FORSKERforum: Pressenævnets kritik er en spændetrøje

Pressenævnet har nu afgjort samtlige seks klager, som forsker Jens Olaf Pepke Pedersen det seneste år har rettet mod magasinet FORSKERforum. Magasinet får især kritik for sin redigering og manglende forelæggelse af kritik. Jørgen Øllgaard: ”Det er handlingslammende for redaktioner”

Seks klager har det seneste år ligget på Pressenævnets skrivebord med forsker Jens Olaf Pepke Pedersen som afsender og magasinet FORSKERforum som den anklagede part.

For cirka en måned siden skrev Journalisten, at kun én af sagerne var afgjort. Nu har Pressenævnet offentliggjort konklusioner på de resterende fem sager.

Fire af klagerne er behandlet samlet. Og her giver Pressenævnet FORSKERforum kritik for forvansket redigering og manglende forelæggelse.

Den sidste klage er behandlet individuelt. Her kritiserer Pressenævnet FORSKERforum for at gengive en tidligere kendelse fra Pressenævnet på en misvisende måde.

Redaktionsleder på FORSKERforum Jørgen Øllgaard siger, at han selvfølgelig vil trykke afgørelserne.

”Men det er afgørelser fra juristernes verden, som bliver meget svære at efterleve i den virkelige medieverden. Afgørelserne er meget problematiske og begrænsende for konfliktuel journalistik på kontroversielle felter,” siger Jørgen Øllgaard.

”Det kan være, vi dropper at lave kritisk journalistik af denne slags i fremtiden, hvis det skal køre på de her præmisser,” siger Jørgen Øllgaard.

Forvansket redigering og manglende forelæggelse

Jens Olaf Pepke Pedersen har blandt andet klaget til Pressenævnet over, at FORSKERforum bragte en redigeret udgave af en artikel, Jens Olaf Pepke Pedersen selv havde skrevet i Weekendavisen.

Ved siden af artiklen i FORSKERforum bragte magasinet et modsvar fra den amerikanske forsker John Cook. Og det modsvar indeholdt ifølge Jens Olaf Pepke Pedersen ”krænkende” og ”forkerte” anklager.

”Jeg får ikke lejlighed til at svare på de udsagn, John Cook bringer. Det er et brud på de vejledende regler for god presseskik,” sagde Jens Olaf Pepke Pedersen til Journalisten for en måned siden.

Den klage er altså nu behandlet, og FORSKERforum får kritik for forvansket redigering og manglende forelæggelse.

”En spændetrøje”

Jørgen Øllgaard er uforstående over for den del af Pressenævnets afgørelse, der handler om forelæggelse af kritik.

”Pressenævnet vurderer, at John Cooks læserbrev er krænkende og burde være forelagt Pepke. Men Cooks læserbrev er jo tydeligvis baseret på Pepkes internationale forskning. Jeg har været i kontakt med Cook, og som han siger: Hvis folk ikke offentligt kan kritisere andres argumentation – hvordan har den offentlige debat det så i Danmark?” siger Jørgen Øllgaard.

Hvis kendelsen danner præcedens, bliver medierne nødt til at forelægge kilderne kritik i en uendelighed, mener Jørgen Øllgaard.   

”Jeg trykker to indlæg, som viser to modstridende holdninger, og så siger Pressenævnet, at vi skulle trykke et tredje, hvor Pepke forholder sig til kritikken. Det er jo grotesk,” mener Jørgen Øllgaard.

Til den del, der omhandler den forvanskede redigering, siger Jørgen Øllgaard:

”Afgørelsen vil sætte alle, der redigerer, ud i nogle meget svære dilemmaer, som måske ender med, at man undgår at trykke noget. Det er handlingslammende for redaktioner. En spændetrøje og en indsnævring af råderummet for den redaktionelle frihed, som jeg synes er ret vidtgående,” forklarer Jørgen Øllgaard.

Risiko for selvcensur

Jens Olaf Pepke Pedersen håber, at stridsøksen mellem ham og FORSKERforum nu er begravet.

”Der er sket den pudsige udvikling, at FORSKERforum er begyndt at sende deres ting til mig, så jeg kan svare på kritik. Det tyder på, at FORSKERforum er ved at acceptere, at de skal følge de etiske retningslinjer,” lyder det fra Jens Olaf Pepke Pedersen.

”Og det betyder forhåbentligt, at jeg kan bruge min tid på noget mere spændende end at sidde og klage til Pressenævnet,” siger han.

Jørgen Øllgaard bekræfter, at FORSKERforum på grund af klagerne i Pressenævnet er begyndt at forelægge Pepke kritik. For Jørgen Øllgaard er der dog ikke stor forskel på den metode og det, de før gjorde.

”Jeg synes, vi gjorde det samme, da vi satte de to læserbreve over for hinanden for at vise, at der er en voldsom uenighed i forskerverdenen. Nu konfronterer vi dem bare direkte i stedet for og lader dem gå i åben debat med hinanden,” siger Jørgen Øllgaard.

Jørgen Øllgaard, vil Pressenævnets kendelser få konsekvenser for FORSKERforums måde at arbejde på?

”Vi vil da i fremtiden overveje meget nøje, hvad vi gør. Men det kan jo betyde, at vi laver selvcensur, fordi det simpelthen er for besværligt at gå i krig med den konfliktuelle journalistik, fordi klagemulighederne er sådan og sådan, og fordi risikoen for at blive ramt af de rene juristers vurdering er for stor,” siger han.

Betalte kompensation

FORSKERforums version af Jens Olaf Pepke Pedersens artikel fra Weekendavisen førte til, at Jens Olaf Pepke Pedersen stævnede udgiverne af FORSKERforum – Dansk Magisterforening og DJØF – for at krænke hans ophavsret.

Sagen er dog aldrig endt i retten, da Dansk Magisterforening har tilbudt Jens Olaf Pepke Pedersen 12.500 kroner i kompensation.

”Det er jeg godt tilfreds med, for det var, hvad jeg krævede plus omkostninger,” siger Jens Olaf Pepke Pedersen.

3 Kommentarer

Jesper Bech Pedersen
1. OKTOBER 2018
Pressenævnet burde vist også
Pressenævnet burde vist også have givet påbud om at google ordet "selverkendelse"...
Jørgen Øllgaard
1. OKTOBER 2018
Tak for eftertacklingen,
Tak for eftertacklingen, nyhedschef Duvå fra Kristeligt Dagblad. Til baggrund for den uvildige læser hører vel, at Kristeligt Dagblad bragte den klimaskeptiske forside-artikel, som startede hele denne klimafejde med Pepke. Og at KD fik påtale fra Pressenævnet for at miskreditere FORSKERforum på urigtigt grundlag (8. februar: http://www.pressenaevnet.dk/2018/forskerforum-har-krav-paa-genmaele-omtale-kristeligt-dagblad/ ) .
Til JOURNALISTEN staccato-fremstilling hører i øvrigt, at man ikke giver mig lov til at fortælle – trods min anmodning - HVAD der er det problematiske i Pressenævnets to afgørelse, nemlig at det ikke klart fremgår, hvad nævnet mener er faktuelt / hvad der er vurderinger og hvad der skal forelægges? Det skaber i mine øjne en gråzone for journalister/ redaktioner. Jeg opfordrede JOURNALISTEN til at forlægge denne problematik for pressejurist Oluf Jørgensen og bede nævnet præcisere. Men det har JOURNALISTEN ikke taget med.
Og så undlader JOURNALISTEN i øvrigt også at fortælle, om det centrale stridspunkt i Pepkes 6 klager: At Pressenævnet IKKE påtaler, at vi kalder Pepke for ”klimaskeptiker”. Så nu må man altså gerne skrive "klimaskeptikeren Pepke".
Jeppe Duvå
28. SEPTEMBER 2018
Sikke noget klynkeri, der her
Sikke noget klynkeri, der her serveres af afgående redaktør Jørgen Øllgaard. Den slags primadonna-jammer fra følsomme pressefolk troede jeg egentlig var ved at være fortid i branchen. Men åbenbart trives den stadig i små lommer. Den gode nyhed er, at det hele faktisk ikke er så svært, og de vejledende regler for god presseskik er relativt klare og overskuelige. Jeg er langtfra altid enig i Pressenævnets kendelser, og enkelte gange - i meget komplicerede sager - kan man drage nævnets visdom i tvivl. Men at sige, at nævnet hindrer kritisk journalistik, fordi det håndhæver reglen om, at den kritiserede part skal høres - hver gang, og ikke bare når Øllgaard synes, at det er passende - er da virkelig så forvrøvlet, at det ligner en hån mod de kolleger, der laver dybt krævende, kontroversiel og vigtig journalistik (for eksempel om store finansvirksomheders gøren og laden) uden at få én eneste påtale af Pressenævnet undervejs.