Forslag: Journalisten skal stå mere frit i forhold til DJ

Efter flere sparerunder kommer der nu et forslag om, at fagbladet Journalisten bør have en uafhængig bladbestyrelse: »Jeg vil have en dedikeret bladbestyrelse,« lyder argumentet. Hovedbestyrelsesmedlem afviser

Fagbladet bør have en uafhængig bladbestyrelse. Sådan lyder essensen af et forslag, som DJ’s hovedbestyrelse skal tage stilling til.

I dag er det DJ’s hovedbestyrelse, der er bestyrelse for Journalisten og fastlægger budget. Men:

»Dansk Journalistforbund bør være et forbillede for andre fagforeninger ved at sikre sit medlemsblad, Journalisten, mest mulig redaktionel uafhængighed til glæde for medlemmerne. Derfor skal det have en selvstændig bladbestyrelse i stedet for hovedbestyrelsen,« lyder det fra Organisationsgruppen under DJ.
Formand for O-gruppen Jørn Albertus forklarer, at ønsket er bedre udviklingsmuligheder.

»De mennesker, der sidder i hovedbestyrelsen, laver et fremragende stykke arbejde, men de laver alt muligt andet end at være bladbestyrelse. Jeg vil have en dedikeret bladbestyrelse, som skal beskæftige sig med udvikling og strategi på bladet,« siger Jørn Albertus.

Skal længere væk fra magthaverne

Forslaget støttes af interesseforeningen ’Journalisterne’. Formand for foreningen Rasmus Mark Pedersen mener, at DJ skal gå forrest og vise, hvordan et fagblad skal drives:

»Derfor skal man holde den journalistik, der skal laves, så langt væk fra politikere og magthavere som overhovedet muligt. Det nytter ikke, at vi ikke selv lever op til det, som vi prædiker, at andre bør,« siger Rasmus Mark Pedersen.

»Jeg håber, at bladet bevæger sig tættere på medlemmerne og længere væk fra politikerne. Politikerne er godt nok valgt af medlemmerne, men stadig politikere, som tænker politisk,« siger Rasmus Mark Pedersen.

»Det er stadig DJ, som skal være udgiver af bladet – det er bare ikke formandskabet og hovedbestyrelsen, der skal styre det strategisk og udviklingsmæssigt,« forklarer Jørn Albertus.

Der er »gået for meget politik i den«

Begge kritikere vurderer, at der er »gået for meget politik i den«, når hovedbestyrelsen diskuterer fagbladets fremtid. Det handler ikke mindst om sparerunder.

I november 2011 besluttede hovedbestyrelsen at fjerne fem numre af Journalisten fra januar 2012. Besparelsen på tryk og distribution var på 750.000 kroner hvert år.

I november 2014 besluttede hovedbestyrelsen at skære yderligere tre numre væk fra januar 2015. Besparelse på tryk og distribution var på 465.000 kroner. Hovedbestyrelsen afsatte derpå 75.000 kroner til digital udvikling årligt.

»Det kan ikke nytte noget, at man tager et par sider på Journalisten, når forbundet mangler penge. Det er ikke i orden,« siger Jørn Albertus.

»Journalisten mangler ikke uafhængighed«

Det er ikke alle, som ønsker ny bestyrelse. Journalisten har allerede et nedskrevet frihedsbrev, og det er tilstrækkeligt, mener hovedbestyrelsesmedlem Villy Dall. Han foreslår i stedet et repræsentantskab, som skal sparre med Journalistens redaktør.

»Det er ikke uafhængighed, Journalisten mangler. Det er rådgivning og input. For min skyld kunne man godt lave et repræsentantskab, som er særligt for Journalisten, men ikke nogen, som skal have magt over bladets økonomi eller for den sags skyld over indholdet,« mener Villy Dall.

Villy Dall deler ikke Jørn Albertus og Rasmus Mark Pedersens oplevelse af, at Journalisten er ramt af hovsa-besparelser. Han ville have stemt imod forslaget om en uafhængig bestyrelse i sin nuværende form:

»Det er et meget vidtgående forslag. Jeg kan ikke gå ind for, at der er en så stor udgiftspost, som hovedbestyrelsen ikke kan røre ved,« siger Villy Dall.

Ved det kommende hovedbestyrelsesmøde den 8. april skal der tages stilling til, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med forslaget.

5 Kommentarer

Øjvind Hesselager
3. APRIL 2015
:-)
:-)
Maria Becher Trier
3. APRIL 2015
@Øjvind. Tak for svaret. Jeg
@Øjvind. Tak for svaret. Jeg tænker det er vigtigt, at du som redaktør er med i processen, hvis organiseringen ændres.
Bedste hilsner
Maria Trier
Øjvind Hesselager
31. MARTS 2015
Kære Maria

Kære Maria

Tak for spørgsmålet.

Jeg er jo ikke forslagsstiller - og har derfor ikke nogle konsekvensberegninger - det er derimod din formand i O-gruppen, Jørn Albertus, samt formand for foreningen Journalisterne, Rasmus Mark Pedersen.

Journalisten har jo allerede en bladbestyrelse i dag, som du selv er medlem af. Hvordan en eventuel anden form for bladbestyrelse vil påvirke uafhængigheden er svært at vurdere, så længe der ikke ligger et konkret forslag.

Mine ønsker kender du, de er blandt andet forelagt DJs medieudvalg, hvor du jo sad med, samt bladbestyrelsen.

Jeg ønsker dels at fastholde et højt digitalt udviklingsniveau, ved at overføre sparede midler fra papirdistribution til bedre digital distribution, så medlemmerne ikke oplever samlet nedgang i Journalistens ydelser mens vi tilpasser os udviklingen og de nye muligheder. Det handler blandt andet om udvikling af hjemmesidens design samt interaktion med sociale medier.

Og jeg ønsker samtidigt at opkvalificere printmagasinet, så det fremstår endnu mere eksklusivt for modtagerne.

Alt sammen selvfølgelig båret af erkendelsen af, at Journalisten er et yderst vigtigt element i DJs samlede bestræbelser på at stå stærkt i et fagforeningsmarked med øget konkurrence.

Over 70 procent af medlemmerne fremhævede i seneste undersøgelse Journalisten, som et af de DJ-tilbud de benytter. Det var i al beskedenhed en topscore.

Den succes skal fastholdes. Men jeg ved jo godt, at andre redaktioner i disse måneder opruster og tænker nyt. Det skal Journalisten også.

Af samme konkurrencemæssige grund kan jeg ikke gå yderligere i detaljer. Her. Men det er - meget kort - hvad jeg ønsker bladbestyrelsens opbakning til.

God påske!

:-)

Med venlig hilsen


Maria Becher Trier
31. MARTS 2015
Kære redaktør Øjvind
Kære redaktør Øjvind Hesselager,

Som medlem af O-gruppens bestyrelse og som journalist på lærernes fagblad Folkeskolen går jeg ind for at sikre fagblades redaktionelle uafhængighed så meget som muligt.

Kan du ikke fortælle, hvad en bladbestyrelse i dine øjne vil betyde for Journalistens uafhængighed i forhold til sådan som det er i dag?

Bedste hilsner fra

Maria Becher Trier
(kandidat til næstformandsposten i DJ - se mere på www.mariabechertrier.dk)
Troels Gadegaard Frølich, medlem af HB
30. MARTS 2015
Jørn, hvad sker der for
Jørn, hvad sker der for citatet "Det kan ikke nytte noget, at man tager et par sider på Journalisten, når forbundet mangler penge"?

Der er blevet sparet på antallet af udgivelser, fordi Journalistens annonceindtægter er faldet. Hvordan det kan blive til et citat, hvor det fremstår som om, at forbundet har generelt har haft knas med økonomien, og at det er gået ud over Journalisten, er godt nok vildt. Især i lyset af at du som observatør i Hovedbestyrelsen må have hørt om de faldende annonceindtægter mindst en håndfuld gange.

Uden at jeg i øvrigt nødvendigvis har religiøse holdninger for eller imod forslaget, så kunne jeg godt tænke mig at få det motiveret lidt mere konkret, end der er tale om lige nu. I et af Rasmus' citater lyder det nærmest som om, at det trods frihedsbrev opfattes som hykleri, at HB også er bladbestyrelse - dér kunne jeg godt bruge at få konkretiseret, hvordan "vi ikke selv lever op til det, som vi prædiker, at andre bør". Hvis DJ har givet udtryk for, at ejeren af en udgivelse ikke må sidde i bestyrelsen, er det umiddelbart lidt overraskende for mig.

På samme måde er jeg også i tvivl om, hvor det præcis er, at "gået for meget politik i den", når HB optræder som bladbestyrelse. Der er blevet diskuteret strategiske beslutninger som fx antallet af papirudgivelser i lyset af faldende annonceindtægter og den digitale udvikling, men ellers har vi vel primært forholdt os politisk til Journalisten, da vi sidste år stadfæstede det frihedsbrev, der ellers primært har eksisteret som et symbolsk billede på et par linjer i chefredaktørens ansættelseskontrakt. Men det er formentlig ikke det, der henvises til.

Derudover har vi haft en strategisk diskussion om, hvor mange penge Journalisten skulle have til digital udvikling. Jeg ville personligt gerne bruge flere, end der er afsat lige nu, men om en dedikeret bladbestyrelse vil være bedre til at lægge strategi for bladet - inden for en økonomisk ramme, der formentlig stadig vil blive fastlagt af hovedbestyrelsen, når den lægger forbundets budget - ved jeg ikke. Ifølge Jørn har HB gjort "et fremragende stykke arbejde" som bladbestyrelse, så det kan jo blive svært at overgå. Men man skal selvfølgelig sigte efter stjernerne..

Mvh Troels

Flere