Første overskud i DR siden 2005

Efter adskillige år med underskud har DR nu fået styr på økonomien og sorte tal på bundllinjen. Overskuddet er på 13,9 mio. kroner. Men udskiftningen af generaldirektør Kenneth Plummer slår igennem i regnskabet. (opdateret 11:20).

Efter adskillige år med underskud har DR nu fået styr på økonomien og sorte tal på bundllinjen. Overskuddet er på 13,9 mio. kroner. Men udskiftningen af generaldirektør Kenneth Plummer slår igennem i regnskabet. (opdateret 11:20).

Næsten 14 mio. kr. i overskud får DR til at juble, men der er trods alt stadig ikke tale om noget gigantoverskud taget i betragtning, at DR's årlige budget er på godt 3,5 mia. kroner. Men taget i betragtning, at DR har kørt med underskud lige siden 2005, så er det trods alt en væsentlig forbedring.

Overskuddet er et resultat af flere år med den såkaldte genopretningsplan og en stram økonomisk styring, oplyser DR. Dertil kommer ekstraordinære engangsindtægter, som DR har haft i forbindelse med salg af sendenet og -master til i alt 48,1 millioner kroner. Og dermed er også gælden nedbragt. 

"Det regnskab, DR har præsenteret i dag, viser, at der nu er kommet helt styr på økonomien. Samtidig er både medieaftale og public service-kontrakt faldet på plads. Det betyder, at der er klare rammer for DR i de kommende fire år og mulighed for at kigge fremad og fokusere på at højne kvaliteten og skærpe profilen yderligere," siger DR's bestyrelsesformand, Michael Christiansen i en officiel meddelelse.

Dagbladet Børsen peger dog samtidig på, at udskiftningen af generaldirektør Kenneth Plummer og flere andre på ledergangene i 2010 kostede dyrt, og kan ses direkte i regnskabet.

DR opererede således med personaleomkostninger på godt 1,5 milliarder kr., hvilket er godt 12 millioner kroner mere end året før.

Stigningen kan delvist forklares med øgede udgifter til direktionen, der løb op i 23,1 mio. kroner i 2010 mod 16,8 mio. kr. i 2009. Og DR oplyser selv, at i posten for vederlag til direktionen er indeholdt fratrædelsesgodtgørelse til fratrådte direktører.

Når DR i 2010 alligevel har kunnet præsentere sorte tal på bundlinjen, skyldes det, ifølge DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn, at DR igennem flere år har fulgt en stram økonomisk genopretningsplan og har foretaget en række nødvendige tilpasninger af organisationen:

"Det her er resultatet af et langt sejt træk, hvor vi har måttet spænde livremmen ind i hele organisationen. Nu er der balance i økonomien forud for den kommende fireårige periode, og det er jeg særdeles tilfreds med. Det betyder samtidig, at vi nu kan fokusere på ambitionen om at skabe et skarpere DR, hvor public service i endnu højere grad kommer til at gennemsyre vores programmer," siger Maria Rørbye Rønn.

0 Kommentarer