Forsvarere kræver anklager erklæret inhabil i Se og Hør-sagen

Forsvarerne kræver anklager Morten Frederiksen erklæret inhabil i Se og Hør-sagen, fordi han har vist en liste med 114 angiveligt overvågede kendte til en TV 2-journalist

Den samlede forsvarergruppe i Se og Hør-sagen kræver senioranklager Morten Frederiksen erklæret inhabil.

Det meddelte forsvarerne under dagens retsmøde i Glostrup, hvor Se og Hør-sagen fortsætter i dag.

Årsagen er, at Morten Frederiksen har vist en liste med 114 navne til en journalist fra TV 2. Listen viser ifølge anklagemyndigheden navne på kendte, som er blevet overvåget af tys-tys-kilden.

Retsformanden har bedt om en omgående redegørelse for udleveringen fra anklageren.

Forsvarersiden gjorde over for retten gældende, at en advokat, som havde udleveret et tilsvarende dokument, omgående ville være blevet sigtet for brud på tavshedspligten. Ifølge forsvarerne er det skærpende, at det drejer sig om en oversigt over personer, som skulle være blevet overvåget af Se og Hør i en sag, hvor netop spørgsmålet om materiale om kendte og kongelige er i centrum.

Anklageren skal redegøre for sine dispositioner, hvorefter forsvareren får mulighed for at kommentere og begrunde anmodningen. Spørgsmålet vil så blive drøftet ved retsmødet på torsdag.

Dette usædvanlige og dramatiske element i sagen varede få minutter, inden retssagen fortsatte med anklagerfuldmægtig Henrik Uhl Pedersens afhøring af journalist Kasper Kopping. Du kan læse mere om dagens temaer i artiklen Nu brænder tampen i Se og Hør-sagen.

Rettet 14/9 klokken 20.14: Journalisten havde ved en fejl skrevet "Morten Henriksen", hvor der skulle stå "Morten Frederiksen".

1 Kommentar

Jan Lauridtsen
13. SEPTEMBER 2016
Jeg løber lige risikoen for
Jeg løber lige risikoen for (også) at blive beskyldt for at være inhabil her:

Det havde klædt en ellers fin artikel om sagen med en meningsfuld perspektivering, der sætter forsvarernes nye "strå" at gribe efter i rette lys og sammenhæng:

Der er intet usædvanligt i, at pressen får lov til at se bilag, der vises frem i retten i forbindelse med hovedforhandling. Hjemlen hertil er retsplejelovens § 41 h - den om meroffentlighed.

Et sætning som denne "Forsvarersiden gjorde over for retten gældende, at en advokat, som havde udleveret et tilsvarende dokument, omgående ville være blevet sigtet for brud på tavshedspligten" bygger på den fejlagtige præmis, at forsvarer og anklagemyndighed er sidestillede i denne situation. Det er de ikke. Anklageren har ret - men ikke pligt - til at give aktindsigt i oplysninger (det ses, som beskrevet ofte i forbindelse med hovedforhandlinger, hvor det navnlig kan være på sin plads). Det har forsvaret ikke.

Derfor er et sådant argument ret meningsløst.

Jeg kan varmt anbefale mine kolleger til at benytte muligheden til at spørge efter bilag i de sager, man følger. Uanset set om det drejer sig som noget som det her - eller sigtelsen mod Mesa Hodzic. Jeg skulle hilse fra sagens anklager at sige, at hun havde en stor stabel med under grundlovsforhøret, da hun forventede, at mange ville være interesseret. Ingen spurte dog efter den.

Med venlig hilsen,
Jan Lauridtsen
Næstformand samt juridisk ansvarlig, Politi- og Retsreporterforeningen
(og kriminalreporter, TV 2)