overhovedet udgives.

Allerede før weekenden vakte bogen opsigt, og Forsvaret forsøgte at få forlaget med på en omskrivning af bogen, så visse angiveligt følsomme detaljer blev udeladt.

Men forhandlingerne mislykkedes, og i mellemtiden var en række anmeldereksemplarer af bogen allerede sendt ud til flere journalister/anmeldere. I samme forbindelse bad Forsvaret om, at fogedretten også skal beslutte, at de udleverede bøger skal inddrages.

Mediejurist ved Journalisthøjskolen Oluf Jørgensen tilkendegav dog over for Journalisten.dk, at det næppe lader sig gøre – hverken fogedforbuddet eller kravet om at udlevere navne på de berørte journalister.

»Et fogedforbud mod bogens udgivelse vil være et voldsomt indgreb i ytringsfriheden, og der kan ikke være tungtvejende hensyn til fortrolighed, når de operationer, der omtales, har fundet sted,« udtalte Oluf Jørgensen til Journalisten.dk og tilføjede:

»Efter min vurdering er der heller ikke grundlag for, at Forsvaret kan få en retskendelse om udlevering af navne på journalister, der har fået bogen.«

Det langsomme sagsforløb bekymrer i øvrigt forsvarsminister Søren Gade. Til Ritzaus Bureau siger han blandt andet:

»Som borger og minister i dette land kan jeg godt være bekymret for, at det skal tage syv-otte dage at få stoppet noget, der eventuelt er til fare for landets forhold til fremmede magter. Derfor må jeg nu undersøge, om samarbejdet mellem ministeriet, Forsvarskommandoen og Kammeradvokaten er gået hurtigt nok.«

0 Kommentarer