Første sag om forbud foran retten

PRINCIPIELT. Nu kommer den første sag om overtrædelse af fotoforbud foran retten. Vagn Petersen, direktør for TV2 ØST, er nemlig som den første blevet sigtet for overtrædelse af retsplejelovens paragraf 32, stk. 4. Den trådte i kraft 1. juli 2004 og lyder: »Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen.«

PRINCIPIELT. Nu kommer den første sag om overtrædelse af fotoforbud foran retten. Vagn Petersen, direktør for TV2 ØST, er nemlig som den første blevet sigtet for overtrædelse af retsplejelovens paragraf 32, stk. 4. Den trådte i kraft 1. juli 2004 og lyder: »Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen.«

TV2 ØST bragte i december 2004 optagelser af en sigtet, der forlader retten efter et grundlovsforhør ved retten i Vordingborg. Vagn Petersen erkender de faktiske omstændigheder, men afviser at have gjort noget ulovligt.

»Vi har gjort vedkommende anonym ved at maske hans ansigt af. Desuden bringer vi ikke optagelserne, hvis der bliver sagt direkte fra over for fotograferingen, og det blev der ikke i det konkrete tilfælde,« siger han.

Vagn Petersen mener, at fotoforbudet foran retsbygninger er en begrænsning af mediernes frihed til at dække retssager. Desuden finder han, at politiets sigtelse mod ham er ude af trit med lovens ånd.

»Bestemmelsen i retsplejeloven er ikke helt klar. Der er en gråzone. Lovens ånd er at undgå, at tiltalte og vidner skal løbe spidsrod mellem blitzende fotografer for at komme ind til retsmødet. Den ånd efterlever vi, for vi står altid på god afstand og fotograferer,« siger Vagn Petersen, der nu ser frem til stats-
advokatens vurdering af, hvor grænsen går.

Dansk Journalistforbund (DJ) tog allerede under lovens forberedelse afstand fra reglen.

»Vi mener, det er urimeligt at kriminalisere den blotte fotografering, ligesom vi tager afstand fra, at man kriminaliserer offentliggørelsen,« siger juridisk konsulent i DJ Hanne Walsted.

Hun er spændt på, i hvilket omfang dommen vil fortælle, hvordan reglen skal fortolkes.

 

0 Kommentarer