Forslag: Så meget chef må du være i DJ

Hvis du fastansætter folk inden for DJ's område, så er det ud af vagten. Sådan lyder et forslag til ændring af DJ's love. Det skal sikre, at freelancere lovligt kan udvikle deres forretning med midlertidige ansættelser, uden at man lukker alle chefer ind i DJ

»Stil jer i tre grupper, alt efter hvor varmt I anbefaler ledere i DJ.«

Sådan lød det, da de delegerede på Fagligt Forum debatterede det meget følsomme spørgsmål, om der må være ledere – og hvilken slags – i fremtidens DJ.

Og så myldrede de delegerede ud i tre grupper og spredte sig lettere kaotisk i salen alt efter standpunkt.

Svært for freelancere

I dagens love lyder det, at man ikke kan blive medlem af DJ, hvis man ”indtager egentlige journalistiske chefstillinger”.

Men selvstændige eller freelancere i DJ kan opleve, at de får opgaver ind, som kræver, at de midlertidigt ansætter andre til at løse dem.

Og Journalisten har i april 2013 afdækket, at flere medlemmer føler, at det med de nuværende regler – og ikke mindst måden, de forvaltes på – er utroligt svært at gennemskue, om du må være med i DJ, hvis du bliver forfremmet til chef.

I april 2013 varslede Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ, derfor, at reglerne skulle ændres.

»Vi er nødt til nu at få kigget reglerne efter,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Ikke ansætte inden for DJ's område

Til grund for den nye debat og de vandrende grupper ligger et konkret forslag om, at DJ på delegeretmødet i 2015 vedtager en ændring af § 2, stk. 4 i lovene.

Mogens Blicher Bjerregård præsenterede tankerne i ændringsforslaget for salen.

»Den største udfordring, når det gælder chefer, er freelancere.«

»Hvornår bliver en freelancer arbejdsgiver? Skal vi smide medlemmer ud, fordi de i en kortere periode i en udvikling af deres virksomhed, er nødt til at ansætte andre?« spurgte han.

Det mener arbejdsgruppen bag det nye lovforslag ikke.

I ændringsforslaget hedder det, at man ikke kan blive medlem af DJ, hvis man ”indtager egentlige chefstillinger med retten til at fastansætte og afskedige medarbejdere inden for DJ´s organisationsområde ….”.

Mogens Blicher Bjerregård forklarede:

»Hvis man for alvor vokser og begynder at ansætte mange medarbejdere, giver det måske ikke mening at være medlem. Så vi mener, at det først er ved fastansættelse inden for DJ's organisationsområde, at man ikke kan være medlem længere.«

Eleverne også i klemme

Da de delegerede havde sat sig ned igen, tog de debatten.

Tillidsmand Lars Bo, Politiken:

»Jeg er tilhænger af, at vi har ledere i forbundet. Men der skal laves meget klare regler for, hvordan man håndterer konflikter mellem mellemledere og medarbejdere.«

Peter Thornvig, medlem af hovedbestyrelsen:

»Som freelancer bliver man jo fyret og hyret fra dag til dag af forbundskolleger,« sagde han.

»Der skal være lang elastik på freelanceområdet. Man kan være nødt til at ansætte folk for en periode.«

»Der ligger gode takter i det nye forslag,« konkluderede han.

Villy Dall, medlem af hovedbestyrelsen:

»Der er en problemstilling omkring elever og praktikanter, der er hos selvstændige medlemmer af vores forbund. Det skal løses, ellers bliver der for få uddannelsespladser.«

0 Kommentarer