Forsvarerne klager over Se og Hør-sagens anklager

Forsvarerne har forud for dagens retsmøde i Se og Hør-sagen klaget til den uafhængige politiklagemyndighed over anklageren, som de mener har brudt sin tavshedspligt ved at udlevere et dokument til en journalist fra TV 2 (Opdateret 10.43: Anklageren kan fortsætte, siger dommeren)

Torsdag morgen bliver der skruet op for den dårlige stemning mellem parterne i Se og Hør-sagen ved retten i Glostrup.

Senioranklager Morten Frederiksen fra Københavns Vestegns Politi blev onsdag indklaget for den uafhængige politiklagemyndighed. Klagen kom fra forsvarerkredsen i Se og Hør-sagen, der mener, at Morten Frederiksen har brudt sin tavshedspligt – og det er underforstået, at han med videregivelsen af et dokument til en journalist fra TV 2 har ønsket at sværte de tiltalte – også uden for retslokalet. Dermed har han gjort sig så inhabil, at han skal sættes fra bestillingen som sagens hovedanklager, lyder det.

Men det er formentlig også et spørgsmål om at få sagt, at lækager til journalister er noget, der sker både her og der; det er ikke noget, de tiltalte Se og Hør-folk er ene om, thi det sker også på Vestegnen og til pæne TV 2.

Ifølge Journalistens oplysninger vil forsvarerne meddele om klagen, når dagens retsmøde starter klokken 9.

Forsvarer: Kunne føre til en politianmeldelse

Et særligt opgør om anklagerens udlevering af bilaget blev allerede bebudet ved retsmødets afslutning tirsdag eftermiddag. Retsformanden, byretsdommer Mette Lyster Knudsen, bad senioranklager Morten Frederiksen skriftligt redegøre for sin handling, så forsvarerne kunne nå at drøfte deres klage igen inden retsmødet i dag.

Det førte til, at forsvarerkredsen i går afsendte klagen for brud på tavshedspligten.

I retsmødet tirsdag sagde advokat Michael Juul Eriksen, forsvarer for "tys tys-kilden" PBH, at udleveringen af dokumentet omgående ville have ført til en politianmeldelse, hvis det var en af advokaterne, der stod bag "lækagen".

Men i Journalistens debatfelt har journalist på TV 2 Jan Lauridtsen, næstformand for Politi- og Retsreporterforeningen, kritiseret den sammenligning, som "bygger på den fejlagtige præmis, at forsvarer og anklagemyndighed er sidestillede i denne situation. Det er de ikke. Anklageren har ret – men ikke pligt – til at give aktindsigt i oplysninger (det ses, som beskrevet ofte i forbindelse med hovedforhandlinger, hvor det navnlig kan være på sin plads). Det har forsvaret ikke."

Kritik af anklageren

Både nogle af de tiltalte og flere forsvarere har undervejs fået en voldsom kritik af anklageren ud mellem sidebenene. Der har efter deres opfattelse været en del iscenesættelse med drama-formål.

Eksempelvis blev der foretaget anholdelser på åben gade og foretaget ransagninger hos nogle af de tilltalte flere uger efter, at de havde meddelt anklageren, at de gerne mødte op til samtaler på Politigården i Albertslund. Den eneste, der fik lov til at møde op uden dramatisk anholdelse og husundersøgelse, var den ukendte systemoperatør, der trods alt er sagens hovedperson i det strafferetlige perspektiv, men helt uden "kendisværdi". De har også været stærkt kritiske over for opdelingen af sagen i en tilståelsessag først – og så resten af de tiltalte bagefter.

Endelig har det givet anledning til spørgsmål og kritik, at anklageren har gemt afhøringen af Henrik Qvortrup til sidste punkt på dagsordenen, selv om tiltalen mod ham ligger i selve sagens begyndelse. Det har ført til, at bl.a. Qvortrups efterfølger som chefredaktør, Kim Henningsen, har meddelt, at han ikke vil sige noget, hvis han skal før HQ. Især lå der en dårlig stemning i retslokalet, da forsvarerne spurgte om formålet med den omvendte kronologi og fik det svar fra Morten Frederiksen, at det havde han ikke tænkt sig at svare på.

Opdateret 10.43: Efter denne artikel er publiceret, har dommeren i Glostrup forholdt sig til, hvorvidt anklageren er inhabil. Det blev afgjort, at anklageren kan fortsætte. Dommeren begrunder sin kendelse med, at anklageren ikke har udleveret fortrolige oplysninger og var berettiget til at udlevere oplysningerne til TV 2 ud fra princippet om meroffentlighed.

0 Kommentarer