Forsvarsforlig laver hul i offentlighedslov

Det nye forsvarsforlig mellem regeringen og Enhedslisten sikrer indsigt i den militære rådgivning af ministeren. Det ville ellers ikke være muligt under den nye offentlighedslov.

Fra den første januar 2014 ventes den nye offentlighedslov med bestemmelsen om ministerbetjening at træde i kraft. Men meget lader til, at der i Forsvarsministeriet stadig vil være adgang til nogle få af de dokumenter, man normalt kunne karakterisere som ministerbetjening.

Som en del af det nye forsvarsforlig mellem regeringen og Enhedslisten skal der være indsigt i forsvarschefens militærfaglige rådgivning til forsvarsministeren. Det er Folketinget, der kan forlange at få adgang til de dokumenter, som knytter sig til rådgivningen. Offentligheden vil også have adgang til dem – medmindre dokumenterne er fortrolige af hensyn til for eksempel rigets sikkerhed.

»Der var et bredt ønske om, at Folketinget skulle kunne se den militærfaglige rådgivning fra forsvarschefen til forsvarsministeren, og der sagde vi ja, det giver mening. Derfor er det en del af betænkningen, at der gives denne adgang,« siger forsvarsminister Nick Hækkerup.

Forsvarsordfører for Enhedslisten Nikolaj Villumsen fortæller, at Enhedslisten har kæmpet hårdt i forhandlingerne for at få den udvidede indsigt med:

»Det er afgørende, at vi ikke bare sikrer bedre politisk kontrol med Forsvaret, men også den parlamentarisk indsigt i den militærfaglige rådgivning. Et eksempel er diskussionen om, hvorvidt Søren Gade ignorerede forsvarschefens råd om at forlade Armadillo,« siger Enhedslistens forsvarsordfører, Nikolaj Villumsen.

Jacob Svendsen fra Politiken er en af de journalister, der stod bag historien om Søren Gades håndtering af Armadillo, og han er glad for den nye tilføjelse til forsvarsforliget:

»Det er langt bedre, end det vi ellers kunne have stået over for. Det er en vigtig – og ikke kun symbolsk – revne i den nye offentlighedslov. Hvordan den så i praksis bliver fortolket, er svært at sige. Der er vide rammer for at gøre dokumenter fortrolige af hensyn til fremmede magter og landets sikkerhed. Men det er der jo også i dag,« siger Jacob Svendsen.

Den nye tilføjelse til forsvarsforliget betyder, at uanset hvordan man omorganiserer Forsvaret, og uanset om den nye offentlighedslov bliver vedtaget, så vil man kunne få indsigt i forsvarschefens militærfaglige rådgivning til ministeren. Paragraf 29 i den nye offentlighedslov siger, at der er aktindsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, men ifølge et svar fra forsvarsministeren til Enhedslistens Nikolaj Villumsen, så går den nye regel videre end det:

Den ”beskrevne ordning om indsigt i den militærfaglige rådgivning vil give en videre adgang til indsigt end den adgang til aktindsigt, der følger af § 29, stk. 1, i det af justitsministeren fremsatte forslag til en ny offentlighedslov”, skriver forsvarsministeren i svaret.

Den nye indsigt kan også gå videre endnu. Bestemmelsen om ministerbetjening i den nye offentlighedslov betyder, at dokumenter om sager, der er eller sandsynligvis kan blive interessante for ministeren, kan blive undtaget for aktindsigt. Det gælder også, selv om dokumenterne er sendt fra underordnede styrelser til ministerdepartementet og derfor normalt ville være offentligt tilgængelige ved aktindsigt. Det betyder, at militærfaglig rådgivning fra Forsvarsministeriets underliggende myndigheder kan undtages fra aktindsigt, hvis det kan blive interessant for ministeren.

Men et flertal i Forsvarsudvalget har opfordret forsvarschefen til at gøre opmærksom på det, hvis hans rådgivning til ministeren adskiller sig fra den rådgivning, han selv har modtaget længere nede i systemet:

»Hvis Hærens Operative Kommando for eksempel har en anden vurdering end den, han rådgiver ministeren om, opfordres forsvarschefen til at informere om det,« fortæller Nikolaj Villumsen.

Forsvarsminister Nick Hækkerup fortæller, at der var to grunde til at lave denne åbning i loven:

»Den saglige grund er, at når man sender soldater i krig, så er der selvfølgelig en betydelig interesse for, hvad det er for et råd, man får. Det står jo på den uddannelse og den erfaring, som det kun er militærfolk, der har. Den anden grund er den politiske. Jeg kunne ikke være kommet igennem med lovforslaget, hvis vi ikke havde fundet en løsning på det her,« siger Nick Hækkerup.

Når det er en god ide i Forsvarsministeriet at give indsigt til faglig rådgivning af ministeren inden for sit ressortområde, kunne det så ikke være en god ide i andre ministerier? Du begrunder det med, at rådgivningen kommer fra militærfolk, der har en erfaring og uddannelse, som ingen andre har. På en række andre ressortområder sidder der også rådgivere med en særlig faglig viden, som ville være interessant for offentligheden.

»Og det var den ene del af begrundelsen. Den anden var, at ellers kunne jeg ikke komme igennem med det, jeg ville. Det var den politiske realitet.«

Du får ikke problemer med din kollega i Justitsministeriet, Morten Bødskov, for at gå imod hans nye lov?

»Jeg går ikke imod hans nye lov. Det her er aftalt med Justitsministeriet.«

0 Kommentarer