Forsvar for kildevalg

TROVÆRDIGHED. Bastaredaktionen er fuld af forståelse for den manglende begejstring, formanden for apotekerforeningen, Niels Kristensen, udtrykker over for Bastas indslag om apotekernes mangelfulde rådgivning (Journalisten nummer 3).

TROVÆRDIGHED. Bastaredaktionen er fuld af forståelse for den manglende begejstring, formanden for apotekerforeningen, Niels Kristensen, udtrykker over for Bastas indslag om apotekernes mangelfulde rådgivning (Journalisten nummer 3). Indslaget afslører nemlig, at apotekerne ikke kan finde ud af at give helt simpel kunderådgivning om naturlægemidler og kosttilskud i forbindelse med en operation. Der er tale om viden, som har været tilgængelig i årevis. Apotekerne skriver selv om det på deres egen hjemmeside, alligevel så magtede de i Bastas forsøg ikke at videreformidle det advarende råd til forbrugeren.

Udgangspunktet for testen var at afprøve, om apotekerne nu også lever op til det monopol, de netop har opretholdt under henvisning til en bedre rådgivning end andre på markedet. En rådgivning, som Basta altså kunne påvise ikke var optimal.

I programmet udtaler læge Jerk Langer, at man lige så godt kan købe produkterne i et supermarked, når man får en så mangelfuld rådgivning på apoteket. Det falder Niels Kristensen for brystet, at Basta benytter denne ekspert, som selv rådgiver for ussel mammon, og at der tilmed linkes til selv samme person fra programmets hjemmeside.

Basta valgte lægen Jerk Langer til at kommentere de mangelfulde råd, fordi han er blandt de personer, der ved mest om naturlægemidler og kosttilskud i Danmark. Han har gennem de seneste fem år været Lægemiddelstyrelsens konsulent omkring registrering af naturlægemidler. Han har desuden skrevet Politikens håndbøger om kosttilskud og naturlægemidler og underviser apotekspersonale, læger og tandlæger i kosttilskud og naturlægemidler.

I stedet for at klandre andre for viden, man ikke selv formår at viderebringe, burde apotekerforeningen kigge indad og leve op til de løfter, de har givet politikerne for at opretholde et monopol.

Matas gjorde det anderledes professionelt end apotekerne, da de blev gjort opmærksom på samme manglende rådgivning. Matas beklagede og gjorde straks noget ved deres rådgivning. /

Lars Schouenborg Nielsen, journalist på Basta

.

Hvad med uvildigheden, Basta?

SVAR. Journalist Lars Schouenborg Nielsen skriver på vegne af TV 2s Basta-redaktion, at apotekerne burde se indad efter kritikken i udsendelsen den 17. januar. Der skal ikke herske tvivl om, at apotekerne er i gang med at se rådgivningen om naturlægemidler efter i sømmene. I de eksempler, Basta viste, var vi ikke gode nok, hvilket jeg også påpegede i udsendelsen. Vi skal ganske enkelt gøre det bedre, og det arbejder vi også med.

Men det er denne diskussion uvedkommende. Her drøfter vi journalistiske metoder, og i udsendelsen bruges lægen Jerk W. Langer som ekspertkilde og eneste sandhedsvidne. Herefter linker Bastas hjemmeside til hans hjemmeside, hvor man kan købe hans bøger eller betale 275 kroner og få råd om det emne, han lige har spredt stor usikkerhed om på tv.

Nu er jeg ikke journalist, men min sunde fornuft siger mig, at en kilde med økonomiske interesser i en sag ikke er uvildig. Det må være dårligt journalistisk håndværk at læne sig så meget op ad en enkelt kilde, som tilmed kan tjene penge på historien. I TV 2 Nyhedernes etiske regelsæt står der, at man altid undersøger en sag så grundigt som muligt og som hovedregel aldrig baserer sig på én enkelt kilde. Det burde vel også gælde for Basta.

Men redaktionen vil tilsyneladende hellere gentage kritikken af apotekerne end at tage en saglig debat. Vi vil gerne gå i dialog om, hvordan vi kan blive bedre, og vi har taget kritikken i Basta til efterretning. Så håber jeg også, der kan være plads til en debat om den journalistiske fremgangsmåde. /

Niels Kristensen, formand for Danmarks Apotekerforening

0 Kommentarer