Første skridt mod ligestilling i HB

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund har i dag vedtaget, at der skal foreslås lige mange mænd og kvinder, når eksterne medlemmer bliver udpeget.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund har i dag vedtaget, at der skal foreslås lige mange mænd og kvinder, når eksterne medlemmer bliver udpeget.

Hovedbestyrelsens ligestillingsforslag kan sammenlignes med en pund-til-pund-kage. Ligesom der er lige dele æg, smør, sukker og mel i kagen, mener bestyrelsen, at der skal foreslås lige mange mænd som kvinder, når HB nedsætter udvalg og arbejdsgrupper. Vedtagelsen betyder, at to linjer bliver tilføjet i HB's forretningsorden.

1) "For hver plads skal der foreslås både en kvinde og en mand," lyder § 7, stk. 4. 

2) "Indhentes der motiverede forslag fra medarbejderforeninger, kredse, specialgrupper og specialforeninger, sker det efter samme regler som i § 7, stk. 4," lyder den tilføjede § 8 stk. 2.

 Vedtagelsen af forslaget i HB skete efter en tæt afstemning, hvor syv medlemmer stemte for, seks stemte imod. To medlemmer var ikke tilstede.

Læs også: Stor uenighed om kønskvotering og Kønskvotering i hovedbestyrelsen

1 Kommentar

Villy Dall
4. DECEMBER 2008
Re: Første skridt mod ligestilling i HB
Det skal dog lige tilføjes omkring den tætte afstemning, at I princippet kunne flere have stemt for. Men jeg og i hvert fald én anden valgte at støtte et altenativt forslag.