Mediestøtte

DJ kræver armslængde til grønlandske medier

For at få mediestøtte i Grønland skal man udkomme på tryk, og det er landsstyret, der uddeler penge

Et lovforslag til ændringer af mediestøtten i Grønland bliver på tre punkter mødt af hård kritik fra Dansk Journalistforbund og kredsen i Grønland (TP), der har indgivet sit høringssvar til forslaget.

Kritikken går blandt andet på, at det fortsat er landsstyret i Grønland, der beslutter, hvilke medier der skal tildeles mediestøtte, hvilket i høringssvaret bliver kaldt ’yderst kritisabelt’.

”Det kan ikke undgå at indvirke på tilliden til behandlingen af ansøgninger om mediestøtten,” skriver forbundet.

Journalistforbundet understreger, at det i Danmark hverken er statsministeren eller kulturministeren, der behandler de enkelte ansøgninger om mediestøtte eller fører tilsyn med, hvordan midler bliver brugt.

I den forbindelse foreslår DJ, at man i Grønland bruger lejligheden til at sikre armslængde ved at udpege et uafhængigt tildelingsudvalg på linje med Medienævnet i Danmark.

Kun til trykte medier

Lovforslaget lægger også op til en ændring af, hvilke medier der skal være berettiget til at kunne søge mediestøtte.

Blandt kravene er, at mediet har hjemsted i Grønland, at mediet i hele støtteperioden har en ansvarshavende redaktør, og at der skal være redaktionelle medarbejdere, der har et samlet timetal, som udgør mindst tre årsværk. Den regel kan der ses bort fra, hvis virksomheden er oprettet i det år, der søges om mediestøtte, eller året forinden.

Derudover skal mediet levere selvstændig journalistik, og udgivelserne skal som minimum udkomme på grønlandsk.

De krav gør forbundet ikke indsigelse imod, men punkt syv på listen over krav vækker undren, idet det hedder, at ’mediet udkommer i trykt form mindst 1 gang månedligt i hele landet’.

Før har det heddet, at både trykte og skrevne internetbaserede nyheds- og aktualitetsmedier kunne få støtte.

”Det er uforståeligt og kritisabelt, at man i forbindelse med en opdatering af den grønlandske mediestøtte ikke i det mindste bibeholder en mulighed for, at der kan være eller opstå potentielle modtagere af mediestøtte, som udelukkende udkommer på internettet,” skriver Dansk Journalistforbund.

Støtte skåret fra 2,5 millioner til 1,3 millioner

Det tredje kritikpunkt er, at mediestøtten fortsat indgår i de årlige finanslovsforhandlinger:

”Det betyder, at modtagerne af mediestøtte ikke med en vis sikkerhed kan forudse og budgettere med omfanget af mediestøtte,” lyder det.

Forbundet opfordrer derfor til, at der i stedet bliver lavet flerårige aftaler om den økonomiske ramme for mediestøtten.

Og netop hele den økonomiske ramme skaber også bekymring. En støtte-pulje står nemlig til at blive sløjfet, men DJ mener ikke, at det fremgår tydeligt, om pengene bliver lagt andre steder hen.

Mediestøtten i Grønland er i forvejen blevet skåret fra 2,5 millioner kroner i 2014 til 1,3 millioner kroner, som det er nu.

Hvis ikke pengene fra den nedlagte pulje bliver lagt over til generel støtte, frygter DJ, at den samlede pulje kommer ned under 800.000 kroner om året.

0 Kommentarer