Forslag: Kreds 1 til halv pris

Kreds 1 skal tage stilling til et forslag om en halvering af kontingentet. De fleste medlemmer får alligevel deres faglige behov dækket af special-grupper og medarbejderforeninger, lyder argumentet.

Kreds 1 skal tage stilling til et forslag om en halvering af kontingentet. De fleste medlemmer får alligevel deres faglige behov dækket af special-grupper og medarbejderforeninger, lyder argumentet.

 

PENGETANK. Mange bække små gør en stor å. Og 7.000 månedlige kredskontingenter på 20 kroner til Kreds 1 bliver til en indtægt på halvanden million kroner om året. »Der er så mange penge i kassen, at de har problemer med at komme af med dem,« siger Claus Stenhøj, der er næstformand i Forum for Billedmedieoversættere (FBO).

Han er manden bag et forslag på generalforsamlingen i Kreds 1 den 9. marts om at halvere kredsens kontingent fra 20 til 10 kroner om måneden.

Som tekster repræsenterer Claus en gruppe medlemmer, der i forvejen er organiseret i specialgruppen FBO, og som får deres faglige og sociale behov dækket der. Ifølge Claus Stenhøj har de fleste svært ved at se, hvad de kan bruge deres Kreds 1-medlemskab til.

Det er formand Morten Friis Jørgensen uenig i.

»Vores aktivitetsniveau er meget højt, så det glæder jeg mig til at diskutere,« siger han.

Morten Friis peger på kredsens medlemsarrangementer, arbejdet med en mentor-ordning og almindelig servicering som nogle af de ting, medlemmerne får for deres penge.

Men Claus Stenhøjs argument får opbakning fra den tidligere formand for DRs journalistklub Morten Uhrenholdt.

»Specielt medarbejderne på de store arbejdspladser har ikke et forhold til Kreds 1. De har jo deres medarbejderforeninger. Af den grund repræsenterer Kreds 1 et snævert udsnit af medlemmerne, alligevel forvalter de et stort budget og en kæmpe formue,« siger Morten Uhrenholdt.

Han vil til enhver tid stemme for en kontingentnedsættelse.

»Formuen er af en pinlig størrelse,« siger han.

Ved nytår blev kredskontingentet sat ned fra 22 til 20 kroner, da tilskuddet til Feriefonden er bortfaldet.

Morten Friis fortæller, at administrationsudgiften vil falde, fordi kredsens sekretær overgår til DJ, hvorefter Kreds 1 køber hende i det, der svarer til halv tid. Men han går alligevel ikke ind for en yderligere kontingentnedsættelse.

»I øjeblikket er det opgangstider, men det kan pludselig gå den anden vej, og så skal man ikke stå og sige til folk: Nu er det krisetid, nu skal kontingentet sættes op,« siger Morten Friis.

For Claus Stenhøj er forslaget i høj grad også et signal om, at kredsen er ved at have udspillet sin rolle.

»Kredsene er en geografisk opdeling, der skal gå på tværs af de faglige medlemsgrupper, men Kreds 1 er alt for stor til at lave noget tværfagligt,« siger Claus Stenhøj. /

0 Kommentarer