Forskningens vagthund angribes

Bladet Forskerforums journalistiske frihed er under pres. 13 professorer kræver »god journalistik« i et brev til DJØFs ledelse.

Bladet Forskerforums journalistiske frihed er under pres. 13 professorer kræver »god journalistik« i et brev til DJØFs ledelse. En af medunderskriverne er professor i journalistik.

Gedehams. Ytringsfrihed. 13 professorer forsøger at få svækket bladet Forskerforum kritiske linje. Forskerforum er kendt i universitetskredse for at gå tæt på fryns, manglende demokrati og skandaler og er blandt andet blevet kaldt de højere uddannelsers svar på Ekstra Bladet.

Senest har Forskerforum ved hjælp af anonyme kilder skrevet nogle meget kritiske artikler om blandt andet rektor på RUC, Poul Holm.

Professorerne, der alle er medlem af juristernes og økonomernes fagforening DJØF, opfordrer i et brev, som Journalisten er kommet i besiddelse af, ledelsen i samme fagforening til at gribe ind og sikre, hvad de kalder almindelige krav om god journalistik i Forskerforum. Hvis det ikke sker, foreslår de, at DJØF trækker den økonomiske støtte til bladet tilbage.

I et brev til formanden og direktøren for DJØF fremhæver de 13 professorer, at bladet har kørt kampagner mod enkeltpersoner, insinuerende artikler, store mængder af anonyme interviews og beskrivelser af forhold, »som er positivt forkerte.«

Professorerne, der alle arbejder på institutter for samfundsvidenskab, forsøger også at få flere til at skrive under på deres protest.

Jørgen Øllgaard, redaktionssekretær på Forskerforum, mener, at professorerne dermed gør sig skyldige i at forsøge at indskrænke den journalistiske frihed.

»Det er et problem, at de forsøger at intimidere redaktionen til at skrive mindre konfliktprægede journalistiske historier,« siger Jørgen Øllgaard, som finder det direkte 'ulækkert', at professorerne påstår, at bladet laver fejl uden at komme med eksempler.

Forskerforum er et månedsmagasin, som udgives af fem fagforeninger i fællesskab med DJØF og Dansk Magisterforening som de største. Bladets målgruppe er blandt andet de universitetsansatte, og posten som redaktør går på skift mellem politisk valgte fra foreningerne. Jørgen Øllgaard er daglig leder af den redaktionelle linje.

Professor i journalistik fra Syddansk Universitet, Erik Albæk, er en af dem, som har skrevet under på brevet. Han vil ikke anerkende, at det kan opfattes som en opfordring til at indskrænke ytringsfriheden for bladet.

»Jeg går aldeles entydigt ind for ytringsfrihed, men ytringsfrihed betyder ikke, at jeg skal være tvunget til at betale til et blad, hvis redaktionelle linje jeg er utilfreds med. Hvis jeg for eksempel ikke er enig med Jyllands-Posten, kan jeg lade være med at købe avisen,« siger han.

Erik Albæk mener blandt andet, at brugen af anonyme kilder i artiklerne om RUC og Poul Holm er problematiske.

»Jeg kender Poul Holm som en hædersmand, og artiklerne sviner ham ensidigt til. Derfor er det et problem, at vi ikke kan vurdere kilderne og deres motiver,« siger Albæk.

Han kan ikke selv komme i tanke om direkte fejl i bladet, men henviser til professor Poul Erik Mouritzen fra Statskundskab på Syddansk Universitet. Han går tilbage til februar 2004 og finder en artikel om OECDs evaluering af danske universiteter. I artiklen er et afsnit sat i citationstegn. Som læser kan det være svært at vurdere, om det er et citat fra OECD eller fra en anden kilde.

»Jeg kan også nævne andre fejl, men fejlene er ikke det væsentlige. Det afgørende er bladets stil. Flere artikler bygger på spekulation og anonyme kilder,« siger Mouritzen.

Mogens Brun Heefelt, fællestillidsmand for det videnskabelige personale på RUC og medlem af Dansk Magisterforening, forstår ikke kritikken.

»Der har verseret kritik af rektoratet

på RUC, og Forskerforum skriver om, hvad mange af de ansatte mener om rektoratet. Beskyldningerne mod Forskerforum er skudt over målet. Der er ikke mange medier, som skriver om universitetslovene. Og der er behov for fri journalistik og åben debat på dette område,« siger han.

Mogens Ove Madsen repræsenterer DJØF som redaktør. Han forstår ikke professorernes argumenter om, at de er tvunget til at betale for bladet. Det er nemlig overenskomstforeningen under DJØF, der betaler for bladet, og der hører professorerne ikke til.

»Vi er generøse, og derfor får de bladet gratis, men de må gerne henvende sig til DJØF, hvis de ikke længere ønsker at få det tilsendt. Forskerforum bedriver kritisk journalistik. Der er ikke noget at komme efter,« siger Mogens Ove Madsen.

0 Kommentarer