FORSLAG OM ÅBENHED I DJ

Kreds 2 vil til delegeretmøde foreslå, at alle ledige journalistiske stillinger i Journalistforbundet skal slås op eksternt for at undgå, at venner af huset har en fortrinsret.
Kreds 2 vil til delegeretmøde foreslå, at alle ledige journalistiske stillinger i Journalistforbundet skal slås op eksternt for at undgå, at venner af huset har en fortrinsret.

 

De fremmødte på generalforsamlingen i Kreds 2 nød ud-sigten fra Restaurant Toppen, der ligger 34 meter over jordoverfladen øverst oppe i Ros-kilde Vandtårn. Og med den overvældende udsigt som ku-lisse bestemte de fremmødte sig for, at de også vil have indsigt – i Journalistforbundets ansættelsespolitik.
15 af de 18 stemmeberettigede på generalforsamlingen stemte for et forslag til delegeretmødet i april om, at alle ledige journalistiske stillinger i Journalistforbundet skal slås op eksternt.
Marianne Due, Frederiks-borg Amts Avis, den afgående formand, sagde på generalforsamlingen:
“Det vil fjerne mistanken om, at gode venner får stillingerne.”
Forslaget er i 1999 blevet stillet Journalistforbundets hovedbestyrelse, men det blev afvist. For det første vil forbundet kunne handle hurtigt, når lejligheden byder sig. For det andet ønsker Journalist-forbundet, at medarbejderne skal have mulighed for omrokeringer. Desuden mener forbundets ledelse, at et stillingsopslag som fast procedure er dårlig behandling af en kvalificeret intern ansøger og vil stikke blår i øjnene på eksterne ansøgere.
“Men en åben jobpolitik skaber ikke falske forhåbninger, men flere jobchancer for eksterne ansøgere,” sagde Marianne Due.
Generalforsamlingen nedstemte derimod et forslag til delegeretmøde om, at forbundets og a-kassens JobService får ansat en socialrådgiver på halv tid. Argumentet for at ansætte en socialrådgiver er blandt andet, at antallet af langtidsledige er stigende og den periode, hvor arbejdsløse kan få dagpenge, er blevet kortere. I 1994 var ydelsesperioden syv år, i dag er den på fire år.
Den afgående formand ud-trykte i sin beretning glæde over, at kredsen siden juni 99 havde haft ni arrangementer med omkring 115 deltagere.
Den nye formand Annette Breuning, efterlønsmodtager og medlem af a-kassens ho-vedbestyrelse vil også arbejde for, at kredsen fortsat får stablet arrangementer på benene. Frem over består bestyrelsen i Kreds 2 desuden af fotograf Arne Gamst, fotograf Bendt H. Jensen, journalist Jan Ove Arming, journalist Palle Schneider-Christensen, journalist Helle Hansen, journalist Henriette Døssing, journalist Rita Vestergaard og journalist Marianne Due.

Navn: Annette Breuning
Hvorfor vil du være formand? “Fordi, der ikke var andre, der stillede op. Og kredsens gode arbejde fra juni 99 skal fortsætte.”
Hvilket ry vil du nødig have som formand? “At jeg er for tyrannisk. Jeg er lidt mere barsk end Marianne (den tidligere formand, red.) Det ved folk godt. Men jeg har ikke svært ved at leve med, at jeg ikke får min vilje.”
Spiller kredsen en rolle for den enkelte journalist i din kreds? “Kredsen spiller ikke den store rolle. Derfor har det været godt på det seneste at se glade, fornøjede mennesker gå ud af døren efter vores kredsarrangementer.”

0 Kommentarer